1-Bu inşaatın Planları niçin iptal edildi?

2-Bu inşaat yeniden nasıl başladı?

3-Bu bekleme süresinde buranın planlarında ne tür bir değişiklik yapıldı?

4-Bu arazi içerisinde bulunan Zeytinburnu Halkına ait yolların akıbeti ne oldu?

5-Bu yollar inşaata katıldı mı? Bunun yanında bu inşaat alanında yapılan terkler ne kadardır?

6-Belediyemiz bu inşaata hissedar mıdır?

7-Bu inşaatı emsali nedir? Emsal artışı burada yapıldı mı?
 

ZEYTİNBURNU HABER GAZETESİ-ÖZEL