SEYİTNİZAM KONAKLARI
ELİT YAPI

Meclis Üyesi Mustafa Güreler: Zeytinburnu’nda riskli 15.019 konuttan ne kadarı yıkılıp yenilendi?

SİYASET 08.03.2023 - 13:11, Güncelleme: 08.03.2023 - 17:49
 

Meclis Üyesi Mustafa Güreler: Zeytinburnu’nda riskli 15.019 konuttan ne kadarı yıkılıp yenilendi?

Meclis Üyesi Mustafa Güreler depremden önce olduğu gibi depremden sonrada Kentsel Dönüşümü Zeytinburnu Meclisinin gündemine taşımaya devam ediyor. Mustafa Güreler Mart Ayının 2. Birleşiminde daha önce hazırlanan risk raporlarında yer alan Zeytinburnu’nda riskli 15.019 konuttan ne kadarının yıkılıp yenilendiğini sordu.

Sayın Başkan, Değerli meclis Üyeleri, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra Ülkemizin İstanbul’umuzun ve Zeytinburnu’muzun en büyük sıkıntısı olan kentsel dönüşüm ve deprem konusu olduğunu biliyor ve bu konuya elimden geldiğince değinmeye çalışıyorum. Bu konuya verdiğim önemi belirtmek açısından şu elimdeki Önergelerle birlikte benim bugün kentsel dönüşüm ve deprem konusu hakkında verdiğim 21. Önergem Bizim önceliğimiz deprem olduktan sonra değil deprem olmadan önce vatandaşlarımızın Binaların ve Göçüklerin altında kalmadan sağlam ve güvenli binalarda rahat bir şekilde Hayatlarını idame ettirmesini sağlamak. Aslında Deprem ve kentsel dönüşümle ilgili çok ciddi çalışmalar oldu. Bu Çalışmalardan biri 1999 depreminden sonra İBB  ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında 2001 yılında imzalanan “Afet Önleme Azaltma Temel planı” çalışma anlaşması; 2002 yılının sonunda tamamlanmıştı. 7 Aşamadan oluşan planın Bu rapor 655 sayfadan oluşuyor 1. Aşama : Çalışma konularının tespiti için mevcut bilgilerin toplanması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi 2. Aşama: Zemin Durumu, nüfus, bina durumları ve diğer konular ile ilgili arazide ve yerinde incelemeler yapılması. 3. Aşama: Coğrafi Bilgi sistemleri veri tabanının oluşturulması ve verilerin analiz edilmesi 4. Deprem hareketinin analizi 5. Aşama: Sismik tehlike ve hasarın hesaplanması 6. Tehlike haritalarının ve sismik mikro bölgeleme haritalarının değerlendirilmesi 7. Aşama: Kentsel afet önleme ve hasar azaltımı konularında detaylı inceleme yapılması   2. Çalışma olarak 2019 Yılında “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi”, İBB ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan sözleşme kapsamında Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilmişti. Bu raporun özeti de burada 3. Çalışma ise 2021 Yılında • İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan İRAP PLANI İl Afet Risk Azaltma Planı Afet yönetiminin en önemli aşamalarından birisi olan “Risk Azaltma” süreci, afet ve acil durumlar oluşmadan önce, geçmiş afetlerden doğru ve yeterli biçimde elde edilen dersleri; kamu kurumları, yerel yönetimler, özel ve sivil sektörlerin ve vatandaşların, akademik camianın tecrübe, tavsiye ve önerilerini katılımcı ve bilimsel tartışmaya açık bir yaklaşımla elde eden bir süreçtir. Uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği; üretilen öneri, işleyiş ve uygulamalar ile mümkün olur; değer ve önem kazanır.   