Son günlerde herkes “rüşvet” ve “rant”tan söz ediyor ama bu çark nasıl dönüyor, sıradan halk bilmiyor. Bugün size İstanbul Zeytinburnu’nda olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu tarafından görevlendirilen müfettiş Müfettiş Necati Özdemir tarafından hazırlanan raporla sabitlenmiş bir “rüşvet” ve “rant” örneğini anlatacağım.

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binasının hemen karşısında (30 metre ilerisi) yükselmeye başlayan bir kaçak inşaatın hikâyesi bu.

Yakup Çalışkan isimli bir yurttaş Zeytinburnu’nda imara kapalı bir alanda, Belediye binasına nazır yükselen kaçak inşaatın AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Balcıoğlu’na ait inşaat firmasına verildiğini, inşaat için ruhsat dahi almadığını, bunun için Zeytinburnu Belediye Başkanı ve yardımcısına bir milyon euro rüşvet verdiğini iddia ederek şikâyette bulunuyor.

Şikâyetler üzerine atanan müfettiş Necati Özdemir tam anlamıyla zehir zemberek bir rapor hazırlıyor. Müfettişin tespitlerine göre “Ataköy Turizm Merkezi kapsamında ve imara kapalı alanda 11.11.2004 tarihinde 5187 sayı ile ‘Yapı İskele Belgesi’ alınarak basit tamir- onarım adı altında Belediyeden yıkım izni dahi alınmadan, tamir edileceği söylenen yapılar yıkılarak parseller birleştirilerek tek ve yeni bir bina inşa edilmiştir”.

Üç aylık kısa süre için Yapı İskele Belgesi, Basit Onarım belgesi olanak düzenlenmiş ancak inşaat iki yıl içinde tamamlanmıştır. Belediyeye nazır inşaat yükselirken ne Basit Onarım belgesi yenilenir ne de başka bir ruhsat verilir. Belediye yetkilileri onlarca şikâyeti görmezden gelir ve inşaata müdahale edip kaçak inşaatı durdurmaz.

Basit onarım adı altında yeniden yapılan kaçak ve ruhsatsız yapının tamamlanmasını müteakip 15.01.2007 tarihinde Güçlendirme- Onarım ruhsatı verilir. Yani yeni binaya güçlendirme belgesi veriliyor. Müfettişin değerlendirmesine göre Güçlendirme- Onarım belgesi ile “kaçak yapının bilerek meşrulaştırılması” sağlanıyor.

Bütün şikâyetlere rağmen Zeytinburnu Belediyesi’nin hemen karşısında, adeta Belediye Başkanı’nın ofisine nazır bir kaçak yapının yükselmesi, yıkım kararlarına rağmen yıktırılmaması müfettişe göre “İlgili idarelerin göz yumması neticesi, yapı sahibinin haksız mal edinmesine sebebiyet verildiği muhakkaktır. Belediye idarelerinin mezkûr kaçak inşaata ilişkin yasal görevlerini tam yapmadıkları, etkin, önleyici yasal işlem uygulamadıkları, tavizkâr davrandıkları gayet açıktır. Kaçak yapıya alenen göz yumdukları açıktır”.

Müfettişin değerlendirmesine göre “Yapı İskele Belgesi” ile ancak yapıda basit onarım (boya, badana vs) işleri yapılabilmektedir. Basit Onarım adı altındaki inşai faaliyetin resmî yazışmalarda genelde “Güçlendirme- Onarım” faaliyeti, olduğu sık sık vurgulanmış ancak vakanın tam tektik ve araştırmasında bunun böyle olmadığı, görülmüştür.

“...Zeytinburnu Belediye Başkanı İçişleri Bakanlığına yazdığı yazısında Bakanlık makamını resmi yazı yoluyla yanılttığı, yanlış ve noksan bilgi verdiği anlaşılmaktadır.

“...Belediye idaresinin bu uygulaması bilerek yapılan bir yolsuzluk ve usulsüzlüktür. ...Zeytinburnu Belediye idaresi resmi mercileri bilerek yanıltmış, çelişkili yanlış ve noksan bilgilerle ruhsatsız yapılaşmaya izin vermiştir. Belediye’nin yazılı ihbar ve şikâyetlerin yasal gereğini tam ve eksiksiz olarak yapmadığı görülmektedir. Belediye Başkanlık Binasının hemen yakında (30-50 metre) kaçak yapının vuku bulması oldukça dikkat çekicidir.

Müştekinin beyanında sözkonusu ruhsatsız yapılaşma karşılığında çıkar temin edildiği, bir milyon euro rüşvet verildiği iddiası yer almaktadır. ... Belediye Başkanlık binasının hemen yanında bu tür bir yapılaşmanın vuku bulması müşteki-muhbir iddialarının doğruluğu hakkında kanaatimiz güç kazanmaktadır.

Müfettiş, raporunda adı geçenlerin soruşturulması gerektiğine dair kanaat belirtmiş. Ancak İçişleri Bakanı Beşir Atalay soruşturmaya izin vermeyerek müfettişin kabul ettiği rüşvet ve rantın dosyasını kapatır.

Peki, kaçak bina ne mi oldu? İddialara göre Hilton Oteli yapılacak. Bunun için otel ruhsatı alınmış bile...

http://www.taraf.com.tr/emre-uslu-2/makale-belediyeye-nazir-kacak-insaat-bir-milyon-euro.htm

EMRE USLU/TARAF

dremreuslu@gmail.com
twitter/emreuslu