Ali Tezel'in köşe yazısı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SS ve GSS) Kanunu bir kez daha Anayasa Mahkemesinde görüşülecek.

Ana muhalefet partisi olan CHP, 17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un birçok maddesini Anayasa Mahkemesi’ne götürdü.

Bunlardan birisi de “Güncelleme Katsayısı”dır.

1- “Güncelleme Katsayısı” iptal edilmezse aylıklar azalacak

Geçmiş yıllara ait kazançlarımızın güncellenmesinde halen hem TÜFE’nin yüzde 100’ü hem de gelişme hızının (GH’nin) yüzde 100’ü dikkate alınmaktadır. Yeni yasa sonrasında, 1.10.2008 gününden sonraki kazançlarımızın güncellenmesinde GH’nin yüzde 70’i kesilecek sadece yüzde 30’u dikkate alınacaktı. Öte yandan 1 Ekim 2008 günü için geçmiş çalışma yıllarımız için (kaç yılımız varsa) kısmi bir emekli aylığı hesaplanacak ve bu hesaplanacak aylık her yıl yeni getirilen ve içinde GH’nin yüzde 70’inin olmadığı eksik güncelleme katsayısı ile artırılacak. Yani emekli aylıklarımız bugünkü sisteme göre aşağıya çekilecekti, işte hem geçmiş yıllara ait kazançların güncellenmesinde hem de geçmiş döneme ait kısmi emekli aylığımızın emeklilik gününe kadar artırılmasında kullanılan güncelleme katsayısındaki azalışı CHP, Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

2- 1 Ekim 2008 gelmeden emekli olalım mı diyenlere

Mademki emekli aylıkları bundan böyle REEL olarak azalacak, o halde 2008 Ekim’inde veya daha evvel emekli olalım mı diyenlere de emekli olunca emekli aylıklarınız sadece TÜFE kadar artacak daha fazla artmayacak bilgisini verebilirim. Yani emekli olduktan sonra emeklilerimize her altı ayda bir TÜFE hem de beklenen TÜFE oranı kadar zam yapılmaktadır. Bu durumda Ekim 2008’de emekli olursanız, emekli aylığınız her yıl yüzde 10 artacaktır. Kısaca yeni getirilen sistem gerek emekli olacaklara gerekse emeklilere epey zarar verecektir. Yeni getirilen ve emekli aylıklarınızı REEL olarak azaltacak sistem yürürlüğe girerse yukarı tükürsen bıyık (çalışsan emekli aylıkları azalacak), aşağı tükürsen sakal (emekli olsan daha da az olacak) şeklini alacak demektir.

3- AK Partililer gibi siz de Anayasa Mahkemesi bu kanunu iptal etsin diye dua edin

Sosyal güvenlikle ilgili en tepedeki epey sayıdaki kişiyi yakından tanıyorum, IMF istedi ve Sosyal Güvenlik Reformu çıksın diye epey bastırdı hatta 8 defa gözden geçirme aşamalarını iptal etti. 3.7 milyar doları 3 yıl boyunca vermedi, bekletti. İşte bu nedenle de AK Parti, “Sosyal Güvenlik Reformu”nu çıkardığı gün IMF 3.7 milyar dolarımızı gönderdi. Yani sosyal güvenlik konusundaki düzenlemelerden daha doğrusu vatandaşlarımıza daha az emekli aylığı, daha az sosyal yardım ve daha geç emeklilik konularında AK Parti’lilerden de Anayasa Mahkemesi iptal etse de yürürlüğe girmese diyenler az değil. İşte sizler de onlar gibi dua edin de bu düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi iptal etsin.