Yeniden Refah Partisi İstanbul il Başkanlığı görevi 25 yıl önce MGV'de gençlik hareketinde görev alan ve 5 Yıldır Erbakan Vakfı İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Terzi getirilmişti. Başkan Terzi hızlı bir şeklide temayül yoklamalarını yaptı ve İlçe Başkanlarını atadı. Zeytinburnu temayül yoklamasında teşkilatın gönlünden çıkan, 5 Yıldır Erbakan Vakfı Zeytinburnu Şube Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Onur Dolar Refah Partisi Zeytinburnu ilçe Başkanı olarak atandı. İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi ve İl Başkan Yrd. Mustafa Dönmez'den alan Zeytinburnu ilçe Başkanlığı mazbatasını Alan Dolar Zeytinburnu Haber Gazetesine kısa bir açıklama yaptı.

Yenıden Refah Partisi Olarak bizler kavga etmek için, çatışmak için, cezalandırmak için, yıkmak için gelmiyoruz. Bizler bu güne kadar yapılan hayırlı hizmetlere teşekkür etmek, bu hayırlı hizmetleri yapanları tebrik etmek için geliyoruz. Yapılan hizmetleri görmek ve takdir etmek için geliyoruz. Bununla birlikte eksikleri tamamlamak, eksik yapılanları nihayete erdirmek için geliyoruz. Ve yine bununla birlikte yanlışları da doğrusunu ortaya koyarak düzeltmek için geliyoruz. İşte Milli Görüşçülerın lideri, hedefi ve davet metodu. Bizler hasbi Milli Görüşçüler olarak diyoruz ki vakit bu vakittir, gün bu gündür, gün diriliş ve ayağımıza demir çarıkları giyme günüdür. Bizler hakikatin peşinde gitmeye gayret edenleriz. Biliyoruz ki hakikat gözle görülmez, hakikati sen arayıp bulacaksın. Çünkü hakikat akıldan kalbe gitmez, hakikat kalpten akıla gider ve akıla yön gösterir. Bu hakikat çerçevesinde plan ve program, proje, çare ve çözüm bu beş kelimenin hayata geçirilebilmesi için ehliyetli ve liyakatli kışı ve kişiler gerekiyor.

0 zaman ilkeli, kararlı, onurlu ve sorumluluk taşıyan erdemli bir duruş gerekiyor. Çünkü geleceğimizi hayallerimizle beraber ufka taşımak ve bu ilkeler doğrultusunda çatışmacı ve kavgacı bir anlayışı silmeye, düzeltmeye ve yeni anlayışlar çerçevesinde ülkemizin ve tüm insanlığın Refahı ve mutluluğu için gayretle çalışmalıyız. Bizler Milli Görüşçüler, Refah Partililer olarak sorumluluk ve yükümlülüklerimizi fantezi, lüks ve kartvizite dönüştürmeden, doğru olarak Ahlak ve maneviyatı temel ilke kabul ederek, doğru zamanda, doğru yerde, doğru kadrolarla çıktığımız bu yolda hiçbir sapmaya ve savrulmaya uğramadan Adıl Düzen, Milli Görüş eksenini, muhafaza ederek, Yeniden Büyük Türkiye, Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeni Bir Dünya ıdaallerimize D-8, D-l 6, D-160 ve İslam birliğini ekleyerek kutlu yürüyüşümüzü sürdürmek zorundayız. Çünkü Ülkemizin, bölgemizin ve tüm insanlığın bu çalışmalara, bu ideallere sahip kadrolara ihtiyacı var. Çünkü bizler kendimize ilke edindiğimiz "Yaptıklarımızdan sorumlu olduğumuz gibi, yapmaya imkanı varken muktedirken yapamadıklarımızdan ve yapmadıklarımızdan da sorumluyuz" bilinciyle sürekli bir öz eleştiri ve sorumluluk bilincini taşıyoruz. İşte bu sorumluluk ve bilincimiz bizleri iktidara taşıyacaktır, şeklinde konuştu

ZEYTİNBURNU HABER GAZETESİ-ÖZEL