Yapılan çalışmalarda siyasi ve sosyal dönüşümü önceleyen tek boyutlu analizlere yer verilmesi, Osmanlı ilim ve fikir hayatına ilişkin gelişmelerin tespit edilmesini amaçlayan akademik faaliyetlerin eksikliği dolayısıyla İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ve Zeytinburnu Belediyesi'nin destekleriyle 2014 yılında başlamış olduğu "Sahn-ı Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası: Alimler, Müesseseler ve Fikri Eserler" başlıklı sempozyum serisinin 5'incisi, 19'uncu yüzyıl teması ile Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşti.

"Sahn-ı Seman'dan Darülfünuna Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası" sempozyumunun açılış oturumunda "Muallimhane-i Nuvvab'dan Mekteb-i Kuzat'a: Osmanlı Kadı Okulunun Yarım Yüzyıllık Serüveni; Osmanlı Uleması, Islahat ve Musavat: Gayrimüslimler'in Devlette İstihdamı Meselesi; I. Abdülhamid Devrinde Dersiamlık ve İstanbul Müderrisliği Ruusu" konularıyla 19'uncu yüzyıl Osmanlı Devleti'nin ilmi ve siyasi konuları ele alındı. 20-21 Aralık tarihlerinde sürecek olan sempozyuma 6 ülke ve 25 kurumdan, 49 katılımcı konuşmalarını gerçekleştirecek.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Burada çok anlamlı bir iş yapılıyor. Geçmiş gelecek bağı kuruluyor. Ülkemiz, genç Cumhuriyetimiz maalesef bu anlamda geçmişini, geçmiş belleğini kısmen kaybetmiş düzeydeydi. Şimdi o geçmişte kaybolmuş bilgileri artık yavaş yavaş hatırlıyoruz. Dolayısıyla ayaklarımız bulunduğumuz yere daha sağlam basıyor ve gelecek ile ilgili daha güzel hayaller, daha güzel projeler gerçekleştirebiliyoruz. Gelecek yürüyüşü için bu son derece anlamlı bir adımdır" dedi.