SEYİTNİZAM KONAKLARI
ELİT YAPI
İlhan Hayırlıoğlu
Köşe Yazarı
İlhan Hayırlıoğlu
 

BELKIS’IN TAHTI

Madde ve eşyaları en hızlı taşıyan, at ve devenin hızından başka hızların bilinmediği, bin dört yüz yıl öncesinin dünyasında, İndirilen Kitap’ın ayetleri, Belkıs’ın tahtı üzerinden maddelerin, eşyaların uzak mesafelerden taşınabileceği, nakledilebileceği öyle hızları haber veriyordu ki, günümüzün kargo uçaklarının taşıma hızı bile bu hızların yanında kaplumbağanın hızı bile olamazlar. Yaradılan Kitap’ın Enfusi ufuklarına yazılan ayetleri okumayan, öğrenmeyen hiçbir insanoğlunun aklı bu ayetlerde bildirilen hızları asla anlamlandıramaz mânalandıramaz, tefsir edemez. Ey ileri gelenler, onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce, onun tahtını (belkısın) hanginiz bana getirir. Neml 39; Cinlerden ifrit, sen makamından kalkmadan önce, onu sana getiririm. Muhakkak ki, ben ona gücü yeten biriyim. Neml 40; Onun yanında, KİTAPTAN İLMİ OLAN kişi, ben onu sana sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm dedi. (Süleyman A.S) tahtın önünde durduğunu gördü. (Neml 38) Belkıs’ın tahtı iki bin beş yüz kilometre uzaklıktaki yemenden Filistin’e getirilecektir. O çağın taşıma araçları olan at ve deve hızı ile iki ay, günümüzdeki kargo uçaklarının hızı ile de beş altı saat sürecek taşıma uzaklığıdır bu. Ayet çok açık olarak, Süleyman Peygamber’in, makam koltuğundan kalkış hareketini tamamlayamadan önce, yani bir kaç saniyelik bir sürede, o uzaklıktan Belkıs’ın tahtını ifritin getirebilecek güçte olduğunu söylüyor. O çağda hiçbir insanoğlunun böylesine bir taşıma hızını, aklının uçunun uçuna bile getirmesi asla mümkün değilken, ayet devamında, kitaptan ilmi olan bir kişinin, tahtı gözün açılma hızı ile yani anında oraya getirdiğini bildirerek, günümüzün bilgisini, ilmini bile zorlayan, eşyayı taşımanın mucize ikinci hızını haber veriyor. İfrit’in inanılmaz eşyayı taşıma gücünün, kitaptan öğrenilen ilim ile geçilebileceğini, bin dört yüz yıl önce, Âlemlerin Rabbi’nden başka kim haber verebilir? Kim söyleyebilir? Binlerce kilometre uzaklıklardan, bir kaç saniyede ve hiç zamanın akmadığı anında olmak üzere, Belkıs’ın tahtı üzerinden, madde ve cisimlerin taşınabileceği, bu inanılmaz iki hızın bilgisini, bin dört yüz yıl önce Âlemlerin Rabbi’nden başka kim haber verebilir? Âlemlerin Rabbi, gelecekteki insanoğulların, yarattığı kitabın Enfusi ufuklarına yazdığı ayetleri okuyarak, öğrenecekleri ilimle, eşyaları bu hızlarla taşıyabileceklerini haber veriyordu. Bu haber, İndirilen Kitap’ın, Âlemlerin Rabbi’nin vahyi olduğunu apaçık olarak gösteren, şüphesiz ve kesin olarak ispatlayan, düşünenler için, aklını kullananlar için muazzam mucize delillerdendir. Yirmi birinci yüzyılda, maddeler, cisimler içlerindeki, özlerindeki öz titreşimlerine, yani enerji yapılarına dönüştürme teknolojisi olan, ışınlama ile taşınmaları için çalışmalar sürüyor. Işınlama hızı, enerjinin yani ifritin taşıma hızıdır. Bu hızla taşıma yakın zamanda gerçekleştiğinde hemen arkasından kitaptan ilmi olan kişinin taşıma hızı gündeme gelecektir. Yaradılan Kitap’ın Enfusi ufuklarına yazılan ayetlerin okunmasıyla, öğrenilen bilgiyle, ilimle günümüzde, madde ve cisimlerin bizzat kendileri değil ama her türlü görüntüleri, iki boyutu ekranlara ve hologram olarak üç boyutlu mekânlara ışık hızına yakın hızlarda, yani enerjinin hızıyla taşınmaktadır. Bu görüntü taşıma, madde ve cisimlerden yansıyan ışığın titreşimlerinin aynen birebir kopya edilmesi, taklit edilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Bu taşımada madde ve cisimlerin kendi içlerindeki, özlerindeki ışık hızındaki öz titreşimleri kullanılmamaktadır. Eğer, madde ve cisimler, içlerinde, özlerinde her an sürekli olarak var olan, ışık hızına yakın hızlarda hareket eden, boyutsuz enerji noktacıkları olan Kuantlarına yani enerji özlerine, yapılarına, öz titreşimlerine dönüştürülürse, o zaman o madde, o cisim, enerjinin hüküm ve kurallarına uyacağından, ışık hızına yakın hızlarda hareket ettirilir, taşınır, nakledilir. Madde ve cisimleri öz dalgalarına, kurallarına