Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
KÜLTÜR Haber Girişi: 08.05.2013 - 19:23, Güncelleme: 08.05.2013 - 19:23

İslamcılık sempozyumu

 

İslamcılık sempozyumu

Zeytinburnu Belediyesi 17-18 ve 19 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi Sempozyumu gerçekleştiriyor.
Türkiye’de yaşanan düşünce tartışmalarının merkezinde yer alan kavramlardan biri olan İslamcılık Düşüncesi ve kavramı, Zeytinburnu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bir sempozyumla ele alınacak. 3 gün sürecek ve 8 oturumdan oluşacak sempozyum, Prof.Dr. İsmail Kara'nın Açılış Konferansı ile 17 Mayıs Cuma günü saat 14.00’da başlayacak. Çok sayıda yazar, akademisyen, gazeteci ve düşünürün tebliğ sunacağı programda İslamcılık Düşüncesi’nin tarihsel gelişimi ve bu gelişimde rol oynamış kişilikler, onların İslamcılık merkezli temel görüşleri anlatılacak. 17–18–19 Mayıs tarihlerinde Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek sempozyumda ayrıca İslamcılık Düşüncesi’nin yaşadığı değişim ve dönüşüm, İslamcılık Düşüncesi’nin Türkiye’de tarihe, kültüre, sosyal hayata, edebiyata, sanata, siyasete etkileri enine boyuna konuşulacak. İslamcılık Düşüncesi’nin sağcılık, muhafazakârlık, milliyetçilik ile etkileşimi konuları da 3 gün boyunca bildirilerde yer bulacak.   AÇILIŞ KONFERANSI: Prof Dr. İsmail Kara / Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi saat 16:15 Ara / İkram saat 16:30 – 18:00 I. OTURUM: AKTÜEL İSLAMCILIK TARTIŞMALARI Oturum Başkanı: Yusuf Kaplan / Yazar Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay / Uludağ Üniv. İktisadi İdari Bilimler Fak. Öğretim Üyesi İslami Fikriyat Temelinde Partileşme Olgusu Prof. Dr. Mümtazer Türköne / Yazar – Fatih Üniv. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi İslamcılığın Ölümü: Tarihi ve Aktüel Gerekçeler Ruşen Çakır / Gazeteci – Yazar Milli Görüş’ün Dünü, Bugünü ve Yarını Nuh Yılmaz / Gazeteci – Yazar Ak Parti’den Sonra İslamcılık 18 Mayıs Cumartesi saat 09:20 – 11:00 II. OTURUM: TARİHSEL SÜREÇ Oturum Başkanı: Por. Dr. Ergün Yıldırım / Yıldız Teknik Üniv. Fen Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bedri Gencer / Yıldız Teknik Üniv. Fen Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi İslamcılığın Doğuşu – Dinden İdeolojiye İslam Metin Karabaşoğlu / Araştırmacı – Yazar / Bediüzzaman Said Nursi Doç. Dr. Alev Erkilet / Kırklareli Üniv. Fen Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi II. Dünya Savaşı Sonrası Şartlarda İslamcılık saat 11:00 – 11:15 Ara / İkram saat 11:15 – 12:45 III. OTURUM: YENİ DİN / İSLAM YORUMLARI Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın / İstanbul Medipol Üniv. Hukuk Fak. Dekanı – İSAM Doç. Dr. Tahsin Görgün / İstanbul 29 Mayıs Üniv. Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi Siyasallaşan Dünyada Dini İlimlerin Değişen Statüleri Doç. Dr. Suat Mertoğlu / İSAM Başkan Yardımcısı / Kaynaklara Dönüş Hareketi Yard. Doç. Dr. Sami Erdem / İstanbul Şehir Üniv. İslami İlimler Fak. Öğretim Üyesi / İslamcıların İçtihat Kapısı Nereye Açılır? Doç. Dr. Ekrem Demirli / İstanbul Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi / İslamcıların Tasavvufa Bakışı: Mehmed Akif, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç Örneği saat 12:45 – 14:00 Ara / Yemek saat 14:00 – 15:30 IV. OTURUM: YENİ DİN YORUMLARI II Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turan Koç / Sabahattin Zaim Üniv. Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Harun Anay / Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi / İslamcıların Türk Ahlak Düşüncesine Katkıları Yusuf Turan Günaydın / Yazar / Tasavvuf ve Felsefe Üzerinden Şairin Şimdiki Zamanı: İkbal ve İslam’ın Yenilenmesi (Tecdidi) Dr. M. Kürşat Atalar / Gazikent Üniv. Öğretim Üyesi / 80 sonrası Türkiye’de İslam Düşüncesi’nin Problemleri – Modernist İslam Söyleminin Eleştirisi saat 15:30 – 15:45 Ara / İkram saat: 15.45-17.30 V. OTURUM: SAĞCILIK, MUHAFAZAKÂRLIK, MİLLİYETÇİLİK, İSLAMCILIK Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mümtazer Türköne / Yazar Tanıl Bora / Gazeteci – Yazar / İslamcılığın Üç Güzergahı: Üçüncü Yol, Orta Yol, Milli Sağ Asım Öz / Yazar / İslamcılığın Muhafazakârlaşması Eleştirisi Üzerine Bazı Dikkatler Etyen Mahçupyan / Yazar / İslamcılık ve Sekülerleşme Paradoksu Yıldız Ramazanoğlu / Yazar / İslamcılığın Kurucu Öznesi Kadınlar 19 Mayıs Pazar saat 10:00 – 12:00 VI. OTURUM: ÖNCÜLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan Kutluer / Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi D. Mehmet Doğan / Yazar / “İslamcılık” Bir Terminoloji Meselesi Doç. Dr. Fahrettin Altun / İstanbul Şehir Üniv. Öğretim Üyesi / Hatırlama ve Direniş: Necip Fazıl Kısakürek’in Batılılaşma Anlatısı Yard. Doç. Dr. Fırat Mollaer / Yıldırım Beyazıt Üniv. Siyasal Bilgiler Fak. Öğretim Üyesi / Hakikat İslamcılığı: Nurettin Topçu’nun Tasavvufi Düşüncesi Hakkında Notlar Doç. Dr. Burhanettin Duran / İstanbul Şehir Üniv. Öğretim Üyesi / Türkiye İslamcılığında Medeniyet Söylemi ve Sezai Karakoç’un Düşüncesi Ercan Yıldırım / Yazar / İslamcılığa Karşı Bir İslamcı: İsmet Özel Dr. Necdet Subaşı / Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanı Devlet, Cemaat(ler) ve İslamcılık Saat: 12.00-12.15 Ara/İkram saat 12:15 – 14:15 VII. OTURUM: TERCÜMELER VE ETKİLERİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Ağırakça / İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi Hamza Türkmen / Araştırmacı – Yazar / Seyyid Kutub Türkiye’de Nasıl Tanındı? Prof. Dr. Abdülhamit Birışık / Uludağ Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi / Mevdudi İslamcılığının Türkiye’ye Giriş Biçimi ve Türkiye İslamcılığına Etkisi Musa Üzer / Yazar / Ali Şeriati’nin Türkiye İslamcılığına Tesirleri Prof. Dr. İlhan Kutluer / Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi René Guénon’dan Seyyid Hüseyin Nasr’a; Gelenekselci Ekol’e Ait Öğretilerin Türkiye’ye İntikali ve Algılanış Biçimleri Prof. Dr. Mustafa Öztürk / Çukurova Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi Tarihselcilik ve Fazlurrahman saat 14:15 – 15:00 Ara / Yemek saat: 15.00-17.00 saat 15:00 – 17:00 VIII. OTURUM: İSLAMCILIK EDEBİYAT – SANAT Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Fatih Andı / Fatih Sultan Mehmet Üniv. Edebiyat Fak. Dekanı Ömer Lekesiz / Yazar / Muhafazakârlık ve Sağcılık Arasında İslamcı Edebiyat Cihan Aktaş / Yazar / İslamcı Hareket’te Romantik Huzursuzluk Yard. Doç. Dr. Z. Kevser Şerefoğlu / Fatih Sultan Mehmet Üniv. Öğretim Üyesi Günümüz Kadın Hikâyecilerin Eserlerinde İslamcı Çizginin Kahramanları Hakan Arslanbenzer / Şair – Yazar / Biraz Üzgün ve Ömer Öfkesinde Biraz: “İslamcılık, Modernlik ve Türk Şiiri” Bir Konumlama Denemesi
Zeytinburnu Belediyesi 17-18 ve 19 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi Sempozyumu gerçekleştiriyor.
Türkiye’de yaşanan düşünce tartışmalarının merkezinde yer alan kavramlardan biri olan İslamcılık Düşüncesi ve kavramı, Zeytinburnu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bir sempozyumla ele alınacak.

