Bu kapsamda AKDEM Aile Eğitim ve Danışmanlık Biriminin 2012 projelerinden biri olan YARIN için BUGÜN varız Projesi, projeye katılan okulların ve diğer kurumların verdiği destekle başarıyla tamamlandı. Geçen yıl bir okulla ortak olarak uygulamaya konulan projede bu yılki proje ortakları 100. Yıl Ticaret Meslek Lisesi, TRİSAD Kız Teknik Meslek Lisesi, İDMİB Kız Teknik Meslek Lisesi oldu.

YARIN için BUGÜN varız Projesinin amacı okullarında zor öğrenci olarak tabir edilen, okulla ve arkadaşlarıyla uyum problem yaşayan gençleri ve sosyal çalışmalarda görev almaya gönüllü gençleri dezavantajlı gruplarla (hastalar, engelliler, fakirler, yaşlılar, çocuklar), AKDEM'in yönlendirdiği sosyal çalışma alanlarında, bir araya getirerek bu gençlerde sosyal sorunlara karşı farkındalık ve çözümün parçası olma konusunda duyarlılık oluşturmaktı.

Projeye her bir okuldan onar öğrenci olmak üzere toplam otuz öğrenci katıldı. Çalışmanın yürütülmesi sırasında öğrenciler ikişerli gruplar halinde Aşevi, Huzurevi, Bilgievi, AKDEM Engelliler Birimi, AKDEM Çocuk Eğitim Odası, AKDEM Evde Bakım Hizmeti gibi sosyal çalışma alanlarında görev aldılar. Ayrıca proje sürecinde kendi gelişimlerine katkıda bulunacak eğitimler aldılar. Bunun yanında öğrencilerimize her görev yerinde gün sonunda doldurttuğumuz değerlendirme formlarıyla ve yüzyüze yapılan görüşmelerde alınan geri bildirimlerle projenin amacına ulaştığını gözlendi.

1 Haziran Cuma günü AKDEM Seminer Salonunda yapılan programla projede görev alan öğrencilerimize teşekkür belgeleri verildi ve projenin sonuçlarını anlatan bir sunumla proje sonuçlandırıldı. ZEYTİNBURNUHABER.ORG-ÖZEL