Yönetim kurulumuzun kararı sonrasında yapılacak olan olağan genel kurul toplantısı 27/05/2018 Pazar Günü Saat: 11:00'da Gökalp Mahallesi 39/3 Sokak No: 10/A (Güneş Kafe) Zeytinburnu/İST adresinde aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 03/06/2018 tarihinde aynı saatte ve aynı gündemle tekrarlanacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM

1 – Açılış ve Yoklama

2 – Kongre Başkanlık Divanı seçimi

3 – Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4 – Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

5 – Yönetim ve Denetim Kurulu ibrası

6 – Kesin bütçe ve tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması

7 – Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek Üyelerinin seçimi

8 – Dilek ve temenniler

9 – Kapanış

Yönetim Kurulu Adına Başkan Cengizhan Bahçekapılı