Kanun afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini oluşturmak üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair esasları düzenleniyor.

Yine kanuna göre riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlar ile riskli alanlar ve rezerv alanlarındaki uygulamalarda öncelikli olarak malikler ile anlaşma yapılması esas teşkil edecek.

Anlaşma ile tahliye edilen yapıların sahiplerine kira yardımı yapılabilecek. Yapıların yıktırılması için 60 günden az olmamak üzere süre verilecek.