Daha önce Sezai Küçük ile birlikte ‘Defter-i Dervişan’ı hazırlayan Doç. Dr. Bayram Ali Kaya’nın, tekkenin kültür hayatımızı besleyen insanlarını; dedelerini, mesnevihanlarını ve burada yetişen ilim ve sanat erbabını anlattığı 504 sayfalık kitap, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları arasından geçtiğimiz günlerde neşredildi.

İlk bölümünde Yenikapı Mevlevihanesi’nin tarihinden bahsedilen eserin, ikinci bölümünde mevlevihanenin postnişinleri, dergahta yetişen mutasavvıf, müsikişinas, şair ve hattatların hayatları ve eserlerine yer verilmiş. Eserin 3. kısmı ise mevlevihanede kafesçilik, meydancılık, ser-tabbahlık, türbedarlık gibi hizmetlerde bulunanlar ile dergaha katkı sağlayan 48 isme ayrılmış. Onlarca eski ve yeni fotoğraf, krokinin yanı sıra, Ayın-i Şerif, icazetname, çeşitli divanlar ve yedair kayıtlarından yapılan alıntılar, kitaba görsel açıdan zenginlik katan unsurlar olarak dikkat çekiyor. ‘Tekke Kapısı’nın son bölümünde ise içeriğe kolay, hızlı şekilde ulaşılması amacıyla hazırlanmış 'Dipnotlar’ ve ‘İndeks’ yeralıyor.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, kitabın ‘Sunuş’ yazısında, Mevleviliğin Konya’dan sonra ikinci merkezi olan Yenikapı’yı tarihin tozlu tabakalarında kurtarmayı amaçlayan ‘arkeolojik kazılara’ devam ettiklerini kaydetti.

Başkan Aydın, daha önce ‘Defter-i Dervişan’ ile başlayan şimdi de ‘Tekke Kapısı’ ile eden çalışmalara hem Türkiye’nin hem de dünyanın ihtiyacı olduğunu belirtti.

Çok sayıda alim, sanatçı, şair, hattat, ile fikir adamının yetiştiği, 16 yüzyıldan itibaren Osmanlı irfanının, zevkinin, meşkinin, tefekkürünün ve hatta siyasi hayatının önemli merkezlerinden olan Yenikapı Mevlevihanesi’nin eski ve otantik atmosferine uygun olarak ihya edildiğini ifade eden Başkan Aydın, şunları kaydetti; “Bu güzel ve anlamlı çalışma, Yenikapı Mevlevihanesi’nin ülke ve dünya kamuoyunda hakkettiği tanınırlığa ulaşabilmesi için önemli bir adımdır ancak daha da atılması gereken adımlar olduğuna inanıyoruz”

Bayram Ali Kaya kimdir?

1962 Kars-Arpaçay doğumlu olup ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 1985-1987 yılları arasında İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü’nde, 1987-1994 yılları arasında ise T.C. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda görev yaptı. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı “17. Yüzyıl Dîvân Şairlerinden Neşâtî, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Hilye-i Enbiyâsı’nın Tenkitli Metni” adlı çalışma ile 1991 yılında yüksek lisansını; yine aynı enstitüde başladığı “Azmî-zâde Hâletî, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Dîvânı’nın Tenkitli Metni” adlı çalışma ile 1996 yılında doktorasını tamamladı. 2000-2003 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Hâlen Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Kaya, evli ve üç çocuk babasıdır