Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 1 Ocak itibariyle aile sağlığı merkezlerinde görevli hekim ve aile sağlığı çalışanlarına Cumartesi günleri ayda en az 8 saat nöbet tutma zorunluluğu getiren genelgeye tepki gösteren aile hekimi ve sağlık çalışanları İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde eylem yaptı.Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 1 Ocak itibariyle aile sağlığı merkezlerinde görevli hekim ve aile sağlığı çalışanlarına Cumartesi günleri ayda en az 8 saat nöbet tutma zorunluluğu getiren genelgeye tepki gösteren aile hekimi ve sağlık çalışanları İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Grup, genelgenin iptali için müdürlüğe dilekçe verdi.

Genelgeye tepki göstererek bugün 1 günlüğüne iş bırakan aile hekimi ve aile sağlığı merkezi çalışanı yaklaşık 100 kişi, saat 14.00'te Zeytinburnu'ndaki İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde toplandı. İstanbul Tabip Odası, Aile Hekimleri Derneği Federasyonu, SES İstanbul Şubeleri ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası'nın da destek verdiği eylemde, topluluk, 'Hafta sonu ve hafta içi esnek çalışmaya hayır, 'Aile hekimliğime dokunma, 'Aile hekiminden dolgu malzemesi olmaz, 'Artık yeter yazılı döviz ve pankartlar açarak, 'Angarya nöbeti, gelsin bakan tutsun, 'Nöbete hayır ve 'Bakan istifa sloganları attı.

22 BİN HEKİM VE HEMŞİRENİN DİNLENME HAKKI YOK SAYILIYOR

Aile Hekimleri Derneği Federasyonu adına açıklama yapan Dr. Esin Şener, sağlık çalışanlarının angaryalar nedeniyle hastalara yeterli sağlık hizmeti verememelerinin yanı sıra, kendi özel hayatlarına da vakit ayıramadıklarını dile getirerek, 'Ülkedeki tüm kamu kurumları haftada 40 saat çalışırken, bizlerin daha fazla işbaşında olmamız nasıl beklenmektedir Sağlık Bakanımız 'Aile hekimleri sizlere daha çok vakit ayıracak' söylemlerini yaparken, sistemin içinde çalışan 22 bin hekim ve hemşirenin dinlenme hakkını yok saymaktadır. Bu ülkedeki her çalışan gibi bizlerin de bir ailesi ve sosyal yaşamı, yani dinlenme hakkı vardır diye konuştu.

'SAĞLIK BAKANLIĞI'NI UYARIYORUZ

İstanbul Tabip Odası ve SES İstanbul Şubeleri adına açıklama yapan Dr. Ayten İnan da, Sağlık Bakanlığı'nı buradan bir kez daha uyarıyoruz; ASM çalışanlarının yitirilmiş temel hakları üzerine yenilerini ekleyerek, haftada 40 saat çalışma üzerine, hafta sonları ve hafta içleri esnek çalışma dayatmalarından vazgeçin dedi.

YAKLAŞAN GENEL SEÇİMLER İÇİN?

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası adına açıklama yapan Mehmet Suözü de, 'Sağlık Bakanlığı, yaşanan onca ücret kaybı, baskı, şiddet ve mobbinge karşı azimle hizmet yürütmeye çalışan 1. basamak sağlık çalışanlarını, yaklaşan genel seçimler için feda etmeyi göze almıştır. Aslı ve özü 'koruyucu sağlık hizmetleri' olan çalışma alanımızı, özellikle toplumumuzun geleceğini güvence altına alma sorumluluğundan ötürü feda ettirmeyeceğimizi, sonuna kadar direneceğimizi ilan ederiz diye konuştu.Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, konuşmaların ardından, genelgenin iptali için İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne dilekçe verdi.

ZEYTİNBURNU HABER GAZETESİ