Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
() - | Haber Girişi: 26.05.2013 - 02:52, Güncelleme: 26.05.2013 - 02:52

Mahkeme kararı uygulanır mı? Gökdelenler Yıkılır mı?

 

Mahkeme kararı uygulanır mı? Gökdelenler Yıkılır mı?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, tarihi yarımadanın siluetini bozduğu gerekçesiyle eleştirdiği Zeytinburnu Kazlıçeşme'deki gökdelenlerin yapı ruhsatı ve imar planları iptal edildi.
MAHKEME PLANLARI KÖKÜNDEN İPTAL ETTİ İstanbul 4. İdare Mahkemesi, davacı Yusuf Özden'in, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan taşınmaz için düzenlenen yapı ruhsatı ve bu ruhsatın dayanağı 1/1000 ölçekli imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planının İstanbul İmar Yönetmeliği'ne aykırı olduğunu belirterek, verilen inşaat ruhsatı doğrultusunda devam eden yapılaşmanın, İstanbul'un tarihi ve kültürel siluetini bozduğu iddialarıyla iptali istemiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Zeytinburnu Belediye Başkanlığı'na açtığı davayı karara bağladı.Mahkeme, kararında, müdahil Astay Gayrimenkul İnşaat ve Turizm A.Ş'nin dilekçesinde, taşınmaz için hazırlanan planlar ve düzenlenen inşaat ruhsatı nedeniyle hukuki, güncel ve meşru bir menfaatinin ihlal edilmemiş olduğunu ifade ederek, davanın süresinde açılmadığı gerekçesiyle usul ve esastan reddini istediğini kaydetti. RUHSAT VERİLİRKEN İMAR KANUNLARINA UYULMAMIŞ Diğer müdahil Başpınar Danışmanlık Hizmetleri şirketinin de davanın usul ve esastan reddini istediğini ifade eden mahkeme, kararında imarla ilgili yasa ve yönetmeliklere yer verdi.Mahkeme, 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre, yerleşme yerleri ve buralardaki yapılaşmanın plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünün sağlanması gerektiğini belirterek, kanun ve yönetmeliklere göre her tür ölçekteki planların amacının, belde halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak, sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmak, yaşam kalitesini artırmak olduğunu vurgulandı. SİLUETİ OLUMSUZ ETKİLİYOR Kararında, dava konusu yerde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapora yer veren mahkeme, raporda, taşınmazın Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerle korumayı taahhüt ettiği Dünya Mirası Alanı Koruma İlkeleri ve ulusal koruma ölçütleriyle uyuşmadığı, inşa edilen üçlü kulenin tarihi yarımada siluetini olumsuz etkilediği, gelecekte olacak benzer yapılar için olumsuz emsal teşkil edeceğinin belirtildiğini kaydetti. BU TABLO BİZİN DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEN ÇIKARIR Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne imza atanTürkiye'nin, kültürel ve doğal mirasın korunması, muhafazası konusunda birtakım taahhütlerde bulunduğunu ifade eden mahkeme, bu sözleşme çerçevesinde İstanbul'un tarihi alanlarının 1985'te UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alındığına işaret etti. GÖKDELENLER KENTİN BİRÇOK YERİNDEN GÖRÜLÜYOR Mahkeme, bilirkişi raporundaki tespitlere göre, parsel üzerinde bulunan yapıların tarihi yarımadayla kurduğu ilişki çerçevesinde Kadıköy, Üsküdar, Galata, Kasımpaşa, Şişli ve Boğaz Köprüsü'nden izlenebildiğini, dünya mirası alanı üzerinde olumsuz bir durum ortaya koyduğunu ifade etti.Dava konunu planlar ile taşınmaz için öngörülen yapılaşma şartlarının, çevre yapılaşma şartlarına oranla yüksek olması nedeniyle planlarda olması gereken bütünlük ve kapsamlılık ilkelerine aykırı olduğu gibi, planlama esaslarıyla da örtüşmediğini dile getiren mahkeme, kararında, "Taşınmaz üzerine inşa edilen yapıların İstanbul'un tarihi yarımada bölgesinin tarihi ve kültürel kimliği ile Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerle korumayı taahhüt ettiği Dünya Mirası Alanı üzerinde olumsuz bir durum ortaya koyduğu, Dünya Miras Alanı Koruma İlkeleri ve ulusal koruma ölçütleri ile uyuşmadığı anlaşıldığından, dava konusu planların şehircilik ilkeleri, planlama esas ve teknikleri ile kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır" ifadelerini kullandı.Mahkeme, nazım imar planı ile uygulama imar planının hukuka aykırı olduğunu belirterek, dava konusu işlemin iptaline karar verdi. SÜLİET KARARI NE ANLAMA GELİYOR CHP  Zeytinburnu Büyükşehir Meclis Üyesi Fikret Konya bilirkişi raporu ve buna baglı idari mahkeme kararının getirecegi sonuçları gazetemiz için degerlendirdi. Bilirkişi raporunda imar planlarının planlama ilkelerine aykırı oldugu, koruma kurulundan görüş alınmadıgı ve mevzuata aykırı ruhsat verildigi ifade edilmektedir.Bunun dışında söz konusu yer ile ilgili verilen yapı ruhsatında rezidans ifadesi yer alsada konut amaçlı bir inşaat oldugu ortadadır.çevre bakanlıgı bu konuda yapılan uygulamaları durdurmuş ve yönetmelikler yenilenmiştir.rezidans uygulaması bilirkişi raporunada yansımıştırRuhsat ve planların bilirkişi raporundayer alan gerekçelere baglı olarak mahkeme kararı ile iptal edilmesi sonrasındatemyiz süreci başlıyor.Danıştay tarafından verilen bu kararın onaylanması halindekarar kesinleşiyor. Bu durumda büyükşehir belediyesi 13.01.2012 tarihinde büyük şehir belediyesince alınmış süliet kararı ve iptal gerekçelerini dikkate alarak yeni bir plan yapacak!suliet planında  70 m olarak belirlenen yükseklik esas alınarak mülkiyet sahiplerine tazminat ödenip tarihi sulieti etkileyen kısımlar yıkılabilecektir? ZEYTİNBURNU HABER GAZETESİ-ÖZEL
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, tarihi yarımadanın siluetini bozduğu gerekçesiyle eleştirdiği Zeytinburnu Kazlıçeşme'deki gökdelenlerin yapı ruhsatı ve imar planları iptal edildi.

