Kas-Der Zeytinburnu Şubesinin 4.Olağan Genel Kurulu 08. 03. 2015 Pazar Günü Saat 11:00 ile 13:00 Arasında Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezi Karadeniz Nikah Salonunda ADRES: (Kazlıçeşme Mahallesi Abay Cad. No: 165 Kazlıçeşme Kültür Merkezi Zeytinburnu ) aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 15 .03.2015 tarihinde aynı saat ve yerde çoğunluğa bakılmaksızın aynı aynı gündeme göre tekrarlanacaktır. Kas-Der Zeytinburnu Şubesinin tüm üyelerine duyurulur.

GÜNDEM

1-Açılış ve yoklama,
2- Kongre Başkanlık Divanının seçimi,
3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
5- Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası,
6-Kesin bütçe ve Talimini bütçenin görüşülerek onaylanması.
7-Başkan, Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
8-Dilek ve temenniler,
9-Kapanış

KAS-DER ZEYTİNBURNU ŞUBESİ YÖNETİM KURULU