Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
Haber Girişi: 18.02.2016 - 10:22, Güncelleme: 18.02.2016 - 10:22

CHP Sümer Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Paneli düzenledi

 

CHP Sümer Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Paneli düzenledi

CHP Zeytinburnu İlçe Başkanlığı, Zeytinburnu’nda tekrar gündeme gelen Ada Bazlı Kentsel Dönüşüm için, halkı bilgilendirme toplantılarının ilkini Sümer Mahallesi’nde yaptı.
Geçtiğimiz günlerde ilçe başkanlık binasında ilki yapılan toplatıda Zeytinburnu’nda başlatılan kentsel dönüşümün, kent haydutlarını, kent eşkiyalarını, kent yağmacılarını ve kent ölü soyucularını doğurduğunu ve kent soyguncularına izin vermeyeceklerini söyleyen İlçe Başkanı Metin Doğan, dönüşümden sağlanan rantın halkın rantına olması için, toplantılarını mahalle mahalle, sokak sokak ve gerekirse ev ev gezerek yapacaklarını söyledi. “Mevcut siyasi iktidar ve yerel yönetimi, Zeytinburnunu yönetememiş, kurban etmiş, talan etmiştir” CHP Zeytinburnu İlçe Başkanlığı, Zeytinburnu’nda tekrar gündeme gelen Ada Bazlı Kentsel Dönüşüm için, halkı bilgilendirme toplantılarının ilkini Sümer Mahallesi’nde yaptı. Geçtiğimiz günlerde ilçe başkanlık binasında ilki yapılan toplatıda Zeytinburnu’nda başlatılan kentsel dönüşümün, kent haydutlarını, kent eşkiyalarını, kent yağmacılarını ve kent ölü soyucularını doğurduğunu ve kent soyguncularına izin vermeyeceklerini söyleyen İlçe Başkanı Metin Doğan, dönüşümden sağlanan rantın halkın rantına olması için, toplantılarını mahalle mahalle, sokak sokak ve gerekirse ev ev gezerek yapacaklarını söyledi. (TTMOB) Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği Mimarlar Odası Başkanı ve aynı zamanda 2014 CHP Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Mustafa Fazlıoğlu ve CHP İlçe yöneticisi, İnşaat Mühendisi Hasan Ali Hayırlıoğlu’nun konuşmacı olduğu toplantıya mahalleli büyük ilgi gösterdi, CHP’li meclis yelerinin tamamı katıldı. Açılış konuşmasını Ankaradaki terör saldırısını kınayarak başlayan İlçe Başkanı Metin Doğan, ölenlere başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi,“Terör nereden gelirse gelsin lanetliyoruz” dedi. Kentsel Dönüşüm’ün, İstanbul ve Zeytinburnunun kanayan yaralarından birisi olduğunu söyleyen Metin Doğan, Zeytinburnu’nun deprem kuşağı üzerinde bulunan bir ilçe olduğunu, yaşanan depremlerin etkisiylede çok kötü durumlarla karşı karşıya olunduğunu söyledi. Kentsel dönüşüm ve gelişimin Zeytinburnu’nda zaruri bir şart olduğunu bildiklerini söyleyen Doğan, “Önemli olan bu dönüşümü doğru ve hukuki kurallar içerisinde halkımızın çıkarları ve huzur güvenliği noktasında gerçekleştirmektir” diyerek, dönüşümün mevcut dokuyu ve tarihi koruyarak ve de kente ek yoğunluk getirmeden, kent halkını muhafaza edecek şekilde ilim ve bilim çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade etti. İmarda yapılan yeni ek ilavelerin, daha az okul, daha az yeşil alan, daha az sağlık ve yaşam standartlarının aşağıya çekilmesi olduğunu belirten Doğan, “Nüfusu arttırdığımızda kentte yaşayanların yaşam kalitesi aşağıya çekilecektir. Dolayısı ile kentsel dönüşüm mevcudu koruyarak yapılmalıdır” dedi. “Rezerv alanları, kent halkının ortak mülkiyetidir” Her kentin rezevr alanları olduğunu ve bu rezerv alanlarının, yerinde ve verimli kullanıldığında kentin gelişimini ilme ve bilme uygun gerçekleştirilebileceğini söyleyen İlçe Başkanı Metin Doğan, “Zeytinburnunda eski bir halin 150 dönümlük alanı peşkeş çektiler. Sümer Mahallesinde 60 dönümlük alanımız, Merkez Efendi de 160 dönümlük yerimiz peşkeş çekildi. 