SEYİTNİZAM KONAKLARI
ELİT YAPI

Meclis Üyesi Av. Asım Güven: Son İmar Düzenlemesi Kentsel Dönüşüm sorununu çözmeyecek

GÜNDEM 08.02.2022 - 10:11, Güncelleme: 08.02.2022 - 15:01
 

Meclis Üyesi Av. Asım Güven: Son İmar Düzenlemesi Kentsel Dönüşüm sorununu çözmeyecek

CHP Zeytinburnu Meclis Üyesi Av. Asım Güven Zeytinburnu Belediyesinin birkaç ay önce yürürlüğe soktuğu İmar Plan Değişikliğinin Kentsel Dönüşüm sorunu çözmeyeceğini söyledi. Güven, Parselinde de binasını yenilemek isteyenlerin imar artışından yararlanabilmeleri, parsellerin tevhidine bağlanmış olması halkın bireysel olarak kentsel dönüşümden yararlanmasını değil, parselleri birleştirmek suretiyle imar kazanmalarını teşfik etmektedir dedi. İşte Meclis Üyesi Av. Asım Güven Belediye Meclisine verdiği o önerge: Sayın başkan değerleri meclis üyesi arkadaşlarım sayın basın mensubu arkadaşlarım, Kentsel dönüşümün önünü açmak, toplumu kentsel dönüşüm konusunda teşvik etmek maksadıyla meclisimiz tarafından oybirliği ile kabul edilen son imar plan notları Zeytinburnu halkı tarafından büyük bir sevinç ile karşılanmış bulunmaktadır.

