SEYİTNİZAM KONAKLARI
ELİT YAPI

Zeytinburnu’nda Billboard ve Reklam yerleri kiraya verilecek

KÜLTÜR 30.01.2021 - 22:41, Güncelleme: 30.01.2021 - 22:41
 

Zeytinburnu’nda Billboard ve Reklam yerleri kiraya verilecek

Zeytinburnu İlçesinde kain, sunum levhaları, (145 adet sabit kenar sunum levhası (Billboard) ile 40 adet orta alan sunum levhası (CLP) 5 yıl süreyle işletilmek üzere ihaleyle kiraya verilecek.Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhaleye katılacak olanlar, 11 Şubat saat 11:00’de düzenlenecek olan ihalede belgelerle hazır bulunmaları gerekmektedir.

İHALE İLANI- ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İhalenin Konusu  : Zeytinburnu İlçesinde kain, sunum levhalarının (145 adet sabit kenar sunum levhası (Billboard) ile 40 adet orta alan sunum levhası  (CLP) 5 yıl süreyle işletilmek üzere kiraya verilmesi işi. İhale Tarih ve Saati  : 11/02/2021 – 11:00 İhalenin Yeri  : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL İlgili Müdürlük/Birim :Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim Şefliği /Tel: 0212 413 11 11-3074                                     İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü Evrakların son verilme tarihi, saati ve yeri  : 10/02/2021 – 16:00 Yazı İşleri Müdürlüğü   Yıllık muhammen bedel   : 229.800,00 TL+KDV      Aylık muhammen bedel   : 19.150,00 TL+KDV     Geçici teminat %3      : 6.894,00 TL                     İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi 500,00 TL bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI  İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır. 1) Gerçek kişiler için; İkametgah Belgesi (2021 yılı içerisinde alınmış) Vekaleten teklif verilmesi halinde teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Sureti (Aslı idarece görülen fotokopisi) Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti  (2021 yılı içerisinde alınmış) 2) Tüzel kişiler için; Tebligat adresi Ticaret, Sanayi, ilgili Meslek Odasından veya tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (2021 yılı içerisinde alınmış) Noter tasdikli imza sirküleri (İstekliler adına teklif verilmesi halinde teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi) 3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat. 4) İlçemiz sınırlarında mevcutta bulunan 145 adet adet sabit kenar sunum levhası (billboard) ile 40 adet orta alan sunum levhası (CLP) bulunmakla birlikte, 5 yıllık süreç içerisinde bunlara ilave olarak 35 adet adet sabit kenar sunum levhası (billboard) ile 15 adet orta alan sunum levhası (CLP) daha tesis edilmesi mümkündür.  İlave sunum levhası tesis edilmesi durumunda, ilave edilen levhaların bedeli o yılki birim fiyat tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. 5)  Ortak girişim olması halinde istenilen şartlar ortaklarla birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan birinin de sağlaması yeterlidir. 6) İstekliler bağlı bulunduğu vergi dairesinden borcu olmadığına (vadesi geçmiş) dair ihale tarihinden en çok 2 ay önce alınmış belgenin aslı ve sureti ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına (vadesi geçmiş) dair ihale tarihinden en çok 2 ay önce alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır. 7) İhaleye girecek olanlar,  Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar. 8) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediyemize kira, ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla herhangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir. 9) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale gününden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen belgelerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 10/02/2021 tarih ve saat 16:00’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 10) Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur.
Zeytinburnu İlçesinde kain, sunum levhaları, (145 adet sabit kenar sunum levhası (Billboard) ile 40 adet orta alan sunum levhası (CLP) 5 yıl süreyle işletilmek üzere ihaleyle kiraya verilecek.Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhaleye katılacak olanlar, 11 Şubat saat 11:00’de düzenlenecek olan ihalede belgelerle hazır bulunmaları gerekmektedir.

İHALE İLANI- ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İhalenin Konusu  : Zeytinburnu İlçesinde kain, sunum levhalarının (145 adet sabit kenar sunum levhası (Billboard) ile 40 adet orta alan sunum levhası  (CLP) 5 yıl süreyle işletilmek üzere kiraya verilmesi işi.

İhale Tarih ve Saati  : 11/02/2021 – 11:00
İhalenin Yeri  : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Müdürlük/Birim :Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim Şefliği /Tel: 0212 413 11 11-3074                                    
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü
Evrakların son verilme tarihi, saati ve yeri  : 10/02/2021 – 16:00 Yazı İşleri Müdürlüğü
 

 • Yıllık muhammen bedel   : 229.800,00 TL+KDV     
 • Aylık muhammen bedel   : 19.150,00 TL+KDV    
 • Geçici teminat %3      : 6.894,00 TL                    
 • İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi 500,00 TL bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.


İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 
İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.
1) Gerçek kişiler için;

 1. İkametgah Belgesi (2021 yılı içerisinde alınmış)
 2. Vekaleten teklif verilmesi halinde teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi
 3. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Sureti (Aslı idarece görülen fotokopisi)
 4. Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti  (2021 yılı içerisinde alınmış)

2) Tüzel kişiler için;

 1. Tebligat adresi
 2. Ticaret, Sanayi, ilgili Meslek Odasından veya tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (2021 yılı içerisinde alınmış)
 3. Noter tasdikli imza sirküleri (İstekliler adına teklif verilmesi halinde teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi)

3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat.
4) İlçemiz sınırlarında mevcutta bulunan 145 adet adet sabit kenar sunum levhası (billboard) ile 40 adet orta alan sunum levhası (CLP) bulunmakla birlikte, 5 yıllık süreç içerisinde bunlara ilave olarak 35 adet adet sabit kenar sunum levhası (billboard) ile 15 adet orta alan sunum levhası (CLP) daha tesis edilmesi mümkündür.  İlave sunum levhası tesis edilmesi durumunda, ilave edilen levhaların bedeli o yılki birim fiyat tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
5)  Ortak girişim olması halinde istenilen şartlar ortaklarla birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan birinin de sağlaması yeterlidir.
6) İstekliler bağlı bulunduğu vergi dairesinden borcu olmadığına (vadesi geçmiş) dair ihale tarihinden en çok 2 ay önce alınmış belgenin aslı ve sureti ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına (vadesi geçmiş) dair ihale tarihinden en çok 2 ay önce alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır.
7) İhaleye girecek olanlar,  Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.
8) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediyemize kira, ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla herhangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir.
9) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale gününden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen belgelerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 10/02/2021 tarih ve saat 16:00’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
10) Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve zeytinburnuhaber.org sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.