Sayın Divan, Sayın Belediye Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım ve kıymetli  basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum.2015 tahmini bütçe için kişisel görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunmaktayım. Bildiğiniz gibi belediyeler temelde vatandaşın müşterek ihtiyaçlarını karşılama konusunda hizmet üretmek amacıyla kurulmuş kurumlardır.Faaliyetlerde sadece kamu  yararını gözetmesi esastır.Hizmet üretirken kullandığı kaynak ise yine vatandaşın vergileri ile oluşturulmuştur.

Bu nedenle bütçeyi oluştururken dünyada kabul gören ve yerel yönetimlerde var olması gereken şeffaflık, hesap verebilirlik katılımcılık,adalet,hizmette eşitlik,verimli ve süreklilik gibi evrensel değerler ışığında belediyemizin temel politika ve öncelikleri doğrultusunda oluşturulmalıdır.Belediyemizin kaynakları sınırlıdır.ve sınırlı kaynaklar ile hizmet üretmek durumundadır.Gerekli hizmetlerin üretilebilmesi için belediyemizin kaynaklarını etkin ve siyasi baskılardan arınmış bir şekilde kullanılmalıdır.Anlık kararlar ile yapılan geçici çözümler yerine akılcı,planlı, kalıcı çözümler ile sürdürülebilir hizmetler üretmelidir.

Kaynaklar kullanılırken ilçemizin ihtiyaçları dikkate almak  doğru alanlarda ve zamanda  yatırım ve harcama yapılmasıdır.Bu görüş çerçevesinde ;belediyemizin analitik bütçe kitapçığını ve faaliyet raporlarını inceledim.Önceki yıllara ait bütçelerle ve diğer belediye bütçeleri ile kıyas yaptım.Ayrıca  uygulamaya esas tahakkuk-tahsilat  alanındaki gerçekleşme oranlarını bütçeden sorumlu mali ve idari müdürümüzden detaylı  bilgi edindim.

Hazırlanmış olan belediye bütçemizi iki farklı  görüşle yani emekli bir maliye denetçisi gözüyle diğer taraftan  sade vatandaş ve meclis üyesi görüşüyle  tetkik ettim.Netice olarak; uzman bir maliyeci gözüyle tahmini bütçemize baktığımızda

1)Belediyemizin bütçesi belediye gelirlerimizin yüzde Seksenbir’i kendi öz kaynaklarından oluşmaktadır.dolayısıyla kaynak sıkıntısı gözükmemektedir.

2)Harcamalarda azami tasarruf tedbirlerine uyum sağlandığı görülmektedir.

3)Gelirlerin toplanması noktasında alınan tedbirlerin özenle seçildiği anlaşılmaktadır.

4)Vergilerin tarh-tahakkuk ve tahsilat ilişkisinin daha önceki yıllardan baz alarak  yüzde 90 oranında denk bir orantı içinde gerçekleşeceği anlaşılmaktadır.

5)Merkezi hükümetimiz tarafından belediyelerle ilgili yapılan iyileştirmeden Zeytinburnu belediyemizin de istifade hakkını kullandığı ve kurumlar arası ilişkileri sağlamlaştırdığı anlaşılmaktadır.

6)Kayıt dışı gelirlerin kayıt altına  alınması için gerekli önlemlerin alındığı dikkat çekmektedir.

7)Kamu oyunda belediyemize olan güven tesis edilmiş istikrar sağlanmıştır.

8)Belediyemizde işin ehli yöneticilerin iş başında olması yönetimi ciddiyete alması tarafsız ve adil davranmaları  ve halkımızı önemsemeleri  bütün bu faktörler bütçemizin verimliliğini artıracağını ve belediyemizi karlı hale getireceği bir gerçektir.

Açıklanan bu faaliyetlerin bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığı takdirde  verimli,başarılı ve gerçek anlamda örnek bir denk bütçenin  gerçekleşeceğinden eminim.Diğer taraftan sade bir vatandaş ve meclis üyesi olarak baktığımda:

1)Spora yönelik faaliyetlerin icra edilmesinde Zeytinburnu Belediyemiz İstanbul'daki belediyeler arasında en fazla katkı sağlayan belediye olduğunu görmekteyiz.

2)Aile koruma destek merkezimiz yani akdem sosyal projelerin üretim merkezi haline geldiğini ve Türkiye'de örnek teşkil ettiğini müşahede ediyoruz.

3)Kayıt dışı gelirlerin kayıt altına alınmasıyla eşitlik,ve adil bir vergi dağılımı sağlandığı anlaşılmaktadır.

4)İlçemizin muhtelif yerlerine parklar,yürüme parkurları,spor alanları,huzur evi,semt konakları,bilgi evleri,kültür merkezi, hükümet konağı, belediye ek binası, kültür vadisi projesi ve müftülük binası  gibi birçok yatırımlar Zeytinburnu halkımız için elzem ve vaz geçilmez büyük sosyal yatırımlardır.

5)Okulların dış cephe yapımından,tıp festivallerinin yapılması,tarih kültür ve sanat gibi yurtiçi ve yurtdışı kültür gezilerinin yapılması ,engelli ve yoksul vatandaşlarımıza verilen hizmetten,sokak çocuklarını koruma amaçlı yapılan buz hokeyi sporundan tıp festivaline ,birlik beraberliği pekiştiren yöresel günler, cami ,cem evi ve diğer ibadethanelerin temizlenmesinden,özellikle cami tuvaletlerinin ücretsiz olarak bakım temizlik ve giderlerinin belediyemiz tarafından karşılanması,ayrıca her gün iki bin kişiye temiz ve hijyenik ortamda hizmet sunan bir aş evi

6)Askeri lojmanların yerine yapılacak devasal park ve sosyal tesisleriyle Zeytinburnu'na hava aldıracak ,kalitesini pekiştirecektir.

7)Bütün bu yatırımlar yapılmış ve istikrarlı halde yapılmaya devam  ediyorsa yapılan yapılacağın teminatıdır anlayışıyla  bütçemiz dinamik sürdürülebilir  akılcı ve evrensel bir bütçedir.

Tarihi kültür dokusuyla ekonomisiyle uyumlu yaşayanların kentsel anlamda temel ihtiyaçların karşılandığı güvenli bilinçli, istikrarlı ve paylaşımcı bir ilçe ve markalaşmış sosyal bir belediyecilik anlayışının var olduğu hizmet üretim gücü ve hizmet kalitesi yüksek sürekli gelişim içinde olan bir Zeytinburnu ve Zeytinburnu Belediye başkanlığı bütçesi bizlere güven vermektedir.Bu gurur verici tablonun oluşmasında iktidarı,muhalefeti, basını ve her vatandaşımızın katkısı var olduğuna inanıyorum

Belediyemizin 2015 yılı tahmini bütçesinin oluşmasında emeği geçen başta sayın belediye başkanımız  murat aydın olmak üzere başkan yardımcılarımıza ,bürokratlarımıza emeği geçen tüm personelimize  bütçe komisyon üyelerimize ve siz iktidar partisi ve muhalefet partisi meclis üyesi arkadaşlarıma bütçe komisyon üyesi olarak teşekkür ediyorum.
2015yılı bütçemizin meclisimize,ve hizmet etmekten onur duyduğum Zeytinburnu'nda yaşayan tüm halkımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum hepinize saygılar sunuyorum.