Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
KÜLTÜR Haber Girişi: 10.07.2013 - 22:44, Güncelleme: 10.07.2013 - 22:44

Belediyenin ardından Vatandaşta açıklama gönderdi

 

Belediyenin ardından Vatandaşta açıklama gönderdi

Telsiz Mahallesindeki olaylı yıkımla ilgili haberimizn ardından Zeytinburnu Belediyesi bir açıklama göndermişti. Belediyenin açıklamasının ardından yıkımın hukuksuz ve taraflıca yapıldığını iddia vatandaş Uğur Çelik'te gazetemize bir açıklama gönderdi.İşte O Açıklmanın tam metni
Sayın: Basın kuruluşları ve mensupları; 18/06/2013 Tarihli kira akdiyle, 85/4 Sokak 2629 ada 1 parseldeki  42 m2’lik arsayı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiraladım. Kiraladığım yerin çöplük ve harap vaziyette olması ve üzerine araçların rastgele park etmeleri sebebiyle kiraladığım bu yerin çevre korumasıyla alakalı gerekli tedbirleri almak adına, etrafını çevirip muhafaza altına almak, yeşillendirmek, görüntü kirliliğini ve gayr-i sıhhi olumsuzluklara sebep olabilecek niteliğini gidermek istedim.  01.07.2013 tarihinde  Zeytinburnu Belediyesi’nde görevli Telsiz Mahallesine bakan mıntıka mühendisi Tacdin Aydın ile yapılan şifai görüşmede, 90 cm’den yüksek olmaması kaydıyla söz konusu arsanın etrafının duvarla çevrilebileceği tarafımıza söylenmiştir. Bunun üzerine Vakıflardan aldığım yerin etrafını bize söylenen ve verilen talimat doğrultusunda duvarla çevirdik. Hatta bu esnada çevirme işlemi yapılırken, olay yerine gelen zabıta ekipleri, ne yaptığımızı sorduğunda; biz de ilgili kira sözleşmesini ibraz ederek, kendimize ait yerin muhafazasını ve çöplerden arındırılmasını sağlamak maksadıyla gerekli işlemi yani, duvar örme işlemini yaptığımızı söyledik. Bunun üzerine kendileri “kolay gelsin” diyerek söz konusu yerden ayrılmışlardır.   Bir gün sonra yani 08.07.2013 Tarihinde, Saat:12.00’da zabıta ekipleri söz konusu arsanın bulunduğu yere gelmiş, aramızda benzer diyaloglar geçmiş, onlar da ayrılarak gitmişlerdir.  Fakat biz gerekli muhafazayı yaptıktan ve çöpleri temizledikten sonra aynı gün Saat:15.00 sıralarında arsadan ayrılmamızı müteakip, Belediye yıkım ekibi gelmiş, kendi bilgi ve talimatları doğrultusunda inşa ettiğimiz duvarı yıkmışlar, güzelleştirmek amacıyla zeminde bulundurduğumuz çiçekleri tahrip ederek gitmişlerdir. Konuyla ilgili tarafıma hiçbir şekilde yasal ve yazılı uyarı yapılmamış, evrak tebliğ edilmemiş, daha sonrasında sormamıza rağmen, yasal bir karar ve gerekçe ibraz edilmemiştir. Bu anlamda madden ve manen zarara uğratılmış bulunmaktayım. Akabinde arsamın ilgili mevzuat ve yasalar çerçevesinde koruma altına almak amacıyla yine 90 cm sınırını aşmamak kaydıyla çevirdim. Fakat 09/07/2013 tarihinde sabah saatlerinde yaklaşık 40 adet zabıta ve yıkım ekibi ile polislerle birlikte yıkıma kalkışmışlar, yapılan işin yasal dayanağının ne olduğunu ve hukuksuzluk sergilendiğini beyan etmemiz konuyla ilgili olarak avukatımızı çağırıp onun müdahalesini  de sağlamamıza rağmen, zabıta ve yıkım ekibi ısrarla yıkım işlemine devam etmiştir. Bu arada mıntıka mühendisi Tacdin Aydın yasal dayanağın sadece Zafer Alsaç olduğunu (Belediye Başkan Yardımcısı) onun emir ve direktifiyle bu işlemin yapıldığını, kendilerinin emir kulu olduğunu ve bu işlemi yapmak zorunda olduğunu beyan etmişlerdir. Zeytinburnu Belediyesi tarafından basın açıklamasında, 2629 ada, 1-2 ve 10 parsellerin tevhid’li olduğu 10 numaralı parselde bulunan gecekondunun, işgalci konumunda gösterildiği, oysa hakikatinde, 10 numaralı parselin tapu tahsis belgeli olduğu ve 1950 senesinden beri orada bulunduğu, 2 numaralı parselde bulunan 6 katlı binanın 1 ve 10 numaralı sınıra 1 ay öncesinden 8 adet kaçak pencere  açtığı ortadadır. Belediye burada basın bildirisi ile adeta kendini ihbar etmektedir.  Kaldı ki basın açıklamasında sayılan bu hususların, duvar yıkımına konu arsayla fiili ve hukuki hiçbir bağlantısının olmadığı aşikârdır. Yapılan basın bildirisi tamamen hedef saptırmaya ve kendi hukuksuzluğunu ispata yöneliktir. Yapılan hukuksuzluk karşısında mahalle ve çevre sakinleri zabıtayı engellemeye çalışmış, doğal ve haklı oldukları bu tepkileri şiddetle karşılık görmüş, ortaya çıkan arbedede her iki taraftan da ufak tefek istenmeyen yaralanmalar meydana gelmiştir. Hal böyle olunca, kanun ve hukuk tanımaz bu zihniyetin, sorgulanması ve tahlilinin iyi yapılması gerekir. Onlarca yolsuzluğa ve hukuksuzluğa müsamaha gösteren, göz yuman, yıkım kararı olmasına rağmen birçok yapı ve imalata yaklaşmaya cesaret dahi edemeyen zihniyet bütün gücünü ve varlığını 90 cm yüksekliğinde 3-5 metre boyundaki bir duvarda sergilemek istemesi düşündürücüdür.  Konunun takdirini ve akl-ı selim değerlendirmesini yüce kamuoyunun takdirlerine sunarız. Saygılarımla-Uğur Çelik 
Telsiz Mahallesindeki olaylı yıkımla ilgili haberimizn ardından Zeytinburnu Belediyesi bir açıklama göndermişti. Belediyenin açıklamasının ardından yıkımın hukuksuz ve taraflıca yapıldığını iddia vatandaş Uğur Çelik'te gazetemize bir açıklama gönderdi.İşte O Açıklmanın tam metni

