Merkezefendi Mahallesi içinde yer alan ve halk arasında Arnavut Mahallesi olarak bilinen bölümle ilgili bilgilendirme konuşması yapan Uluocak, 5366 Sayılı Kanun kapsamında başlatılan dönüşüm alanının kullanım fonksiyonun ‘Ticaret + Konut’ olduğunun altını çizdi.
 
Söz konusu alanın tarihçesine bakıldığında, 1960/65 yılları arasında dört parsel den oluşan alanın 1988 Islah Planı ile çıkarılan af yasasına uygun olarak yeni parselasyon sürecine girdiğini belirten Uluocak,  1992 yılında yasalara uygun olarak mevcut düzenin tamamlandığını belirtti.
 
1992’den sonra belediyeye devir işlemlerinin hazinenin itirazı ile durdurulduğunu ve bu süreçten sonra belediyenin Hazine’ye bağlı Gelirler Müdürlüğü’ne tapu verebilmek amacıyla tescil davaları açmaya başladığını belirterek devam eden Adem Uluocak, 2003’ten itibaren bir kısım tapu devirlerinin gerçekleşerek sonuçlandığını, 5366 sayılı yenileme yasası ile hazineden belediyeye devir edilen adalardaki taşınmazlardaki tahsis işlemlerinin ise tamamlanmış olduğunu belirtti.
 
Arnavut Mahallesi’nde başlanan Kentsel Dönüşüm Proje çalışmalarının 5366 Sayılı Kanun kapsamında başlatıldığını da ifade eden Adem Uluocak, proje alanında 3 adedi (8.946,30 m²) rezerv olmak üzere toplam 28.764,86 m² yüzölçümlü 118 adet parselin üzerinde 127 adet bina tespit edildiğini, bu binalarda 330 konut (kurs+harabe), 104 işyeri (atölye+depo) olmak üzere toplam 434 bağımsız bölüm bulunduğunu ve toplamda 46.753,79 m²’lik bir alana denk geldiğini söyledi.
 
Proje alanının 28.764,86 m²’sinin mülkiyet ve 2.190,45 m²’sinin ise ihdas alanı olmak üzere toplamda 30.863,75 m²’den oluştuğunu belirterek planlama çalışmalarıyla birlikte görüntülerini de göstererek devam eden Uluocak, kullanım fonksiyonunun ‘Ticaret + Konut’ olduğunu, plana göre yapılabilecek iskân edilebilir alan ölçümünün ise 25.285,13 m² olduğunu ifade etti.  
 
Dönüşüm kapsamında sağlanan artışla yapılabilecek iskân edilebilir alanın 48 bin 973,59 m², öngörülen toplam yapı inşaat alanının ise 68 bin 563,03 m2 olduğunu ifade ederek, proje alanındaki emsallerin ise E:0,9-E:1 ve E:1,5 olduğunu söyleyen İmar Komisyonu Üyesi Adem Uluocak, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi isteyen olursa da cevap verebileceğini söyleyerek konuşmasını tamamladı