uyarak dönüştürülmeleri geçici olup kalıcı değildir. Tekrar sürekli ve kalıcı oldukları madde ve cisim hallerine dönüşürler. Madde ve cisimler öz titreşimlerine nasıl dönüştürülebilir? Bunun cevabı yine titreşimlerin sırlarında gizlidir. Her maddenin, cismin kendine özgü, kendine ait, kendi kimliği olan öz titreşimleri vardır. Bu öz titreşimlerin frekansı, genliği dalga boylarıyla tamamen, birebir aynı olan titreşimlerle eşleştirildiğinde uyum sağlanarak senkronize edildiğinde, madde özelliği çözülür, öz titreşim öne çıkar etkinleşir, baskın olur ve o madde, o cisim enerji haline dönüşür. Enerjinin hüküm ve kurallarına tabi olur. Cinlerden olan ifrit, Nar’dan yani enerjiden yaratıldığı için, hızları ışık hızının bir altındadır. Bu hızda Belkıs’ın tahtına saniyede ulaşır. İfrit tahtı asla madde haliyle taşıyamaz, enerji yapısından dolayı, tahtın özündeki enerji özelliği ile etkileşir, tahtı özündeki titreşimlerine dönüştürerek getirebilir. Yani tahtı özündeki enerji haline dönüştürerek taşıyabilir, tahtın muhafızları enerji doğasından dolayı ne ifriti nede, enerjiye dönüşen tahtı göremezler. İfrit, Hz. Süleyman (A.S) yerinden doğrulmadan, Belkıs’ın tahtını orada tekrar madde halinde hazır edebilir. Bu bir çeşit ışınlamadır. Günümüzde benzer yöntemlerle maddelerin ışınlanması için çalışmalar sürmektedir. Bin dört yüz yıl önce, İfrit’in bu taşıma hızını değil düşünmek, hayalini bile etmek imkânsız iken, İfrit’in tahtı taşıma hızını geçebilecek ikinci bir hızı, Âlemlerin Rabbi’nden başka hiçbir kimsenin haber vermesinin asla ve asla söz konusu olamayacağı çok açık, şüphesiz, kesin iken, İndirilen Kitap’ın Âlemlerin Rabbi’nin vahyi olduğunu inkâr edenden, yalanlayandan daha zalim kim olabilir? İfrit’in taşıma hızını geçebilecek hız, yalnızca ışık hızının üstündeki hızlardır. Bu hızlar, iki boyutlu evrenin bir üstündeki on bir boyutlu âlem olan, süper uzaydaki (Misal âlemindeki) ışıktan onlarca, binlerce kere daha hızlı titreşen, sonsuz incelikteki uzunluk olan, tek boyutlu tünellerin, yani Takyonların hızlarıdır. Enerjiyi var eden, enerjinin içindeki, özündeki, üstündeki hakikat Takyonlardır. Bu âlem soyuttur, esiridir. Işıktan hızlı olan düşüncelerimizin, hayallerimizin âlemidir burası. Madde ve enerji ışık hızının üstüne çıkarak özlerindeki, yani üstlerindeki hakikatleri olan Takyona dönüşmeden bu âleme asla nüfuz edip giremezler.   Işıktan hızlı olan düşüncelerimizle, hayallerimizle sürekli, her an bu âlemdeyiz. Zaman ışık hızı ile akar. Bu âlemde her şey ışıktan hızlı titreştiği için, burada zaman bize göre tersi-ne, geçmişe doğru akar. Belkıs’ın tahtı özündeki, aslındaki ışık hızının çok üstündeki hızlarla titreşen Takyon haline dönüştürüldüğünde, mesafe, uzaklık, zaman ortadan kalkar, taht anında istenildiği her yerde olur, anında her yere taşınır. Belkıs’ın tahtını Takyon hızıyla taşıyacak kişi, İndirilen Ki-tap’tan öğrendiği ilim ile bunu başaracaktır. Bu kitap, o çağın İndirilen Kitap’ı olan Tevrattır. Bu kitaptan öğrendiği ilim, onu Arz’ın çaplarından, bir üsteki âleme nüfuz ettirerek çıkaracak, sultan güçlerden olan, ilimlein ilmi Tesbih- Zikir ilmidir. Tesbih-Zikir ilmini kitaptan öğrenmiş o kişi, madde bedenini aslında, özünde her an var olan, Takyon bedenine dönüştürerek, süper uzaya nüfuz eder girer, burada tahtın özündeki Takyon yapısına etki ederek mesafe, uzaklık, zaman tanımadan Belkıs’ın tahtı konuşulduğu anda, tahtı orada var eder. Veya her an, sürekli misal âleminde olan düşüncesiyle, taşımayı gerçekleştirecek olan Tesbih- Zikir ilminin en uygun sözçüklerini tam bir inançla düşünerek, tahtın orada olduğuna, şüphesiz ve kesin olarak inanması, tahtı orada var eder. Ve o çağın İndirilen Kitap’ından öğrendiği, Tesbih-Zikir ilminin sultan gücü ile İfrit’in enerji gücünü geçer. Bin dört yüz yıl önce indirilen son kitabın ayetlerinde de bu sultan güçlerin olmadığını hiç düşünebilir, hiç ihtimal verebilir misiniz Not: Bir sonrası köşe yazımda  ilimlerin ilmi Tesbih-Zikir ilmini daha geniş olarak anlatacağım inşallah
Ekleme Tarihi: 03 Ocak 2022 - Pazartesi

