Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyesi bütçeden sorumlu raportör ve aynı zamanda yeminli hesap bilirkişi uzmanı olan Yunus Gülmek Zeytinburnu belediye meclisinde kendi adına yaptığı konuşmada 2018 yılı bütçesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Yunus Gülmek’in o konuşması.   Sayın Belediye Başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi saygı ile selamlıyorum. 2018 yılına ait analitik bütçe hakkında ak parti meclis üyesi olarak kişisel görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunmaktayım. Konuşmama başlamadan önce hicri yeni yılınızı tebrik ediyorum. Tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini yüce Allahtan niyaz ediyorum. Sayın başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım; bildiğiniz üzere belediye başkanlığımız tarafından 2018 yılına ait tahmini analitik bütçe hazırlanarak meclisimizin onayına sunulmuştur.

Yeni bütçemizin şimdiden Zeytinburnu’muza, Zeytinburnu halkımıza ve belediyemize hayırlar getirmesini diliyorum. Belediyemiz, Zeytinburnu’nda yaşayan tüm vatandaşlarımızın müşterek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu hizmeti üretmektedir. Hazırlanan 2018 yılına ait bütçeyi tetkik ettiğimizde şeffaf, hesap verebilir, adaletli, etkili, verimli, sürdürülebilir ve katılımcı gibi evrensel değerler ışığında hazırlandığı müşahede etmekteyiz. Bu evrensel değerleri hassasiyetle takip eden, bilim ve hizmet kalitesini her zaman ön planda tutan, bilinçli insan kaynağı oluşturarak halkımızın hizmetine sunan sayın belediye başkanımıza ve yönetimine minnettarım. Diğer taraftan hizmet üretirken kullanılan kaynak vatandaşlardan alınan vergilerden oluştuğunu biliyoruz. Vergi ise vatandaşın alın terinin kazancından alınan kutsal bir emanettir. Bundan dolayı kaynaklar kullanılırken ilçemizin ihtiyaçları dikkate almak doğru alanlarda ve doğru zaman dilimleri içinde yatırım ve harcama yapılması gerekmektedir.Bütçenin hazırlanışına baktığımızda performans programı ile uyumlu bir seyir işlediğini görüyoruz.

 Bu durum istikrarlı bütçe oluşumu bakımından memnuniyet vericidir. Yine geçmişte olduğu gibi önceki yıllara ait bütçelerle ve diğer belediye bütçelerini karşılaştırdım. Uygulamaya esas tahakkuk- tahsilat alanındaki gerçekleşme oranlarına analiz yaptım. Bu anlam itibarı ile Zeytinburnu belediye başkanlığımızın 2018 yılı bütçesi başarılı bir şekilde icra edildiği takdirde Zeytinburnu’muza kalite, halkımıza refah getireceğinden eminim. Çünkü; 2018 yılı analitik bütçesi abartısız, tasarrufa yönelik,  şeffaf bir anlayış tarzıyla hazırlandığı görülmektedir. Bu anlamda mali ve bütçe bilgisine sahip meclis üyesi arkadaşlarım 2018 yılı analitik bütçeyi tetkik ettiklerinde benimle aynı görüşü paylaşacaklarından şüphem yoktur.

Sayın başkanım,  değerli meclis üyesi arkadaşlarım; 2018 yılı toplam gelir ve gider bütçemiz 388  Milyon Türk lirası olarak hedeflenmiştir. Önümüzdeki bütçe kitabında ekonomik sınıflandırılması yapılmış ayrıntılı bir şekilde izah edilmiştir. Yine hedeflenen bütçe gelirinin yasal dayanağı cetvellerle madde, madde izah edilmiştir. Ayrıca 2018 yılı bütçesinin finansman programı aylıklar halinde tablolarda yer almıştır. Zeytinburnu belediyemizin 2018 yılına ait analitik bütçesi 388.000.000 TL gelir olarak hedeflenmiştir. Harcama birimleri içinde 388.000.000 TL gider olarak düşünülmüş denk bir bütçe hedeflenmiştir

kullan

Belediyemizde 229 memur,  32 sözleşmeli personel, 41 işçi toplamda 302 personel hizmet vermektedir. Genel anlamda belediyemizin 2018 yılı bütçesini analiz ettiğimizde israftan kaçan, gerçekçi, tasarrufa önem veren sosyal paylaşımcı bir bütçenin hazırlandığını söyleyebiliriz. Bu gerçekler ışığında yola çıktığımızda İlçemizde yaşayanların tüm kentsel ihtiyaçlarının karşılandığı, örnek bir ilçe olarak kalitesine kalite katacak, markalaşmış belediyecilik hizmetiyle, 2018 yılı analitik bütçesi icra edildiğinde Zeytinburnu halkına refah getireceğinden eminim. İnşallah İstanbul’umuzun tarihi kültürünü ve ekonomisiyle bütünleşmiş yenilenen ve gelişen misyon ve vizyona sahip ülkemizin parlayan ilçesi Zeytinburnu ilçemiz olsun. Belediyemizin 2018 yılı analitik bütçemizin oluşmasında emeği geçen başta sayın belediye başkanımız murat aydın olmak üzere başkan yardımcılarımıza, bürokratlarımıza, emeği geçen tüm personelimize, yapılan hizmetlerin halkımıza tanıtılmasında katkısı bulunan basınımıza ve siz tüm meclis üyesi arkadaşlarıma bütçe komisyon üyesi olarak hepinize teşekkür ediyorum. 2018 yılı bütçesinin meclisimize, Zeytinburnu halkımıza hayırlara vesile olmasını Allahtan temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum dedi

ZEYTİNBURNU HABER GAZETESİ