MAHKEME PLANLARI KÖKÜNDEN İPTAL ETTİ

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, davacı Yusuf Özden'in, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan taşınmaz için düzenlenen yapı ruhsatı ve bu ruhsatın dayanağı 1/1000 ölçekli imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planının İstanbul İmar Yönetmeliği'ne aykırı olduğunu belirterek, verilen inşaat ruhsatı doğrultusunda devam eden yapılaşmanın, İstanbul'un tarihi ve kültürel siluetini bozduğu iddialarıyla iptali istemiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Zeytinburnu Belediye Başkanlığı'na açtığı davayı karara bağladı.Mahkeme, kararında, müdahil Astay Gayrimenkul İnşaat ve Turizm A.Ş'nin dilekçesinde, taşınmaz için hazırlanan planlar ve düzenlenen inşaat ruhsatı nedeniyle hukuki, güncel ve meşru bir menfaatinin ihlal edilmemiş olduğunu ifade ederek, davanın süresinde açılmadığı gerekçesiyle usul ve esastan reddini istediğini kaydetti.

RUHSAT VERİLİRKEN İMAR KANUNLARINA UYULMAMIŞ

Diğer müdahil Başpınar Danışmanlık Hizmetleri şirketinin de davanın usul ve esastan reddini istediğini ifade eden mahkeme, kararında imarla ilgili yasa ve yönetmeliklere yer verdi.Mahkeme, 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre, yerleşme yerleri ve buralardaki yapılaşmanın plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünün sağlanması gerektiğini belirterek, kanun ve yönetmeliklere göre her tür ölçekteki planların amacının, belde halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak, sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmak, yaşam kalitesini artırmak olduğunu vurgulandı.

SİLUETİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kararında, dava konusu yerde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapora yer veren mahkeme, raporda, taşınmazın Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerle korumayı taahhüt ettiği Dünya Mirası Alanı Koruma İlkeleri ve ulusal koruma ölçütleriyle uyuşmadığı, inşa edilen üçlü kulenin tarihi yarımada siluetini olumsuz etkilediği, gelecekte olacak benzer yapılar için olumsuz emsal teşkil edeceğinin belirtildiğini kaydetti.

BU TABLO BİZİN DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEN ÇIKARIR

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne imza atanTürkiye'nin, kültürel ve doğal mirasın korunması, muhafazası konusunda birtakım taahhütlerde bulunduğunu ifade eden mahkeme, bu sözleşme çerçevesinde İstanbul'un tarihi alanlarının 1985'te UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alındığına işaret etti.

GÖKDELENLER KENTİN BİRÇOK YERİNDEN GÖRÜLÜYOR

Mahkeme, bilirkişi raporundaki tespitlere göre, parsel üzerinde bulunan yapıların tarihi yarımadayla kurduğu ilişki çerçevesinde Kadıköy, Üsküdar, Galata, Kasımpaşa, Şişli ve Boğaz Köprüsü'nden izlenebildiğini, dünya mirası alanı üzerinde olumsuz bir durum ortaya koyduğunu ifade etti.Dava konunu planlar ile taşınmaz için öngörülen yapılaşma şartlarının, çevre yapılaşma şartlarına oranla yüksek olması nedeniyle planlarda olması gereken bütünlük ve kapsamlılık ilkelerine aykırı olduğu gibi, planlama esaslarıyla da örtüşmediğini dile getiren mahkeme, kararında, "Taşınmaz üzerine inşa edilen yapıların İstanbul'un tarihi yarımada bölgesinin tarihi ve kültürel kimliği ile Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerle korumayı taahhüt ettiği Dünya Mirası Alanı üzerinde olumsuz bir durum ortaya koyduğu, Dünya Miras Alanı Koruma İlkeleri ve ulusal koruma ölçütleri ile uyuşmadığı anlaşıldığından, dava konusu planların şehircilik ilkeleri, planlama esas ve teknikleri ile kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır" ifadelerini kullandı.Mahkeme, nazım imar planı ile uygulama imar planının hukuka aykırı olduğunu belirterek, dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

SÜLİET KARARI NE ANLAMA GELİYOR

CHP  Zeytinburnu Büyükşehir Meclis Üyesi Fikret Konya bilirkişi raporu ve buna baglı idari mahkeme kararının getirecegi sonuçları gazetemiz için degerlendirdi. Bilirkişi raporunda imar planlarının planlama ilkelerine aykırı oldugu, koruma kurulundan görüş alınmadıgı ve mevzuata aykırı ruhsat verildigi ifade edilmektedir.Bunun dışında söz konusu yer ile ilgili verilen yapı ruhsatında rezidans ifadesi yer alsada konut amaçlı bir inşaat oldugu ortadadır.çevre bakanlıgı bu konuda yapılan uygulamaları durdurmuş ve yönetmelikler yenilenmiştir.rezidans uygulaması bilirkişi raporunada yansımıştırRuhsat ve planların bilirkişi raporundayer alan gerekçelere baglı olarak mahkeme kararı ile iptal edilmesi sonrasındatemyiz süreci başlıyor.Danıştay tarafından verilen bu kararın onaylanması halindekarar kesinleşiyor. Bu durumda büyükşehir belediyesi 13.01.2012 tarihinde büyük şehir belediyesince alınmış süliet kararı ve iptal gerekçelerini dikkate alarak yeni bir plan yapacak!suliet planında  70 m olarak belirlenen yükseklik esas alınarak mülkiyet sahiplerine tazminat ödenip tarihi sulieti etkileyen kısımlar yıkılabilecektir?

ZEYTİNBURNU HABER GAZETESİ-ÖZEL

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve zeytinburnuhaber.org sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.