Sayın: Basın kuruluşları ve mensupları;

18/06/2013 Tarihli kira akdiyle, 85/4 Sokak 2629 ada 1 parseldeki  42 m2’lik arsayı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiraladım. Kiraladığım yerin çöplük ve harap vaziyette olması ve üzerine araçların rastgele park etmeleri sebebiyle kiraladığım bu yerin çevre korumasıyla alakalı gerekli tedbirleri almak adına, etrafını çevirip muhafaza altına almak, yeşillendirmek, görüntü kirliliğini ve gayr-i sıhhi olumsuzluklara sebep olabilecek niteliğini gidermek istedim. 

01.07.2013 tarihinde  Zeytinburnu Belediyesi’nde görevli Telsiz Mahallesine bakan mıntıka mühendisi Tacdin Aydın ile yapılan şifai görüşmede, 90 cm’den yüksek olmaması kaydıyla söz konusu arsanın etrafının duvarla çevrilebileceği tarafımıza söylenmiştir. Bunun üzerine Vakıflardan aldığım yerin etrafını bize söylenen ve verilen talimat doğrultusunda duvarla çevirdik. Hatta bu esnada çevirme işlemi yapılırken, olay yerine gelen zabıta ekipleri, ne yaptığımızı sorduğunda; biz de ilgili kira sözleşmesini ibraz ederek, kendimize ait yerin muhafazasını ve çöplerden arındırılmasını sağlamak maksadıyla gerekli işlemi yani, duvar örme işlemini yaptığımızı söyledik. Bunun üzerine kendileri “kolay gelsin” diyerek söz konusu yerden ayrılmışlardır.  