5 dönümlük yerimiz Deniz Feneri’ne, Telsiz mahallesindeki 10 dönümlük yerimiz de Bilal Oğlana peş keş çekildi” diyerek, Sahilde denize sıfır, Milli Savunma Bakanlığına ait 90 dönümlük ağır döküm arazisinin de peşkeş çekildiğini, yakın zaman da yine askeri bölgede bulunan 130 dönümlük alanın ranta kurban edildiğini, buraların Zeytinburnu halkının menfaati doğrultusunda kullanılmış olsaydı, kimse yerinden yurdundan olmadan dönüşümün gerçekleşebileceğini belirtti. Bu mülkiyetlerin hepsinin Zeytinburnu halkının ortak mülkiyeti olduğunu, yerel yönetim tarafından ranta ve müteahitlere kurban edilerek, peşkeş çekildiğini söyledi. “Ranttan beslenen iktidar Zeytinburnunu sömürmüştür” Kentsel dönüşümün tıkanmış ve düğümlenmiş hale geldiğini ifade eden Doğan, “Biz size neler yapmamaız gerektiğini, nelere dikkat etmemiz ve kendi mülkiyet hakkımızı nasıl korumamız gerektiğini anlatacağız. Mevcut siyasi iktidar ve yapı Zeytinburnunu yönetememiş, kurban etmiş, talan etmiştir. Ranttan beslenen iktidar Zeytinburnunu sömürmüştür” dedi. Halkın bilinçlenerek, örgütlenmesi ve dernekleşmesiyle ilgili hep birlikte kolakola girerek ekonomik depremi boşa çıkarmaları gerektiğini sözlerine ekleyen Doğan, “Kenti yağmalayan ve soyanlar kent suçlusu olarak yargılanacak ve tarihe öyle geçeceklerdir” diyerek konuşmasını tamamladı. “Kentsel Dönüşüm yasası tuzaklarla dolu” Zeytinburnu çocuğu olarak büyüdüğünü söyleyen, (TTMOB) Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği Mimarlar Odası Başkanı ve aynı zamanda 2014 CHP Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Mustafa Fazlıoğlu, tüm bunları harmanlayarak Zeytinburnunda yaşayanlara kentsel dönüşüm gerçeğini anlatmak istediğini söyledi. Kentsel dönüşümün yapılması gerekliliği konusunda hem fikir olduğunu fakat, çıkan yasa ile uygulanış biçiminin aynı olmadığını, yasada bulunan olumsuzlukların ileride büyük karmaşaya ve mağduriyetlere yol açacağını ve yasanın tuzaklarla dolu olduğunu söyledi. Yasayı teknik ve sosyolojik alanlarda inceleyip, mağduriyetlere fırsat bırakmamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Fazlıoğlu, “Kentsel Dönüşüm kamu yararı ve kent imajı başta olmak üzere, yapılı yada yapılmamış alanlara ilşkin arazinin, fiziksel, ekonomik ve işlevsel içerikli yenileme ve canladırma kavramlarını da içerir. Günlük yaşamımızı belirleyen kentsel dönüşümün politik yaklaşımı, insan kavramının kente ve yaşama yansımasıdır” dedi. “Kentsel dönüşüm politikaları vatandaşı göç etmek zorunda bırakmış, yerinden etmiştir” Ülkemizde son dönemde yaygınlaşan kentsel dönüşüm politikalarının gecekondu alanlarında yaşayanları, kent ile ilişkisi daha az olan yerlere doğrudan veya dolaylı olarak göç etmek zorunda bıraktığını, kentsel dönüşümün rantsal sermaye birikimine ve hükümetin yönlendirdiği kentsel rantın oluşmasına hizmet eden en önemli araç olduğunu söyledi. Bu toplantılardaki amaçlarının, kent yaşamına ve geleceğine dair oldukça sınırlı olan düşüncelerin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacak, kentlilerin, uzmanların, yerel yöneticilerin, kamu idarecilerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve sivil inisiyatiflerin bir araya gelerek çözüm önerilerini tartışmak, yaşadığıkları kentsel hayatı ve mekanları sorgulayarak, bilme ve ilme uygun düşlerin toplumla buluşmasını sağlamak olduğunu söyleyen Mustafa Fazlıoğlu, “Kentsel dönüşüm değil, kentsel rehabilitasyon, kentsel iyileştirme daha doğru bir tanımdır. Ekonomik sebepler, sosyal gelişimdeki yetersizlik, aşırı nüfus yığılmaları, yanlış yer seçimi ve doğal afetler gibi nedenlerden dolayı yenileme, dönüşüm, yeniden yerleştirme ve iyileştirmeye yönelik proje ve uygulamalara ihtiyacımız vardır” dedi. “Sadece mekansal bir dönüşüm değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel dönüşümde şart” Sadece mekansal bir dönüşüm değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimin sağlanması için de kentsel yenilenmenin önemine değinen Fazlıoğlu, yenileme ve dönüşüm alanlarında uygulanan projeler sonucunda oluşturulacak yeni kentsel alanların, yeni altyapı ve ulaşım sistemlerinin, günümüz ihtiyaç ve beklentilerine uygun kent parçaları olabilmeleri için kamu, özel sektör, sivil örgütler ve üniversitelerin işbirliği ile oluşturulacak ortaklıklara ve buna imkan sağlayacak yasal düzenlemelere ihtiyacı olduğunu söyledi. “Kentsel dönüşüm, kentsel sorunlara çözüm üretmek amacıyla, değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm sağlamaya çalışan kapsamlı bir vizyon ve eylem olarak ifade edilmelidir” diyen