3 gün sürecek ve 8 oturumdan oluşacak sempozyum, Prof.Dr. İsmail Kara'nın Açılış Konferansı ile 17 Mayıs Cuma günü saat 14.00’da başlayacak.

Çok sayıda yazar, akademisyen, gazeteci ve düşünürün tebliğ sunacağı programda İslamcılık Düşüncesi’nin tarihsel gelişimi ve bu gelişimde rol oynamış kişilikler, onların İslamcılık merkezli temel görüşleri anlatılacak.

17–18–19 Mayıs tarihlerinde Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek sempozyumda ayrıca İslamcılık Düşüncesi’nin yaşadığı değişim ve dönüşüm, İslamcılık Düşüncesi’nin Türkiye’de tarihe, kültüre, sosyal hayata, edebiyata, sanata, siyasete etkileri enine boyuna konuşulacak.

İslamcılık Düşüncesi’nin sağcılık, muhafazakârlık, milliyetçilik ile etkileşimi konuları da 3 gün boyunca bildirilerde yer bulacak.

 
AÇILIŞ KONFERANSI:
Prof Dr. İsmail Kara / Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi
saat 16:15 Ara / İkram
saat 16:30 – 18:00
I. OTURUM: AKTÜEL İSLAMCILIK TARTIŞMALARI
Oturum Başkanı: Yusuf Kaplan / Yazar
Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay / Uludağ Üniv. İktisadi İdari Bilimler Fak. Öğretim Üyesi
İslami Fikriyat Temelinde Partileşme Olgusu
Prof. Dr. Mümtazer Türköne / Yazar – Fatih Üniv. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi
İslamcılığın Ölümü: Tarihi ve Aktüel Gerekçeler
Ruşen Çakır / Gazeteci – Yazar
Milli Görüş’ün Dünü, Bugünü ve Yarını
Nuh Yılmaz / Gazeteci – Yazar
Ak Parti’den Sonra İslamcılık
18 Mayıs Cumartesi
saat 09:20 – 11:00
II. OTURUM: TARİHSEL SÜREÇ
Oturum Başkanı:
Por. Dr. Ergün Yıldırım / Yıldız Teknik Üniv. Fen Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bedri Gencer / Yıldız Teknik Üniv. Fen Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi
İslamcılığın Doğuşu – Dinden İdeolojiye İslam
Metin Karabaşoğlu / Araştırmacı – Yazar / Bediüzzaman Said Nursi
Doç. Dr. Alev Erkilet / Kırklareli Üniv. Fen Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi
II. Dünya Savaşı Sonrası Şartlarda İslamcılık
saat 11:00 – 11:15 Ara / İkram
saat 11:15 – 12:45
III. OTURUM: YENİ DİN / İSLAM YORUMLARI
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın / İstanbul Medipol Üniv. Hukuk Fak. Dekanı – İSAM
Doç. Dr. Tahsin Görgün / İstanbul 29 Mayıs Üniv. Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi
Siyasallaşan Dünyada Dini İlimlerin Değişen Statüleri
Doç. Dr. Suat Mertoğlu / İSAM Başkan Yardımcısı / Kaynaklara Dönüş Hareketi
Yard. Doç. Dr. Sami Erdem / İstanbul Şehir Üniv. İslami İlimler Fak. Öğretim Üyesi / İslamcıların İçtihat Kapısı Nereye Açılır?
Doç. Dr. Ekrem Demirli / İstanbul Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi / İslamcıların Tasavvufa Bakışı: Mehmed Akif, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç Örneği
saat 12:45 – 14:00 Ara / Yemek
saat 14:00 – 15:30
IV. OTURUM: YENİ DİN YORUMLARI II
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turan Koç / Sabahattin Zaim Üniv. Öğretim Üyesi
Yard. Doç. Dr. Harun Anay / Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi / İslamcıların Türk Ahlak Düşüncesine Katkıları
Yusuf Turan Günaydın / Yazar / Tasavvuf ve Felsefe Üzerinden Şairin Şimdiki Zamanı: İkbal ve İslam’ın Yenilenmesi (Tecdidi)