Ancak; çatı katlarının normal kata dönüştürülmesini ön gören maddenin dışındaki maddeler halkımızı doğrudan doğruya bireysel olarak pek ilgilendiren hususlar değildir. Daha çok parsellerin birleşmesiyle meydana gelecek 500-1000 m2’lik dönüşüm projeleri ilgilendirmektedir. Bunun da Zeytinburnu’nda uygulanabilirliği söz konusu değildir. Devletin tüm imkanlarının da kullanılmasına rağmen zor yürüdüğünü telsiz ve Beştelsiz projelerinde; müteşebbislerin haksahiplerini ikna edemediklerini gördük. Parsel maliklerinin bu konuda uzlaşarak ve parsellerini tevhit ederek müşterek projeleri gerçekleştirmeleri mümkün görülmemektedir. Parselinde de binasını yenilemek isteyenlerin imar artışından yararlanabilmeleri, parsellerin tevhidine bağlanmış olması halkın bireysel olarak kentsel dönüşümden yararlanmasını değil, parselleri  birleştirmek suretiyle imar kazanmalarını teşfik etmektedir. Çünkü halkımızın bireysel olarak parsellerini tevhid ederek imar artışından yararlanmalarına komşu parseli de ikna etmeye maddi ve manevi gücü yetmemektedir. Meclisimiz tarafından oybirliği ile kabul edilen son imar plan notları maalesef Zeytinburnu’muzun planlarında eskiden kalmış bazı hatalı kadük kalmış notları bertaraf etmemektedir. her ne kadar bir şekilde parsellerin tevhid edilmesi suretiyle bu garabetlerin ortadan kaldırılmasına çalışılmış ise de uygulamada herhangi bir etkisi olmamıştır, olmayacaktır. Zaten küçük olan parseller irtifaya gitmek istediği durumlarda yangın yönetmeliği ve benzeri yönetmeliklerle kullanım alanlarının daralmasına sebebiyet vermektedir. İstanbul imar yönetmelikleri uyarınca sokak genişliği 12 metreye kadar olan sokaklarda irtifa zemin artı 3 normal kat yani 12:50.... 12-15 metre  üzeri olan sokak ve caddelerde  irtifa zemin artı 4 normal kat  yani 15,50 olarak öngörülmektedir. Kaldı ki geçmişte yol genişliği 12 metrenin altında olan sokaklarda dahi 15:50 irtifa verilen uygulaması yol genişliğine bakılmaksızın devam etmektedir.Ancak Zeytinburnu planları üzerinde halen genel eski kayıtlar mevcut bulunduğundan ve bu genel  irtifa kayıtları imar planlarında paftalarda düzeltilmediğinden sokak ve cadde genişliğine göre irtifa düzenlemesi bir karmaşaya sebebiyet vermektedir. Bu husus Zeytinburnu halkı arasında eşitsizliğe menfaat ve fırsat ayrımcılığına sebebiyet vermektedir. Örneğin,  Doktor Sadık Ahmet caddesi , Balıklı  yolu, çarşamba pazarının kurulduğu 75/2 sokak ve bunun gibi 15 metreden çok daha geniş olan sokak ve caddelerde plan paftalarında sokağın bir tarafının irtifa hakkı 12,50 olarak kalmış , aynı sokağın diğer tarafı 15,50 olarak plan paftalarında irtifa verilmektedir. Sadece plan paftalarının üzerinde aynı yola bakan parsellerin sadece ve sadece farklı adalarda plan paftalarının düzeltilmemiş olması nedeniyle vatandaşlar arasında böyle bir ayrımcılığın yaşatılması hukukun eşitlik prensibine aykırıdır ve hiç bir adalet ilkesiyle örtüşmemektedir. Planlar üzerinde kalmış imar yönetmeliklerine aykırı bu eski kayıtlar düzeltilemeyecek kayıtlar değildir. Ancak her nedense bu güne kadar bu konuda herhangi bir girişim yapılmamıştır.  Meclisimiz tarafından kabul edilen son plan notlarında bu tür haksızlık bir nebze giderilmeye çalışıldı ise de yine de fırsat eşitliğini ortadan kaldırmaya yetmemiştir. Çünkü plan notlarında kabul edilen parsellerin tevhidi halinde irtifanın 15,50 ye arttırılacağı hususu sokağın veya caddenin diğer irtifası 15,50 olan tarafı için de kabul edilmektedir. Bu da eşitsizliği yine ortadan kaldırmayacaktır. Kanaatimce yüksek irtifada eşitlenmesi gerekmektedir. Bunun için bloklar üzerinde yazılı h=12.50 kayıtlarının kaldırılması ve 15.50 olarak düzeltilmesi gerekmektedir. İstanbul imar yönetmeliklerine uygun olarak yapılaşmanın sağlanması gerekmektedir. Böyle bir genel düzenleme ile eşitsizlikler ve mağduriyetler giderilebilecektir. Bu eşitsizliğin ve adaletsizliğin ortadan kaldırılması için öncelikle plan paftalarında  eskiden kalan, eski irtifa kayıtlarının ortadan kaldırılması ile İstanbul imar yönetmeliğine göre genişliği 12 -15 metrenin üzerinde olan sokak ve caddelerde irtifanın eşit hale getirilmesini tümünde 15.50 olarak düzeltilmesi için bir çalışmanın yapılmasını teklif etmekteyim. Ayrıca son kabul edilen plan notlarının (ı) harfi ile gösterilen maddenin 9. fıkrasında tevhid şartının kaldırılmasını teklif etmekteyim. Teklifimin başkanlık makamına havalesini saygıyla arz ederim.
CHP Zeytinburnu Meclis Üyesi Av. Asım Güven Zeytinburnu Belediyesinin birkaç ay önce yürürlüğe soktuğu İmar Plan Değişikliğinin Kentsel Dönüşüm sorunu çözmeyeceğini söyledi. Güven, Parselinde de binasını yenilemek isteyenlerin imar artışından yararlanabilmeleri, parsellerin tevhidine bağlanmış olması halkın bireysel olarak kentsel dönüşümden yararlanmasını değil, parselleri birleştirmek suretiyle imar kazanmalarını teşfik etmektedir dedi. İşte Meclis Üyesi Av. Asım Güven Belediye Meclisine verdiği o önerge: Sayın başkan değerleri meclis üyesi arkadaşlarım sayın basın mensubu arkadaşlarım, Kentsel dönüşümün önünü açmak, toplumu kentsel dönüşüm konusunda teşvik etmek maksadıyla meclisimiz tarafından oybirliği ile kabul edilen son imar plan notları Zeytinburnu halkı tarafından büyük bir sevinç ile karşılanmış bulunmaktadır.

Ancak; çatı katlarının normal kata dönüştürülmesini ön gören maddenin dışındaki maddeler halkımızı doğrudan doğruya bireysel olarak pek ilgilendiren hususlar değildir. Daha çok parsellerin birleşmesiyle meydana gelecek 500-1000 m2’lik dönüşüm projeleri ilgilendirmektedir. Bunun da Zeytinburnu’nda uygulanabilirliği söz konusu değildir. Devletin tüm imkanlarının da kullanılmasına rağmen zor yürüdüğünü telsiz ve Beştelsiz projelerinde; müteşebbislerin haksahiplerini ikna edemediklerini gördük. Parsel maliklerinin bu konuda uzlaşarak ve parsellerini tevhit ederek müşterek projeleri gerçekleştirmeleri mümkün görülmemektedir.