BELKIS’IN TAHTI

Madde ve eşyaları en hızlı taşıyan, at ve devenin hızından başka hızların bilinmediği, bin dört yüz yıl öncesinin dünyasında, İndirilen Kitap’ın ayetleri, Belkıs’ın tahtı üzerinden maddelerin, eşyaların uzak mesafelerden taşınabileceği, nakledilebileceği öyle hızları haber veriyordu ki, günümüzün kargo uçaklarının taşıma hızı bile bu hızların yanında kaplumbağanın hızı bile olamazlar. Yaradılan Kitap’ın Enfusi ufuklarına yazılan ayetleri okumayan, öğrenmeyen hiçbir insanoğlunun aklı bu ayetlerde bildirilen hızları asla anlamlandıramaz mânalandıramaz, tefsir edemez.

Ey ileri gelenler, onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce, onun tahtını (belkısın) hanginiz bana getirir. Neml 39; Cinlerden ifrit, sen makamından kalkmadan önce, onu sana getiririm. Muhakkak ki, ben ona gücü yeten biriyim. Neml 40; Onun yanında, KİTAPTAN İLMİ OLAN kişi, ben onu sana sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm dedi. (Süleyman A.S) tahtın önünde durduğunu gördü. (Neml 38)

Belkıs’ın tahtı iki bin beş yüz kilometre uzaklıktaki yemenden Filistin’e getirilecektir. O çağın taşıma araçları olan at ve deve hızı ile iki ay, günümüzdeki kargo uçaklarının hızı ile de beş altı saat sürecek taşıma uzaklığıdır bu.
Ayet çok açık olarak, Süleyman Peygamber’in, makam koltuğundan kalkış hareketini tamamlayamadan önce, yani bir kaç saniyelik bir sürede, o uzaklıktan Belkıs’ın tahtını ifritin getirebilecek güçte olduğunu söylüyor.