Fazlıoğlu, yitirilen bir ekonomik etkinliğin yeniden geliştirilmesi ve canlandırılması, işlemeyen bir toplumsal işlevin isler hale getirilmesi, toplumsal bütünleşmenin, çevresel kalitenin ve çevre dengesinin sağlanması gerektiğini söyleyerek, Kentsel dönüşüm düzenlemelerine bakıldığında rantın ve yoksulluğun transferinden öteye geçmeyen, yaşayanları yerinden eden planlarla uyumlu olmayan niteliksiz bir yapılaşmayla karşı karşıya olduklarını söyledi. “Yapılması gereken bütünü gözeten anlayışla, güvenli ve nitelikli doğru politika ve stratejilern hayata geçmesidir” diyerek Konuşmasını sürdüren, (TTMOB) Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Fazlıoğlu, yeni kanunla yetkinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçtiğini, hükümetle birlikte kullanabildiklerini söyledi. Şeffaflık, katılımcılık, eşitlik ilkesi, vatandaşın yerinde barınma hakkı, hak arama özgürlüğü gibi daha pek çok hakkın yok edildiğini, yeni yasa tasarısının içerisinde zor kullanma yöntemlerinin de tabir edildiğini söyledi. Doğayı koruyan hakların işlevsizleştirilerek, sorunla karşılaştığınızda dava açılabileceğini ama yürürtmenin durdurulmasına ilişkin karar verilemeyeceğini de sözlerine ekledi. “Zeytinburnu’nda ayrıcalıklı imar planlarıyla, iktidara yakın kişilere rant alanaları açılmıştır” Zeytinburnu’nda ayrıcalıklı imar planlarıyla, iktidara yakın kişilere rant alanalarının açıldığını söyleyen Fazlıoğlu, örnek olarak 16/9, Ottomar,Simpaş, Et Balık ve Ağır Bakımı göstererek, “Bunlar ayrıcalıklı imar planlarıyla yapıldı. 16/9’un yıkım kararı olmasına rağmen yıkılmadığı için yerel yöneticilerin yargılanma sürecinin gündemde olduğunu söyledi. 128 dönüm olan sahildeki Ağır Bakımdan arazisinden bahseden Mustafa Fazlıoğlu, arazinin Milli Savunma Bakanlığına ait olduğunu, içerisinde tariihi eser statüsünde bir çok yapı olduğunu, 2008 yılında karşılığında karakol yapmak şartı ile TOKİ’ye devredildiğini sonrasında sırasıyla Emlak Konut Gayrimenul ortaklığınasatılarak nasıl rant kapısına dönüştüğünü anlattı. Mart 2014’te Çevre ve Şehircilik bakanlığına 1/1000 ve 5 binle ilgili nazım imar planlarının iptali ile ilgili dava açtıklarını ve davanın hala devam ettiğini söyledi. “Kamunun malından elde edilen rantlar birilerinin cebine giriyor. Kamunun malı, kamu yarına kullanılmalıdır” diyen Fazlıoğlu, “Neyazık ki, kamu yok, belediye yok ama bir takım simsarlar var. Ne yazık ki bu simsarların için de utanarak söylüyorum mimar mühendislerde var” dedi. “Kesinlikle riskli bina için müracat etmeyin” Vatandaşlara çok dikkatli olmaları gerektiğini, deprem gerçeği nedeniyle de insanların kafalarının iyice karıştığını söyleyen Fazlıoğlu, “Verilene razı olmayın arkadaşlar. Bir arada olursanız hem sizin, hem Zeytinburnunun büyük kazancı var. Bireysel değil, örgütlü hareket edelim. Birlikte güç olursanız itiraz hakkınız var. Projeyi görün ve anlamaya çalışın. Yeşil alan, eğitim ve sağlık alanlarınızı isteyin. Kat mülkiyetini mutlaka isteyin. Projede mahallenizde kalın. Bilmediğiniz yazılara imza atmayın. Teknik danışman ve hukuk danışmanınız mutlaka olsun. Kesinlikle riskli bina için müracat etmeyin. Yasa tuzaklarla dolu. Mülkiyet hakkınızı kaybetmeye kadar gidiyor” diyerek vatandaşları uyardı. “Kendi mülkünüzü Toki’ye, Kiptaş’a, peşkeş çektirmeyin” CHP Zeytinburnu İlçe Yöneticilerinden, İnşaat Mühendisi Hasan Ali Hayırlıoğlu’da vatandaşlara kesinlikle binalarına risk raporu aldırmamaları gerektiğini söyleyerek, “Apartmanınızda komşunuz dahi riskli bina diye rapor tutturmaya kalkarsa örgütlenerek dikkatli davranın. Farklı bir firmadan da sonuç alın. Mutlaka aranızdan bir temsilci seçin ve hukuk danışmanınız mutlaka olsun” dedi. “Siyasal iktidarın savunmasız bıraktığı halkın en zararlı çıkması için çalışıyoruz” diyen Hayırlıoğlu, “Kendi mülkünüzü Toki’ye, kiptaş’a, peşkeş çektirmeyin” diyerek konuşmasına son verdi.     ZEYTİNBURNU HABER GAZETESİ
CHP Zeytinburnu İlçe Başkanlığı, Zeytinburnu’nda tekrar gündeme gelen Ada Bazlı Kentsel Dönüşüm için, halkı bilgilendirme toplantılarının ilkini Sümer Mahallesi’nde yaptı.

