Hocam, Prostat Hastalıklarının belirtileri nelerdir?

Prostat hastalıkları erkeklerde sık görülen hastalıkların başında gelir. Prostat hastalıkları deyince aklımıza hemen prostat büyümesi gelmemelidir, ayrıca prostat kanseri, prostat iltihabı ve prostat büyümesi benzeri şikayetlere neden olan hastalıklar gelmelidir. Günümüzde elli yaşının üstünde iki erkekten birinde görülen prostat büyümesi bulguları ise sık idrar çıkma, gece idrara kalkma, idrarını tam boşaltamama, ince kesik kesik işeme, idrarın normalden daha uzun sürede yapılması şeklindedir. Bu şikayetlere sahip olan kişilerin ve özellikle ailesinde prostat büyümesi ve kanseri gibi bir hikaye olan kişilerin elli yaş sonrasında üroloji hekimine düzenli olarak muayene olmalı ve böbrek fonksiyonları, idrar tahlili, PSA ve ultrasonografi gibi tetkiklerinin yapılması önerilmektedir.

Prostat Hastalıklarında ameliyat öncelik mi?

Prostat büyümesi tespit edilen ve şikayetleri olan hastalara öncelikle ilaç tedavisi verilerek şikayetlerinin geçmesi sağlanabilir. İlaçların fayda etmediği hastalarda ise prostat ameliyatının yapılması önerilmektedir. Prostat büyümesine yönelik yapılan ameliyatlar prostat büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. 100 gramın altında olan prostat büyüklüğünde hastalara sıklıklı TUR Prostat denilen kapalı yöntem ameliyat yapılmaktadır. Bu ameliyat sırasında görülen bir takım komplikasyonların azaltılması düşüncesiyle geliştirilen bir takım yeni kapalı ameliyat yöntemleri de mevcuttur. Örneğin; hastanemizde de kullandığımız plazmakinetik-TUR cihazlarında, hastalarda daha az kanama olmakta, daha kısa süre hastanede kalarak erken taburculuğu yapılmakta ve daha az komplikasyon görülmektedir. Normal yolla yapılan TUR ameliyatları kadar da başarılı sonuçlara ulşamaktadır. Giderek popülaritesini kaybeden, 2000!li yılların başında ülkemize giren Green-Light cihazlarında da benzer şekilde komplikasyonlar azalmış, ancak uzun süreli takiplerinde hastalarda prostat şikayetlerinin daha erken dönemde nüks ettiği tespit edilmiştir. Büyük prostatlarda ise sıklıkla açık ameliyatlar tercih edilmektedir. Ancak bu konuda da ciddi gelişmeler yaşanmakta dünyada. Büyük prostatlar da artık HOLEP denilen bir yöntemle daha az komplikasyonlu bir şekilde kapalı olarak yapılabilmektedir.

Prostat kanseri tepit edildi, Korkmalı mıyım?

Cevap kısa ve net, Hayır! Çünkü prostat kanseri diğer bazı kanserler gibi hızlı ilerleyen-yayılan, hayatı kısa sürede tehdit eden bir kanser türü değildir. Özellikle düzenli yıllık takibe gelen hastalarda, erken dönemde tespit edilmesi nedeniyle hastalara yapılan radikal ameliyatlar veya radyoterapi ile tam şifa sağlanabilmektedir. Burada düzenli takiplerin önemini bir kez daha vurgulamak gerekir. İleri evrede bile yakalanmış olsa, prostat kanserine yönelik birçok tedavi yöntemi günümüz bilim dünyasında elimizde mevcuttur.

Genç yaşta prostat büyümesi olur mu?

Prostat büyümesi çoğunlukla 40-50 yaş sonrasında ortaya çıkmaktadır. Genç yaşta prostat büyümesinden ziyade, cinsel yönden aktif bir dönem olması nedeniyle, prostat iltihabını sık görüyoruz. Prostat iltihabı olması durumunda ise hastalarda sık idrar gitme, idrar tutamama, sürekli idrar hissi, bacak arasında huzursuzluk hissi görülür. Uzun süreli ve kararlı tedaviler ile tedavisi mümkü ancak hasta doktor uyumu ve işbirliği ciddi önem arzediyor.

ZEYTİNBURNU HABER GAZETESİ-ÖZEL