Zeytinburnu Belediye Meclisinin Mayıs Ayı 2.Birleşimnde Merkezefendi Mahallesi, 502/2 pafta, 3230 ada 26 parselin açık otopark alanı olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17358 sayılı teklifi görüşüldü. Teklif üzerine CHP Meclis üyesi İsmail Terzi ben ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı yada Müdürlüğü kendisine tahsis edilen Okul alanı mahkemeye verilip iptal edilmesi olayına ilk kez şahit oldum. Düşünün Türkiye’de okul alanı sıkıntısı var. Bizler nerede bir alanı bulup bir eğitim alanı yapabiliriz diye düşünürken Planlarda eğitim alanı ayrılmış bir yeri Milli Eğitim Müdürlüğü mahkemeye başvuruyor v benim buraya ihtiyacım yok diyor. Biz CHP olarak hiçbir eğitim alanının başka bir alana dönüştürülmesine prensip olarak destek vermeyiz ve bu maddeye de destek vermeyeceğiz. Çünkü Türkiye’de sınıfları biliyoruz. Eğitim kalitesini biliyoruz. Bu eğitim alanının otopark alanına çevrilmesini anlamak mümkün değil dedi. 

AK Parti İmar Komisyonu Başkanı Mahmut Şengül alanı incelediklerini buranın okula alanın olamayacağını ancak okul bahçesi olabileceğini, buranın vatandaşın arsası olduğunu İBB itiraz ettiğini 1/5000’lik planlanının geçtiğini ve şuan filli olarak otoparka alanı şeklinde kullandığını söyledi.  Belediyemize ait taşınmaz malların başka kurum ve kuruluşlara devredilmesi, satışına karar alınması, tahsisi ile 3 yıldan fazla süreyle kiraya verilmesi ve kiralama akitlerinin düzenlenmesi yetkisinin Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17694 sayılı teklifinede CHP Karşı çıktı. CHP Grup Başkanı Hüseyin Üsküdar ise okul alanlarına arsa bulmakta zorlanılırken böyle bir alan niçin otoparka çevrilsin ki. Geçen dönemlerde Zeytinburnu’nun çok güzel arsaları Deniz Feneri, Hayat Sağlık Vakfı, Türgev gibi belli belirsiz vakıflara verildi. Biz Başkanın Zeytinburnu’nun arsalarının Üç yılda fazla belli gruplara kiraya verilmesine karşı çıkıyoruz ve buna destek vermeyeceğiz dedi. 
AK Parti Grup Başkanı Muhammed Kaynar adı geçen vakıfların tamamının kamu yarına çalıştığı ve bu taşınmazların belli bir süre ile kullanım hakkının bu vakıfla verilmesinde kanunen bir usulsüzlük yoktur dedi. CHP Meclis Üyesi İsmail Terzi sen bilabeder Zeytinburnu Halkının arsasını Türgev’e ver oda gitsin öğrencilerden 500-700 para toplansın nerde kaldı bunun kamu yararı nerede? Sen Zeytinburnu Halkının malının nasıl Yeryüzü doktorlarına veya Deniz Fenerine verebilirsin dedi.  

ZEYTİNBURNU HABER GAZETESİ-ÖZEL