Bir gün sonra yani 08.07.2013 Tarihinde, Saat:12.00’da zabıta ekipleri söz konusu arsanın bulunduğu yere gelmiş, aramızda benzer diyaloglar geçmiş, onlar da ayrılarak gitmişlerdir.  Fakat biz gerekli muhafazayı yaptıktan ve çöpleri temizledikten sonra aynı gün Saat:15.00 sıralarında arsadan ayrılmamızı müteakip, Belediye yıkım ekibi gelmiş, kendi bilgi ve talimatları doğrultusunda inşa ettiğimiz duvarı yıkmışlar, güzelleştirmek amacıyla zeminde bulundurduğumuz çiçekleri tahrip ederek gitmişlerdir.

Konuyla ilgili tarafıma hiçbir şekilde yasal ve yazılı uyarı yapılmamış, evrak tebliğ edilmemiş, daha sonrasında sormamıza rağmen, yasal bir karar ve gerekçe ibraz edilmemiştir. Bu anlamda madden ve manen zarara uğratılmış bulunmaktayım. Akabinde arsamın ilgili mevzuat ve yasalar çerçevesinde koruma altına almak amacıyla yine 90 cm sınırını aşmamak kaydıyla çevirdim. Fakat 09/07/2013 tarihinde sabah saatlerinde yaklaşık 40 adet zabıta ve yıkım ekibi ile polislerle birlikte yıkıma kalkışmışlar, yapılan işin yasal dayanağının ne olduğunu ve hukuksuzluk sergilendiğini beyan etmemiz konuyla ilgili olarak avukatımızı çağırıp onun müdahalesini  de sağlamamıza rağmen, zabıta ve yıkım ekibi ısrarla yıkım işlemine devam etmiştir. Bu arada mıntıka mühendisi Tacdin Aydın yasal dayanağın sadece Zafer Alsaç olduğunu (Belediye Başkan Yardımcısı) onun emir ve direktifiyle bu işlemin yapıldığını, kendilerinin emir kulu olduğunu ve bu işlemi yapmak zorunda olduğunu beyan etmişlerdir.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından basın açıklamasında, 2629 ada, 1-2 ve 10 parsellerin tevhid’li olduğu 10 numaralı parselde bulunan gecekondunun, işgalci konumunda gösterildiği, oysa hakikatinde, 10 numaralı parselin tapu tahsis belgeli olduğu ve 1950 senesinden beri orada bulunduğu, 2 numaralı parselde bulunan 6 katlı binanın 1 ve 10 numaralı sınıra 1 ay öncesinden 8 adet kaçak pencere  açtığı ortadadır. Belediye burada basın bildirisi ile adeta kendini ihbar etmektedir.  Kaldı ki basın açıklamasında sayılan bu hususların, duvar yıkımına konu arsayla fiili ve hukuki hiçbir bağlantısının olmadığı aşikârdır. Yapılan basın bildirisi tamamen hedef saptırmaya ve kendi hukuksuzluğunu ispata yöneliktir.

Yapılan hukuksuzluk karşısında mahalle ve çevre sakinleri zabıtayı engellemeye çalışmış, doğal ve haklı oldukları bu tepkileri şiddetle karşılık görmüş, ortaya çıkan arbedede her iki taraftan da ufak tefek istenmeyen yaralanmalar meydana gelmiştir. Hal böyle olunca, kanun ve hukuk tanımaz bu zihniyetin, sorgulanması ve tahlilinin iyi yapılması gerekir. Onlarca yolsuzluğa ve hukuksuzluğa müsamaha gösteren, göz yuman, yıkım kararı olmasına rağmen birçok yapı ve imalata yaklaşmaya cesaret dahi edemeyen zihniyet bütün gücünü ve varlığını 90 cm yüksekliğinde 3-5 metre boyundaki bir duvarda sergilemek istemesi düşündürücüdür.  Konunun takdirini ve akl-ı selim değerlendirmesini yüce kamuoyunun takdirlerine sunarız.

Saygılarımla-Uğur Çelik 

kullan

kullan

kullan

kullan

kullan

kullan

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve zeytinburnuhaber.org sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.