O çağda hiçbir insanoğlunun böylesine bir taşıma hızını, aklının uçunun uçuna bile getirmesi asla mümkün değilken, ayet devamında, kitaptan ilmi olan bir kişinin, tahtı gözün açılma hızı ile yani anında oraya getirdiğini bildirerek, günümüzün bilgisini, ilmini bile zorlayan, eşyayı taşımanın mucize ikinci hızını haber veriyor. İfrit’in inanılmaz eşyayı taşıma gücünün, kitaptan öğrenilen ilim ile geçilebileceğini, bin dört yüz yıl önce, Âlemlerin Rabbi’nden başka kim haber verebilir?

Kim söyleyebilir? Binlerce kilometre uzaklıklardan, bir kaç saniyede ve hiç zamanın akmadığı anında olmak üzere, Belkıs’ın tahtı üzerinden, madde ve cisimlerin taşınabileceği, bu inanılmaz iki hızın bilgisini, bin dört yüz yıl önce Âlemlerin Rabbi’nden başka kim haber verebilir? Âlemlerin Rabbi, gelecekteki insanoğulların, yarattığı kitabın Enfusi ufuklarına yazdığı ayetleri okuyarak, öğrenecekleri ilimle, eşyaları bu hızlarla taşıyabileceklerini haber veriyordu. Bu haber, İndirilen Kitap’ın, Âlemlerin Rabbi’nin vahyi olduğunu apaçık olarak gösteren, şüphesiz ve kesin olarak ispatlayan, düşünenler için, aklını kullananlar için muazzam mucize delillerdendir.

Yirmi birinci yüzyılda, maddeler, cisimler içlerindeki, özlerindeki öz titreşimlerine, yani enerji yapılarına dönüştürme teknolojisi olan, ışınlama ile taşınmaları için çalışmalar sürüyor. Işınlama hızı, enerjinin yani ifritin taşıma hızıdır.

Bu hızla taşıma yakın zamanda gerçekleştiğinde hemen arkasından kitaptan ilmi olan kişinin taşıma hızı gündeme gelecektir. Yaradılan Kitap’ın Enfusi ufuklarına yazılan ayetlerin okunmasıyla, öğrenilen bilgiyle, ilimle günümüzde, madde ve cisimlerin bizzat kendileri değil ama her türlü görüntüleri, iki boyutu ekranlara ve hologram olarak üç boyutlu mekânlara ışık hızına yakın hızlarda, yani enerjinin hızıyla taşınmaktadır. Bu görüntü taşıma, madde ve cisimlerden yansıyan ışığın titreşimlerinin aynen birebir kopya edilmesi, taklit edilmesi ile gerçekleştirilmektedir.

Bu taşımada madde ve cisimlerin kendi içlerindeki, özlerindeki ışık hızındaki öz titreşimleri kullanılmamaktadır. Eğer, madde ve cisimler, içlerinde, özlerinde her an sürekli olarak var olan, ışık hızına yakın hızlarda hareket eden, boyutsuz enerji noktacıkları olan Kuantlarına yani enerji özlerine, yapılarına, öz titreşimlerine dönüştürülürse, o zaman o madde, o cisim, enerjinin hüküm ve kurallarına uyacağından, ışık hızına yakın hızlarda hareket ettirilir, taşınır, nakledilir.

Madde ve cisimleri öz dalgalarına, kurallarına uyarak dönüştürülmeleri geçici olup kalıcı değildir. Tekrar sürekli ve kalıcı oldukları madde ve cisim hallerine dönüşürler.
Madde ve cisimler öz titreşimlerine nasıl dönüştürülebilir?

Bunun cevabı yine titreşimlerin sırlarında gizlidir. Her maddenin, cismin kendine özgü, kendine ait, kendi kimliği olan öz titreşimleri vardır. Bu öz titreşimlerin frekansı, genliği dalga boylarıyla tamamen, birebir aynı olan titreşimlerle eşleştirildiğinde uyum sağlanarak senkronize edildiğinde, madde özelliği çözülür, öz titreşim öne çıkar etkinleşir, baskın olur ve o madde, o cisim enerji haline dönüşür. Enerjinin hüküm ve kurallarına tabi olur.