Parselinde de binasını yenilemek isteyenlerin imar artışından yararlanabilmeleri, parsellerin tevhidine bağlanmış olması halkın bireysel olarak kentsel dönüşümden yararlanmasını değil, parselleri  birleştirmek suretiyle imar kazanmalarını teşfik etmektedir. Çünkü halkımızın bireysel olarak parsellerini tevhid ederek imar artışından yararlanmalarına komşu parseli de ikna etmeye maddi ve manevi gücü yetmemektedir. Meclisimiz tarafından oybirliği ile kabul edilen son imar plan notları maalesef Zeytinburnu’muzun planlarında eskiden kalmış bazı hatalı kadük kalmış notları bertaraf etmemektedir. her ne kadar bir şekilde parsellerin tevhid edilmesi suretiyle bu garabetlerin ortadan kaldırılmasına çalışılmış ise de uygulamada herhangi bir etkisi olmamıştır, olmayacaktır. Zaten küçük olan parseller irtifaya gitmek istediği durumlarda yangın yönetmeliği ve benzeri yönetmeliklerle kullanım alanlarının daralmasına sebebiyet vermektedir.

İstanbul imar yönetmelikleri uyarınca sokak genişliği 12 metreye kadar olan sokaklarda irtifa zemin artı 3 normal kat yani 12:50.... 12-15 metre  üzeri olan sokak ve caddelerde  irtifa zemin artı 4 normal kat  yani 15,50 olarak öngörülmektedir. Kaldı ki geçmişte yol genişliği 12 metrenin altında olan sokaklarda dahi 15:50 irtifa verilen uygulaması yol genişliğine bakılmaksızın devam etmektedir.Ancak Zeytinburnu planları üzerinde halen genel eski kayıtlar mevcut bulunduğundan ve bu genel  irtifa kayıtları imar planlarında paftalarda düzeltilmediğinden sokak ve cadde genişliğine göre irtifa düzenlemesi bir karmaşaya sebebiyet vermektedir. Bu husus Zeytinburnu halkı arasında eşitsizliğe menfaat ve fırsat ayrımcılığına sebebiyet vermektedir. Örneğin,  Doktor Sadık Ahmet caddesi , Balıklı  yolu, çarşamba pazarının kurulduğu 75/2 sokak ve bunun gibi 15 metreden çok daha geniş olan sokak ve caddelerde plan paftalarında sokağın bir tarafının irtifa hakkı 12,50 olarak kalmış , aynı sokağın diğer tarafı 15,50 olarak plan paftalarında irtifa verilmektedir. Sadece plan paftalarının üzerinde aynı yola bakan parsellerin sadece ve sadece farklı adalarda plan paftalarının düzeltilmemiş olması nedeniyle vatandaşlar arasında böyle bir ayrımcılığın yaşatılması hukukun eşitlik prensibine aykırıdır ve hiç bir adalet ilkesiyle örtüşmemektedir. Planlar üzerinde kalmış imar yönetmeliklerine aykırı bu eski kayıtlar düzeltilemeyecek kayıtlar değildir. Ancak her nedense bu güne kadar bu konuda herhangi bir girişim yapılmamıştır. 

Meclisimiz tarafından kabul edilen son plan notlarında bu tür haksızlık bir nebze giderilmeye çalışıldı ise de yine de fırsat eşitliğini ortadan kaldırmaya yetmemiştir. Çünkü plan notlarında kabul edilen parsellerin tevhidi halinde irtifanın 15,50 ye arttırılacağı hususu sokağın veya caddenin diğer irtifası 15,50 olan tarafı için de kabul edilmektedir. Bu da eşitsizliği yine ortadan kaldırmayacaktır. Kanaatimce yüksek irtifada eşitlenmesi gerekmektedir. Bunun için bloklar üzerinde yazılı h=12.50 kayıtlarının kaldırılması ve 15.50 olarak düzeltilmesi gerekmektedir. İstanbul imar yönetmeliklerine uygun olarak yapılaşmanın sağlanması gerekmektedir. Böyle bir genel düzenleme ile eşitsizlikler ve mağduriyetler giderilebilecektir. Bu eşitsizliğin ve adaletsizliğin ortadan kaldırılması için öncelikle plan paftalarında  eskiden kalan, eski irtifa kayıtlarının ortadan kaldırılması ile İstanbul imar yönetmeliğine göre genişliği 12 -15 metrenin üzerinde olan sokak ve caddelerde irtifanın eşit hale getirilmesini tümünde 15.50 olarak düzeltilmesi için bir çalışmanın yapılmasını teklif etmekteyim. Ayrıca son kabul edilen plan notlarının (ı) harfi ile gösterilen maddenin 9. fıkrasında tevhid şartının kaldırılmasını teklif etmekteyim. Teklifimin başkanlık makamına havalesini saygıyla arz ederim.

Habere ifade bırak !
Habere Ek Video
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve zeytinburnuhaber.org sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.