Ekonomik büyüme oranı emekli aylıklarına yansıtılmıyor. Sendikaların, emekli aylıklarının artışında büyüme oranının da hesaba katılması önerisini reddeden AK Parti hükümeti, emekliyi açlık sınırında yaşamaya zorluyor.

1 Ekim 2008’de yürürlüğe girecek Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasası’nın mevcut emekliler için de önemli kayıplar yarattığı ortaya çıktı. Yasa ile halen emekli olanların aylıklarında ciddi düzeyde göreli bir düşüş yaşanacağı belirtiliyor.

Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek Platformu (HSGG) tarafından düzenlenen panelde yasanın emeklilik haklarında yaratacağı kayıplar üzerine bir sunum yapan Kristal-İş Sendikası araştırma ve eğitim uzamanı Aziz Çelik mevcut emeklilerin de yasadan etkileneceğini savundu. Çelik, “SSGSS’nin yol açtığı hak kayıplarından tümüyle muaf bir çalışan veya emekli grubu yok” dedi. Çelik, emeklilerin yoksullaşacağını vurguladı.

Çelik’e göre mevcut emeklilerin aylıklarında meydana gelecek göreli düşüş 5510 sayılı yasanın 55. maddesinden kaynaklanıyor. Madde emekli aylıklarının her yıl ocak ve temmuzda TÜİK tarafından açıklanacak TÜFE oranında artırılmasını öngörüyor. Ekonomik büyüme oranı emekli aylıklarına yansıtılmıyor. Sendikalar emekli aylıklarının artışında büyüme oranının da hesaba katılmasını önermiş ancak bu öneri AK Parti hükümeti tarafından reddedilmiş.

Emekli aylıklarının artışının sadece enflasyonla sınırlanması emekli aylıklarının göreli olarak düşmesine ve emeklilerin milli gelir içindeki payının ve refahının azalmasına yol açacak. Konuyla ilgili sunumunda örnek bir tabloya yer veren Çelik, 2008’de 1000 YTL aylık alan bir emeklinin aylığını belirli bir enflasyon ve büyüme oranı tahminine dayalı bir projeksiyonla 2020 yılına götürdü. Projeksiyona göre emekli aylığı sadece enflasyon oranında artarsa 2020 yılında 2660 YTL olacak. Aynı dönemde ülke ekonomisinin ortalama yüzde 4 büyüdüğü varsayımı dayalı olarak enflasyon ve büyüme oranı kadar artırılan emekli aylığı ise 2020 yılında 4100 YTL civarına ulaşıyor.