NACİ EKŞİ'NİN YAPTIĞI O AÇIKLAMA

Ekşi’nin açıklamasına ve iddialarına Denizatı Kent Sakinleri ‘DENİZATI KENT BİZİMDİR PLATFORMU’ adı altında yazılı bir basın açıklaması ile cevap verdi.

 

İşte o Cevap:  22/11/2016 günü sosyal tesislerimizde Erler İnşaat’ın hissedarı ve yetkilisi Naci Ekşi’ nin yaptığı beyanlar karşısında bu açıklamayı yapmak zorunda kalmışızdır. Şöyle ki ; Sayın Ekşi 1996 yılında Çakın İnşaat’a bedellerini ödeyerek şu anda söz konusu olan tapulara sahip olduğunu ileri sürmektedir. Bilindiği gibi,  Çakın İnşaat 240 konut karşılığında Zeytinburnu Belediyesi ile bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmış o günkü şartlarda 460 konut ve 21 dükkan kendine ait olmak üzere toplam 721 bağımsız bölümü projelendirmiş ve Kat İrtifakına geçirmiştir.  Ancak, Belediye ‘ye olan taahhütlerini yerine getirememiş 1996 yılında Erler İnşaat’a sözleşmeyi devretmiştir. Erler İnşaat ise Belediye’ye ve dolayısıyla İETT’ ye ait olan 240 konutu yapmayıp olduğu gibi bırakıp daha önce müteahhide ait olan ve sonra kendi uhdesinde olan yerleri yapmaya devam etmiş ayrıca bitirip ve yaptığı yerleri satarak paralarını tahsil etmiştir. Bu sözleşmeyi Çakın İnşaattan devir aldığında da zaten bir çok kaba inşaat yapılmış vaziyette olup “Çakın İnşaata parasını ödedim” dediği bedellerde Çakın İnşaatın yaptığı harcamalardır.

Neticede her hangi bir arsa bedelini Belediye’ye ve İETT ‘ye ödenmemiştir. Süresinde projeyi bitirmediğinden proje ruhsat süresi geçmiş ancak, o günkü Belediye Başkanı her halde yakın dostu olduğundan sözleşmeyi iptal etmemiş tapular Erler İnşaat’ta kalmıştır. Bu ayrı bir araştırma konusudur. Sayın Ekşi açıklamalarında mağdur olduğunu iddia etmiştir ve 2004 yılında Zeytinburnu Belediyesi, İETT ve Erler İnşaat yeni bir sözleşme yapıp hiçbir komşularımız kat maliklerine bilgi vermeden belediye ile anlaşarak imar ve iskan kanunun 18. Maddesine dayanarak arsamızı 7 parsel oluşturulmuş komşularımız kat maliklerinin tapuları 3 bölünmüş ve daireler 55 metrekareye düşürülmüştür. Kat maliklerinin tapuları 3 ‘e bölünürken, kendine ait olan tapular bölünmemiş ve daha da büyümüştür ve yine Ekşi konuşmalarında, bu proje “Onaylansaydı Zeytinburnu Belediyesine 60 daire, İETT 240 mekruh daire ve artı daireler ve kendine ait olan 140 daire ve 21 dükkan bağımsız bölüm dışında yeni yerler de alacağını itiraf etmiştir.

Sonuç olarak bizim bilgimiz olmadan sinsice bir plan yapmış tekrar servet sahibi olmayı denemiştir. Ancak, bu sinsi plan bazı komşularımız dava açıp kazanmaSıyla bozulmuş, Danıştay tarafından da onaylanmıştır. Ne yazık ki ve ne hikmetse bu yargı kararı belediye ve tapu dairesinde hala uygulanmamıştır. Avukatlarımız gerekli yasal müdahaleleri  yapmaktadır.

Sayın Naci Ekşi konuşmalarının bir bölümünde henüz kentsel dönüşüm yasası diye bilinen 6306 sayılı yasa çıkmadan dönemin Bakanı’nın kendisine bu yasadan bahsettiğini bunun onun işini kolaylaştıracağını söylemiş yani yasa çıkmadan kentsel dönüşüme karar vermiştir. Kentsel dönüşüm yasası ise biz oturan maliklere değil sadece ve sadece Erler İnşaata ve müteahhide avantaj sağlamaktadır yada sağladığı avantajlardan malikler asla yararlanamamaktadır. Yine konuşmalarında ekşi yasa çıktıktan sonra bizlerin bilgisi olmadan müteahhit aramaya koyulmuş Tahincioğlu İnşaatı bulmuş, Belediye’ye teslim edemediği 240 daire kaba inşaatın İETT’ nin ihaleye çıkarması üzerine Tahincioğlunun bu İhaleye girmesini önermiş, Tahincioğlu bu söz konusu yerleri almış, bizlere hiçbir bilgi vermeden Tahincioğlu İnşaat ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmıştır.

Amaç, Yerimizi çürük yapılar veya riskli alanlar ilan ederek yeni imar durumundan da yararlanarak bizi anlaşmaya zorlamaktır ve böylede olmuştur. Sayın Naci Ekşi konuşmaların da geçen kendi sözleşmelerinin bizlere önerilen sözleşme ile virgül’üne kadar aynı olduğunu beyan etmiştir. Bu kesinlikle doğru değildir. Yarıgılama sırasında gerçekler ortaya çıkacaktır. Ayrıca, dairelerimizin yeni sözleşmelerimizde 125 metrekare olduğunu iddia etmiştir. Kendisine düşen dairelerin de daha küçük olduğunu beyan etmiştir bu da doğru değildir.

Ekşi gene konuşmalarında eğer anlaşmazsanız daha sonra yeriniz 125 metrekareden 60 metrekareye düşebilir gibi mesnetsiz bir açıklama yapmış bu tamamen kat malikleri korkutmaya yöneliktir ve doğru değildir. Yine Ekşi konuşmalarında, haklarımız için mücadele eden arkadaşlarımızı açıkça tehdit etmiş ve gözdağı vermeye çalışmıştır. Birlik ve beraberliğimiz bozmaya haklarımızı onların verdiğine razı etmeyi tasarlamaktadır.

Gazetelerde çıkan haberlerde kamu malının bir kuruş arsa bedeli ödenmeden sadece 240 kaba inşaat karşılığında tapularının tamamının, Erler İnşaata geçtiği bunların bir kısmını da şimdi ki maliklere sattığı haber konusu olmuştur ve İBB Meclisinde soru önergesi haline gelmiştir. Bu konuların muhatabı devlet kurumlarıdır. Eğer bir kamu zararı varsa, (kaldı ki olayımızda çok açıkça bir kamu zararı olduğu gözükmektedir) Devletin yetkili organları, mahkemeleri ve cumhuriyet savcıları bu kamu zararının hesabını sorumlular ve menfaat elde edenlerden elbette soracaktır. Bizler de mağdur olarak bunun takipçisi olacağız. 

Değerli komşularımız, maliklerimizin hakları sadece şu anda tapuları bulunan bir daireden ibaret değildir, arazimiz günün değişen koşullarına göre fevkalade kıymetlidir. Bizler imzalarımızın ne anlama geldiğini gayet iyi bilmekteyiz ve hiçbir tehdit, şantaj ve hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz, haklarımız için sonuna kadar mücadele edeceğiz.
 
Saygılarımızla, DENİZATI KENT BİZİMDİR PLATFORMU