Yıldız Spor Kulübü Derneği'mizin Olağan Genel Kurul birinci toplantısı Veliefendi Mahallesi 75/1 Sokak No:1 Adresindeki dernek lokalimizde 16 Ağustos 2020 Pazar günü Saat 11.00'da aşağıda belirtilen gündeme göre yapılacaktır. Birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa " İkinci Toplantı" nisabsız olarak 23 Ağustos 2020 tarihinde aynı adres, aynı saat, aynı gündeme göre yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklama
2-Divan Heyeti'nin oluşturulması
3-Saygı duruşu
4-Faaliyet ve Bilanço Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve ibrası
5-Denetleme Raporu'nun okunması ve ibrası
6-Tahmini Bütçe'nin okunması, görüşülmesi ve ibrası
7-Seçim ve yeni yönetim kurullarının oluşturulması
8-Dilek ve temenniler
9-Kapanış

YILDIZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU