‘KAÇAK ÇATILAR YASAL HALE DÖNÜŞTÜŞTÜRLSÜN’

CHP Meclis Üyesi Asım Güven önergesinde,  Deprem gerçeği göz önüne alınarak, kentsel dönüşümü hızlandırabilmek ve riskli yapılar verine sağlam yapıları inşa edebilmek adına, mevcut planda kat sayıları değiştirilmeden, çalı aralarının bağımsız kat olarak kullanımına yönelik aşağıdaki teklifi sunmaktayız. İlçemizde Mevcut proje uygulamasına göre çalı arası piyesler biralı kata bağlı olarak dubleks şeklinde uygulanmaktadır. Ancak zaman içinde projeye çoğunlukla uyulmadığı ve çatı piyeslerinin çatı katı haline getirildiği hatta çoğunlukla bağımsız bir kat haline getirildiği hatta proje dışı. Hisse karşılığı farklı kişilere satıldığı bilinmektedir.

‘BU YÖNTEMLE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜN AÇABİLİRİZ’

6306 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm için yapılan müracaatlarda çatı katlarının yeniden çatı piyesi haline getirilmesi ön görüldüğünden önceki projelerine göre lülen çatı katı olarak yapılan veya bağımsız kat haline getirilen çatı katlı malikleri ile diğer bağımsız, bölüm malikleri arasında ihtilaf doğmakta ve kentsel dönüşümün önünde engel oluşturmaktadır. Yine bu yerlerin değerlendirilmeye alınmaması müteahhitlerle arsa sahipleri arasında kat karşılığı sözleşmelerinde oransal sorun ve sözleşmede icap ve kabulde zafiyet yaratmaktadır. Kentsel dönüşümün hızlandırılması bakımından 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli olarak tespit edilen ve yıkılıp yeniden yapılması durumunda çatı katının bağımsız olarak kullanımını teklif etmekteyiz. Bu konuda çalışma yapılmasını ve 1/1000 lik planlara not olarak eklenmesini, İBB ye 1/5000’lik planlara bu konuda not eklenmesinin talep edilmesini teklif etmekteyiz.

‘MÜTEAHHİTLERLE ARSA SAHİPLERİNİN UZLAŞMASI KOLAYLAŞACAK’

Böylece; Mevcut çatı uygulamasıyla erişilemeyen alanlar kullanılabilir ve konforlu hale gelecektir. Çatı piyeslerini alt kat ile ilişkilendirme zorunluluk olmaktan çıkarıldığında, değişen kullanıcı ihtiyaçlarına uygun dairelerin oluşumu ile çatı katları, en az diğer katlardaki kadar değerli hale getirecektir. Çatı katlarının yeterli düzeyde aydınlık ve temiz hava almasını sağlanacaktır. Böylece bu tarz mekânlardaki yaşam cazip, konforlu ve sürdürebilir şartlara kavuşacaktır. Müteahhitlerle arsa sahipleri arasından uzlaşma kolaylaşacaktır. Halen son katların ara katlara göre daha düşük olan kira ve satış bedellerinin yükselmesini sağlayacak, çatı katlarını cazip hale getirecektir. Bu düzenleme ile tasarlanan çalı katlan kentsel dönüşümü hızlandırmak ve teşvik etmek açısından ekonomik bir değer katacaktır. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun depremle ilgili İBB Meclis gündemine sunduklarını açıkladığı dört maddeden biri olan kentsel dönüşümün önünü açacak çatı katlarıyla ilgili düzenleme AKP-MHP grubunun oyları ile reddedildi. Teklif edilen bu düzenlemeyle fiili durum yasal hale getirilecektir. Proje dışı kaçak olarak yapılan eklemeler mimari estetik açısından görüntü kirliğine sebebiyet vermekte böylece görüntü kirliliği de ortadan kalkacaktır. Yukarıda izah edilen yazılı önergemizin değerlendirilmek üzere Başkanlık Makamına havalesini arz ederim dedi

ZEYTİNBURNU HABER GAZETESİ-ÖZEL