Geçtiğimiz günlerde ilçe başkanlık binasında ilki yapılan toplatıda Zeytinburnu’nda başlatılan kentsel dönüşümün, kent haydutlarını, kent eşkiyalarını, kent yağmacılarını ve kent ölü soyucularını doğurduğunu ve kent soyguncularına izin vermeyeceklerini söyleyen İlçe Başkanı Metin Doğan, dönüşümden sağlanan rantın halkın rantına olması için, toplantılarını mahalle mahalle, sokak sokak ve gerekirse ev ev gezerek yapacaklarını söyledi.

“Mevcut siyasi iktidar ve yerel yönetimi, Zeytinburnunu yönetememiş, kurban etmiş, talan etmiştir” CHP Zeytinburnu İlçe Başkanlığı, Zeytinburnu’nda tekrar gündeme gelen Ada Bazlı Kentsel Dönüşüm için, halkı bilgilendirme toplantılarının ilkini Sümer Mahallesi’nde yaptı. Geçtiğimiz günlerde ilçe başkanlık binasında ilki yapılan toplatıda Zeytinburnu’nda başlatılan kentsel dönüşümün, kent haydutlarını, kent eşkiyalarını, kent yağmacılarını ve kent ölü soyucularını doğurduğunu ve kent soyguncularına izin vermeyeceklerini söyleyen İlçe Başkanı Metin Doğan, dönüşümden sağlanan rantın halkın rantına olması için, toplantılarını mahalle mahalle, sokak sokak ve gerekirse ev ev gezerek yapacaklarını söyledi.