Cinlerden olan ifrit, Nar’dan yani enerjiden yaratıldığı için, hızları ışık hızının bir altındadır. Bu hızda Belkıs’ın tahtına saniyede ulaşır. İfrit tahtı asla madde haliyle taşıyamaz, enerji yapısından dolayı, tahtın özündeki enerji özelliği ile etkileşir, tahtı özündeki titreşimlerine dönüştürerek getirebilir. Yani tahtı özündeki enerji haline dönüştürerek taşıyabilir, tahtın muhafızları enerji doğasından dolayı ne ifriti nede, enerjiye dönüşen tahtı göremezler. İfrit, Hz. Süleyman (A.S) yerinden doğrulmadan, Belkıs’ın tahtını orada tekrar madde halinde hazır edebilir. Bu bir çeşit ışınlamadır.

Günümüzde benzer yöntemlerle maddelerin ışınlanması için çalışmalar sürmektedir. Bin dört yüz yıl önce, İfrit’in bu taşıma hızını değil düşünmek, hayalini bile etmek imkânsız iken, İfrit’in tahtı taşıma hızını geçebilecek ikinci bir hızı, Âlemlerin Rabbi’nden başka hiçbir kimsenin haber vermesinin asla ve asla söz konusu olamayacağı çok açık, şüphesiz, kesin iken, İndirilen Kitap’ın Âlemlerin Rabbi’nin vahyi olduğunu inkâr edenden, yalanlayandan daha zalim kim olabilir?
İfrit’in taşıma hızını geçebilecek hız, yalnızca ışık hızının üstündeki hızlardır. Bu hızlar, iki boyutlu evrenin bir üstündeki on bir boyutlu âlem olan, süper uzaydaki (Misal âlemindeki) ışıktan onlarca, binlerce kere daha hızlı titreşen, sonsuz incelikteki uzunluk olan, tek boyutlu tünellerin, yani Takyonların hızlarıdır. Enerjiyi var eden, enerjinin içindeki, özündeki, üstündeki hakikat Takyonlardır. Bu âlem soyuttur, esiridir. Işıktan hızlı olan düşüncelerimizin, hayallerimizin âlemidir burası. Madde ve enerji ışık hızının üstüne çıkarak özlerindeki, yani üstlerindeki hakikatleri olan Takyona dönüşmeden bu âleme asla nüfuz edip giremezler.  
Işıktan hızlı olan düşüncelerimizle, hayallerimizle sürekli, her an bu âlemdeyiz. Zaman ışık hızı ile akar. Bu âlemde her şey ışıktan hızlı titreştiği için, burada zaman bize göre tersi-ne, geçmişe doğru akar. Belkıs’ın tahtı özündeki, aslındaki ışık hızının çok üstündeki hızlarla titreşen Takyon haline dönüştürüldüğünde, mesafe, uzaklık, zaman ortadan kalkar, taht anında istenildiği her yerde olur, anında her yere taşınır. Belkıs’ın tahtını Takyon hızıyla taşıyacak kişi, İndirilen Ki-tap’tan öğrendiği ilim ile bunu başaracaktır. Bu kitap, o çağın İndirilen Kitap’ı olan Tevrattır. Bu kitaptan öğrendiği ilim, onu Arz’ın çaplarından, bir üsteki âleme nüfuz ettirerek çıkaracak, sultan güçlerden olan, ilimlein ilmi Tesbih- Zikir ilmidir. Tesbih-Zikir ilmini kitaptan öğrenmiş o kişi, madde bedenini aslında, özünde her an var olan, Takyon bedenine dönüştürerek, süper uzaya nüfuz eder girer, burada tahtın özündeki Takyon yapısına etki ederek mesafe, uzaklık, zaman tanımadan Belkıs’ın tahtı konuşulduğu anda, tahtı orada var eder. Veya her an, sürekli misal âleminde olan düşüncesiyle, taşımayı gerçekleştirecek olan Tesbih- Zikir ilminin en uygun sözçüklerini tam bir inançla düşünerek, tahtın orada olduğuna, şüphesiz ve kesin olarak inanması, tahtı orada var eder. Ve o çağın İndirilen Kitap’ından öğrendiği, Tesbih-Zikir ilminin sultan gücü ile İfrit’in enerji gücünü geçer.

Bin dört yüz yıl önce indirilen son kitabın ayetlerinde de bu sultan güçlerin olmadığını hiç düşünebilir, hiç ihtimal verebilir misiniz

Not: Bir sonrası köşe yazımda  ilimlerin ilmi Tesbih-Zikir ilmini daha geniş olarak anlatacağım inşallah

Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve zeytinburnuhaber.org sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.