İstanbul'da 11 ilçenin yeni imar planlarına ilişkin askı süreci başladı. İlçelere ait imar planı düzenlemeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarıldı. 30 gün boyunca askıda kalacak olan düzenlemelere itirazlar yapılabilecek. 11 Mayıs 2018 tarihinda askıya çıkarılan imar planları 11 Haziran tarihine kadar askıda kalacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 3194 Sayılı Kanunun 8.maddesine göre ilan edilen imar planları aşağıdaki kriterlere göre askı süreçleri belirtilen süreler içerisinde askıya çıkmıştır. İlgili vatandaşlar itiraz için Büyükşehir Belediyesi'nden gerekli bilgileri edinebilir.

Zeytinburnu; Sur Tecridi 1625 ada, Merkezefendi ve Çevresi yenileme alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Turizm Tesis Alanı Plan Notu Değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli 26.02.2018 tasdik tarihli plan tadilatı. Ş.PLN