Dr. M. Kürşat Atalar / Gazikent Üniv. Öğretim Üyesi / 80 sonrası Türkiye’de İslam Düşüncesi’nin Problemleri – Modernist İslam Söyleminin Eleştirisi
saat 15:30 – 15:45 Ara / İkram
saat: 15.45-17.30
V. OTURUM: SAĞCILIK, MUHAFAZAKÂRLIK, MİLLİYETÇİLİK, İSLAMCILIK
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mümtazer Türköne / Yazar
Tanıl Bora / Gazeteci – Yazar / İslamcılığın Üç Güzergahı: Üçüncü Yol, Orta Yol, Milli Sağ
Asım Öz / Yazar / İslamcılığın Muhafazakârlaşması Eleştirisi Üzerine Bazı Dikkatler
Etyen Mahçupyan / Yazar / İslamcılık ve Sekülerleşme Paradoksu
Yıldız Ramazanoğlu / Yazar / İslamcılığın Kurucu Öznesi Kadınlar
19 Mayıs Pazar
saat 10:00 – 12:00
VI. OTURUM: ÖNCÜLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. İlhan Kutluer / Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi
D. Mehmet Doğan / Yazar / “İslamcılık” Bir Terminoloji Meselesi
Doç. Dr. Fahrettin Altun / İstanbul Şehir Üniv. Öğretim Üyesi / Hatırlama ve Direniş: Necip Fazıl Kısakürek’in Batılılaşma Anlatısı
Yard. Doç. Dr. Fırat Mollaer / Yıldırım Beyazıt Üniv. Siyasal Bilgiler Fak. Öğretim Üyesi / Hakikat İslamcılığı: Nurettin Topçu’nun Tasavvufi Düşüncesi Hakkında Notlar
Doç. Dr. Burhanettin Duran / İstanbul Şehir Üniv. Öğretim Üyesi / Türkiye İslamcılığında Medeniyet Söylemi ve Sezai Karakoç’un Düşüncesi
Ercan Yıldırım / Yazar / İslamcılığa Karşı Bir İslamcı: İsmet Özel
Dr. Necdet Subaşı / Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanı
Devlet, Cemaat(ler) ve İslamcılık
Saat: 12.00-12.15 Ara/İkram
saat 12:15 – 14:15
VII. OTURUM: TERCÜMELER VE ETKİLERİ
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça / İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi
Hamza Türkmen / Araştırmacı – Yazar / Seyyid Kutub Türkiye’de Nasıl Tanındı?
Prof. Dr. Abdülhamit Birışık / Uludağ Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi / Mevdudi İslamcılığının Türkiye’ye Giriş Biçimi ve Türkiye İslamcılığına Etkisi
Musa Üzer / Yazar / Ali Şeriati’nin Türkiye İslamcılığına Tesirleri
Prof. Dr. İlhan Kutluer / Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi
René Guénon’dan Seyyid Hüseyin Nasr’a; Gelenekselci Ekol’e Ait Öğretilerin Türkiye’ye İntikali ve Algılanış Biçimleri
Prof. Dr. Mustafa Öztürk / Çukurova Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi
Tarihselcilik ve Fazlurrahman
saat 14:15 – 15:00 Ara / Yemek
saat: 15.00-17.00
saat 15:00 – 17:00
VIII. OTURUM: İSLAMCILIK EDEBİYAT – SANAT
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. M. Fatih Andı / Fatih Sultan Mehmet Üniv. Edebiyat Fak. Dekanı
Ömer Lekesiz / Yazar / Muhafazakârlık ve Sağcılık Arasında İslamcı Edebiyat
Cihan Aktaş / Yazar / İslamcı Hareket’te Romantik Huzursuzluk
Yard. Doç. Dr. Z. Kevser Şerefoğlu / Fatih Sultan Mehmet Üniv. Öğretim Üyesi
Günümüz Kadın Hikâyecilerin Eserlerinde İslamcı Çizginin Kahramanları
Hakan Arslanbenzer / Şair – Yazar / Biraz Üzgün ve Ömer Öfkesinde Biraz: “İslamcılık, Modernlik ve Türk Şiiri” Bir Konumlama Denemesi

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve zeytinburnuhaber.org sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.