(TTMOB) Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği Mimarlar Odası Başkanı ve aynı zamanda 2014 CHP Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Mustafa Fazlıoğlu ve CHP İlçe yöneticisi, İnşaat Mühendisi Hasan Ali Hayırlıoğlu’nun konuşmacı olduğu toplantıya mahalleli büyük ilgi gösterdi, CHP’li meclis yelerinin tamamı katıldı. Açılış konuşmasını Ankaradaki terör saldırısını kınayarak başlayan İlçe Başkanı Metin Doğan, ölenlere başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi,“Terör nereden gelirse gelsin lanetliyoruz” dedi. Kentsel Dönüşüm’ün, İstanbul ve Zeytinburnunun kanayan yaralarından birisi olduğunu söyleyen Metin Doğan, Zeytinburnu’nun deprem kuşağı üzerinde bulunan bir ilçe olduğunu, yaşanan depremlerin etkisiylede çok kötü durumlarla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Kentsel dönüşüm ve gelişimin Zeytinburnu’nda zaruri bir şart olduğunu bildiklerini söyleyen Doğan, “Önemli olan bu dönüşümü doğru ve hukuki kurallar içerisinde halkımızın çıkarları ve huzur güvenliği noktasında gerçekleştirmektir” diyerek, dönüşümün mevcut dokuyu ve tarihi koruyarak ve de kente ek yoğunluk getirmeden, kent halkını muhafaza edecek şekilde ilim ve bilim çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade etti. İmarda yapılan yeni ek ilavelerin, daha az okul, daha az yeşil alan, daha az sağlık ve yaşam standartlarının aşağıya çekilmesi olduğunu belirten Doğan, “Nüfusu arttırdığımızda kentte yaşayanların yaşam kalitesi aşağıya çekilecektir. Dolayısı ile kentsel dönüşüm mevcudu koruyarak yapılmalıdır” dedi. “Rezerv alanları, kent halkının ortak mülkiyetidir” Her kentin rezevr alanları olduğunu ve bu rezerv alanlarının, yerinde ve verimli kullanıldığında kentin gelişimini ilme ve bilme uygun gerçekleştirilebileceğini söyleyen İlçe Başkanı Metin Doğan, “Zeytinburnunda eski bir halin 150 dönümlük alanı peşkeş çektiler. Sümer Mahallesinde 60 dönümlük alanımız, Merkez Efendi de 160 dönümlük yerimiz peşkeş çekildi. 5 dönümlük yerimiz Deniz Feneri’ne, Telsiz mahallesindeki 10 dönümlük yerimiz de Bilal Oğlana peş keş çekildi” diyerek, Sahilde denize sıfır, Milli Savunma Bakanlığına ait 90 dönümlük ağır döküm arazisinin de peşkeş çekildiğini, yakın zaman da yine askeri bölgede bulunan 130 dönümlük alanın ranta kurban edildiğini, buraların Zeytinburnu halkının menfaati doğrultusunda kullanılmış olsaydı, kimse yerinden yurdundan olmadan dönüşümün gerçekleşebileceğini belirtti. Bu mülkiyetlerin hepsinin Zeytinburnu halkının ortak mülkiyeti olduğunu, yerel yönetim tarafından ranta ve müteahitlere kurban edilerek, peşkeş çekildiğini söyledi. “Ranttan beslenen iktidar Zeytinburnunu sömürmüştür”

Kentsel dönüşümün tıkanmış ve düğümlenmiş hale geldiğini ifade eden Doğan, “Biz size neler yapmamaız gerektiğini, nelere dikkat etmemiz ve kendi mülkiyet hakkımızı nasıl korumamız gerektiğini anlatacağız. Mevcut siyasi iktidar ve yapı Zeytinburnunu yönetememiş, kurban etmiş, talan etmiştir. Ranttan beslenen iktidar Zeytinburnunu sömürmüştür” dedi. Halkın bilinçlenerek, örgütlenmesi ve dernekleşmesiyle ilgili hep birlikte kolakola girerek ekonomik depremi boşa çıkarmaları gerektiğini sözlerine ekleyen Doğan, “Kenti yağmalayan ve soyanlar kent suçlusu olarak yargılanacak ve tarihe öyle geçeceklerdir” diyerek konuşmasını tamamladı. “Kentsel Dönüşüm yasası tuzaklarla dolu” Zeytinburnu çocuğu olarak büyüdüğünü söyleyen, (TTMOB) Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği Mimarlar Odası Başkanı ve aynı zamanda 2014 CHP Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Mustafa Fazlıoğlu, tüm bunları harmanlayarak Zeytinburnunda yaşayanlara kentsel dönüşüm gerçeğini anlatmak istediğini söyledi. Kentsel dönüşümün yapılması gerekliliği konusunda hem fikir olduğunu fakat, çıkan yasa ile uygulanış biçiminin aynı olmadığını, yasada bulunan olumsuzlukların ileride büyük karmaşaya ve mağduriyetlere yol açacağını ve yasanın tuzaklarla dolu olduğunu söyledi. Yasayı teknik ve sosyolojik alanlarda inceleyip, mağduriyetlere fırsat bırakmamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Fazlıoğlu, “Kentsel Dönüşüm kamu yararı ve kent imajı başta olmak üzere, yapılı yada yapılmamış alanlara ilşkin arazinin, fiziksel, ekonomik ve işlevsel içerikli yenileme ve canladırma kavramlarını da içerir. Günlük yaşamımızı belirleyen kentsel dönüşümün politik yaklaşımı, insan kavramının kente ve yaşama yansımasıdır” dedi. “Kentsel dönüşüm politikaları vatandaşı göç etmek zorunda bırakmış, yerinden etmiştir”