Bu 3 çalışmayı incelediğimizde Zeytinburnu ilçemizdeki binaların   % 16 sı 2.594   Adeti    1980 yılından önce yapılmış % 63’ü 10.103 Adeti   1980-2000 yılları arasında yapılmış % 21’i ise  3.303 Adeti  2000 Yılı sonrası yapılmış Bu Binalarında % 37.4’ü 5.978 Adeti 1-4 Arası katlı binalar % 61.2’si 9.795 Adeti 5-8 Arası Katlı binalar % 1.4’ü 227 Adeti 9-19 Arası katlı binalar İRAP PLANINA baktığımızda 293.sayfada Zeytinburnu ilçesinde olası bir depremde fiziksel hasar görebilirliği  yüksek olan Maltepe, Seyitnizam,  Beştelsiz, Sümer, Veliefendi, Çırpıcı, Telsiz, Nuri paşa,  Kazlıçeşme, Yeşiltepe, Merkezefendi ve Gökalp mahallelerinde öncelikli olmak üzere yıkılması veya ağır hasar görmesi muhtemel yapıların ilk 1 yıl içinde tespitlerinin yapılarak sonraki 10 yıl içinde her yıl en az  %10'unu gerçekleştirecek şekilde kentsel dönüşüm veya bina yenileme projeleriyle yıkılıp yeniden yapılacak veya güçlendirilecektir, İRAP PLANININ 304. sayfasında Diğer ilçelerle birliklte Zeytinburnu İlçemizde geçmiş afetlerde orta hasarlı olarak tespiti yapılan binaların  yıkımlarının tamamlanması belirtiliyor. 18 Ağustos 2005'te kamuoyuna açıklanan Deprem dayanıklılığı açısında yüksek risk taşıyan 2.295 binanın  toplam konut sayısı ise yaklaşık olarak 15.019 konut bulunuyor Zeytinburnu ilçemizin 13 mahallesindeki riskli bina dağılım oranına baktığımızda Beştelsiz Mahallesi'nde 315,                 Gökalp Mahallesi'nde   183, Kazlıçeşme Mahallesi'nde 11,              Merkezefendi Mahallesi'nde   16, Nuripaşa Mahallesi'nde 258,                Seyitnizam Mahallesi'nde 54, Sümer Mahallesi'nde 333,                      Telsiz Mahallesi'nde     350, Yeşiltepe Mahallesi'nde 156,                Çırpıcı Mahallesi'nde   269, Veliefendi Mahallesi'nde 208,                Yenidoğan Mahallesi'nde ise 142 Binanın yüksek deprem riski taşıdığını görmekteyiz.   • Yüksek risk taşıdıkları belirlenen mahallelerde yıkılması gereken riskli binalar yıkılmış mıdır.? • Yıkılmış ise kaç adet bina yıkılmıştır? Önergemin başkanlık makamına havalesini saygılarımla arz ederim
Meclis Üyesi Mustafa Güreler depremden önce olduğu gibi depremden sonrada Kentsel Dönüşümü Zeytinburnu Meclisinin gündemine taşımaya devam ediyor. Mustafa Güreler Mart Ayının 2. Birleşiminde daha önce hazırlanan risk raporlarında yer alan Zeytinburnu’nda riskli 15.019 konuttan ne kadarının yıkılıp yenilendiğini sordu.

