Tüm üyelere duyurulur. Yönetim kurulumuzun kararı sonrasında yapılacak olan olağan genel kurul toplantısı 28/11/2020 Cumartesi Günü Saat: 13:00'da Gökalp Mahallesi Hasan Sevim Sokak No: 7 Zeytinburnu/İstanbul adresinde aşağıda yazılı olarak belirtilen gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen Gün ve Saatte yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde İkinci toplantı 05/12/2020 Cumartesi Günü aynı gündemle aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM

1 – Açılış ve Yoklama

2 – Kongre Başkanlık Divanı seçimi

3 – Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4 – Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

5 – Yönetim ve Denetim Kurulu ibrası

6 – Tahmini bütçe ve tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması

7 – Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek Üyelerinin seçimi

8 – Tüzük Değişikliği

9-Dilek ve temenniler

10 – Kapanış

Yönetim Kurulu Adına Başkan Cengizhan Bahçekapılı