Ülkemizde son dönemde yaygınlaşan kentsel dönüşüm politikalarının gecekondu alanlarında yaşayanları, kent ile ilişkisi daha az olan yerlere doğrudan veya dolaylı olarak göç etmek zorunda bıraktığını, kentsel dönüşümün rantsal sermaye birikimine ve hükümetin yönlendirdiği kentsel rantın oluşmasına hizmet eden en önemli araç olduğunu söyledi. Bu toplantılardaki amaçlarının, kent yaşamına ve geleceğine dair oldukça sınırlı olan düşüncelerin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacak, kentlilerin, uzmanların, yerel yöneticilerin, kamu idarecilerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve sivil inisiyatiflerin bir araya gelerek çözüm önerilerini tartışmak, yaşadığıkları kentsel hayatı ve mekanları sorgulayarak, bilme ve ilme uygun düşlerin toplumla buluşmasını sağlamak olduğunu söyleyen Mustafa Fazlıoğlu, “Kentsel dönüşüm değil, kentsel rehabilitasyon, kentsel iyileştirme daha doğru bir tanımdır. Ekonomik sebepler, sosyal gelişimdeki yetersizlik, aşırı nüfus yığılmaları, yanlış yer seçimi ve doğal afetler gibi nedenlerden dolayı yenileme, dönüşüm, yeniden yerleştirme ve iyileştirmeye yönelik proje ve uygulamalara ihtiyacımız vardır” dedi. “Sadece mekansal bir dönüşüm değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel dönüşümde şart” Sadece mekansal bir dönüşüm değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimin sağlanması için de kentsel yenilenmenin önemine değinen Fazlıoğlu, yenileme ve dönüşüm alanlarında uygulanan projeler sonucunda oluşturulacak yeni kentsel alanların, yeni altyapı ve ulaşım sistemlerinin, günümüz ihtiyaç ve beklentilerine uygun kent parçaları olabilmeleri için kamu, özel sektör, sivil örgütler ve üniversitelerin işbirliği ile oluşturulacak ortaklıklara ve buna imkan sağlayacak yasal düzenlemelere ihtiyacı olduğunu söyledi.

“Kentsel dönüşüm, kentsel sorunlara çözüm üretmek amacıyla, değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm sağlamaya çalışan kapsamlı bir vizyon ve eylem olarak ifade edilmelidir” diyen Fazlıoğlu, yitirilen bir ekonomik etkinliğin yeniden geliştirilmesi ve canlandırılması, işlemeyen bir toplumsal işlevin isler hale getirilmesi, toplumsal bütünleşmenin, çevresel kalitenin ve çevre dengesinin sağlanması gerektiğini söyleyerek, Kentsel dönüşüm düzenlemelerine bakıldığında rantın ve yoksulluğun transferinden öteye geçmeyen, yaşayanları yerinden eden planlarla uyumlu olmayan niteliksiz bir yapılaşmayla karşı karşıya olduklarını söyledi.