Sayın Başkan, Değerli meclis Üyeleri, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra Ülkemizin İstanbul’umuzun ve Zeytinburnu’muzun en büyük sıkıntısı olan kentsel dönüşüm ve deprem konusu olduğunu biliyor ve bu konuya elimden geldiğince değinmeye çalışıyorum. Bu konuya verdiğim önemi belirtmek açısından şu elimdeki Önergelerle birlikte benim bugün kentsel dönüşüm ve deprem konusu hakkında verdiğim 21. Önergem Bizim önceliğimiz deprem olduktan sonra değil deprem olmadan önce vatandaşlarımızın Binaların ve Göçüklerin altında kalmadan sağlam ve güvenli binalarda rahat bir şekilde Hayatlarını idame ettirmesini sağlamak. Aslında Deprem ve kentsel dönüşümle ilgili çok ciddi çalışmalar oldu.

Bu Çalışmalardan biri 1999 depreminden sonra İBB  ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında 2001 yılında imzalanan “Afet Önleme Azaltma Temel planı” çalışma anlaşması; 2002 yılının sonunda tamamlanmıştı. 7 Aşamadan oluşan planın Bu rapor 655 sayfadan oluşuyor

1. Aşama : Çalışma konularının tespiti için mevcut bilgilerin toplanması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
2. Aşama: Zemin Durumu, nüfus, bina durumları ve diğer konular ile ilgili arazide ve yerinde incelemeler yapılması.
3. Aşama: Coğrafi Bilgi sistemleri veri tabanının oluşturulması ve verilerin analiz edilmesi
4. Deprem hareketinin analizi
5. Aşama: Sismik tehlike ve hasarın hesaplanması
6. Tehlike haritalarının ve sismik mikro bölgeleme haritalarının değerlendirilmesi
7. Aşama: Kentsel afet önleme ve hasar azaltımı konularında detaylı inceleme yapılması
 

2. Çalışma olarak 2019 Yılında “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi”,
İBB ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan sözleşme kapsamında Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilmişti. Bu raporun özeti de burada

3. Çalışma ise 2021 Yılında

• İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan İRAP PLANI İl Afet Risk Azaltma Planı
Afet yönetiminin en önemli aşamalarından birisi olan “Risk Azaltma” süreci, afet ve acil durumlar oluşmadan önce, geçmiş afetlerden doğru ve yeterli biçimde elde edilen dersleri; kamu kurumları, yerel yönetimler, özel ve sivil sektörlerin ve vatandaşların, akademik camianın tecrübe, tavsiye ve önerilerini katılımcı ve bilimsel tartışmaya açık bir yaklaşımla elde eden bir süreçtir. Uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği; üretilen öneri, işleyiş ve uygulamalar ile mümkün olur; değer ve önem kazanır.
 
Bu 3 çalışmayı incelediğimizde Zeytinburnu ilçemizdeki binaların  
% 16 sı 2.594   Adeti    1980 yılından önce yapılmış
% 63’ü 10.103 Adeti   1980-2000 yılları arasında yapılmış
% 21’i ise  3.303 Adeti  2000 Yılı sonrası yapılmış

Bu Binalarında

% 37.4’ü 5.978 Adeti 1-4 Arası katlı binalar
% 61.2’si 9.795 Adeti 5-8 Arası Katlı binalar
% 1.4’ü 227 Adeti 9-19 Arası katlı binalar

İRAP PLANINA baktığımızda 293.sayfada
Zeytinburnu ilçesinde olası bir depremde fiziksel hasar görebilirliği  yüksek olan
Maltepe, Seyitnizam,  Beştelsiz, Sümer, Veliefendi, Çırpıcı, Telsiz, Nuri paşa,  Kazlıçeşme, Yeşiltepe, Merkezefendi ve Gökalp mahallelerinde öncelikli olmak üzere yıkılması veya ağır hasar görmesi muhtemel yapıların ilk 1 yıl içinde tespitlerinin yapılarak sonraki 10 yıl içinde her yıl en az  %10'unu gerçekleştirecek şekilde kentsel dönüşüm veya bina yenileme projeleriyle yıkılıp yeniden yapılacak veya güçlendirilecektir,

İRAP PLANININ

304. sayfasında Diğer ilçelerle birliklte Zeytinburnu İlçemizde geçmiş afetlerde orta hasarlı olarak tespiti yapılan binaların  yıkımlarının tamamlanması belirtiliyor. 18 Ağustos 2005'te kamuoyuna açıklanan Deprem dayanıklılığı açısında yüksek risk taşıyan 2.295 binanın  toplam konut sayısı ise yaklaşık olarak 15.019 konut bulunuyor

Zeytinburnu ilçemizin 13 mahallesindeki riskli bina dağılım oranına baktığımızda
Beştelsiz Mahallesi'nde 315,                
Gökalp Mahallesi'nde   183,
Kazlıçeşme Mahallesi'nde 11,             
Merkezefendi Mahallesi'nde   16,
Nuripaşa Mahallesi'nde 258,               
Seyitnizam Mahallesi'nde 54,
Sümer Mahallesi'nde 333,                     
Telsiz Mahallesi'nde     350,
Yeşiltepe Mahallesi'nde 156,               
Çırpıcı Mahallesi'nde   269,
Veliefendi Mahallesi'nde 208,               
Yenidoğan Mahallesi'nde ise 142

Binanın yüksek deprem riski taşıdığını görmekteyiz. 
 • Yüksek risk taşıdıkları belirlenen mahallelerde yıkılması gereken riskli binalar yıkılmış mıdır.?
• Yıkılmış ise kaç adet bina yıkılmıştır?

Önergemin başkanlık makamına havalesini saygılarımla arz ederim

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve zeytinburnuhaber.org sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.