“Yapılması gereken bütünü gözeten anlayışla, güvenli ve nitelikli doğru politika ve stratejilern hayata geçmesidir” diyerek Konuşmasını sürdüren, (TTMOB) Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Fazlıoğlu, yeni kanunla yetkinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçtiğini, hükümetle birlikte kullanabildiklerini söyledi. Şeffaflık, katılımcılık, eşitlik ilkesi, vatandaşın yerinde barınma hakkı, hak arama özgürlüğü gibi daha pek çok hakkın yok edildiğini, yeni yasa tasarısının içerisinde zor kullanma yöntemlerinin de tabir edildiğini söyledi.

Doğayı koruyan hakların işlevsizleştirilerek, sorunla karşılaştığınızda dava açılabileceğini ama yürürtmenin durdurulmasına ilişkin karar verilemeyeceğini de sözlerine ekledi. “Zeytinburnu’nda ayrıcalıklı imar planlarıyla, iktidara yakın kişilere rant alanaları açılmıştır” Zeytinburnu’nda ayrıcalıklı imar planlarıyla, iktidara yakın kişilere rant alanalarının açıldığını söyleyen Fazlıoğlu, örnek olarak 16/9, Ottomar,Simpaş, Et Balık ve Ağır Bakımı göstererek, “Bunlar ayrıcalıklı imar planlarıyla yapıldı. 16/9’un yıkım kararı olmasına rağmen yıkılmadığı için yerel yöneticilerin yargılanma sürecinin gündemde olduğunu söyledi. 128 dönüm olan sahildeki Ağır Bakımdan arazisinden bahseden Mustafa Fazlıoğlu, arazinin Milli Savunma Bakanlığına ait olduğunu, içerisinde tariihi eser statüsünde bir çok yapı olduğunu, 2008 yılında karşılığında karakol yapmak şartı ile TOKİ’ye devredildiğini sonrasında sırasıyla Emlak Konut Gayrimenul ortaklığınasatılarak nasıl rant kapısına dönüştüğünü anlattı. Mart 2014’te Çevre ve Şehircilik bakanlığına 1/1000 ve 5 binle ilgili nazım imar planlarının iptali ile ilgili dava açtıklarını ve davanın hala devam ettiğini söyledi. “Kamunun malından elde edilen rantlar birilerinin cebine giriyor. Kamunun malı, kamu yarına kullanılmalıdır” diyen Fazlıoğlu, “Neyazık ki, kamu yok, belediye yok ama bir takım simsarlar var. Ne yazık ki bu simsarların için de utanarak söylüyorum mimar mühendislerde var” dedi. “Kesinlikle riskli bina için müracat etmeyin”

Vatandaşlara çok dikkatli olmaları gerektiğini, deprem gerçeği nedeniyle de insanların kafalarının iyice karıştığını söyleyen Fazlıoğlu, “Verilene razı olmayın arkadaşlar. Bir arada olursanız hem sizin, hem Zeytinburnunun büyük kazancı var. Bireysel değil, örgütlü hareket edelim. Birlikte güç olursanız itiraz hakkınız var. Projeyi görün ve anlamaya çalışın. Yeşil alan, eğitim ve sağlık alanlarınızı isteyin. Kat mülkiyetini mutlaka isteyin. Projede mahallenizde kalın. Bilmediğiniz yazılara imza atmayın. Teknik danışman ve hukuk danışmanınız mutlaka olsun. Kesinlikle riskli bina için müracat etmeyin. Yasa tuzaklarla dolu. Mülkiyet hakkınızı kaybetmeye kadar gidiyor” diyerek vatandaşları uyardı. “Kendi mülkünüzü Toki’ye, Kiptaş’a, peşkeş çektirmeyin” CHP Zeytinburnu İlçe Yöneticilerinden, İnşaat Mühendisi Hasan Ali Hayırlıoğlu’da vatandaşlara kesinlikle binalarına risk raporu aldırmamaları gerektiğini söyleyerek, “Apartmanınızda komşunuz dahi riskli bina diye rapor tutturmaya kalkarsa örgütlenerek dikkatli davranın. Farklı bir firmadan da sonuç alın. Mutlaka aranızdan bir temsilci seçin ve hukuk danışmanınız mutlaka olsun” dedi. “Siyasal iktidarın savunmasız bıraktığı halkın en zararlı çıkması için çalışıyoruz” diyen Hayırlıoğlu, “Kendi mülkünüzü Toki’ye, kiptaş’a, peşkeş çektirmeyin” diyerek konuşmasına son verdi.

 

 

ZEYTİNBURNU HABER GAZETESİ
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve zeytinburnuhaber.org sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.