ZeytinburnuHaber

Zeytinburnunun En Büyük Haber Sitesi Zeytinburnu Haber

whatsapp hattımetin büfe

market

oz damla

elit yapı

sembol

sembol

inşaat
İLHAN HAYIRLIOĞLU
İLHAN HAYIRLIOĞLU

MUCİZELERE KÖR OLMAK. KUM TANESİ

Sıfır küçüklükteki,en küçük şey olan,ışık hızına yakın hızlarla titreşen, enerji noktacık...

Yazarlar 0 844

Sıfır küçüklükteki,en küçük şey olan,ışık hızına yakın hızlarla titreşen, enerji noktacıklarından, en büyük şeyler var ediliyor.Biçimi olmayan, sureti,şekli olmayan,neye benzediği bilinmeyen, son derecede akıcı olan, mekana yayılmış olan, sıfır küçüklükteki, boyutsuz enerji noktacıklarından, mekanda yerleşik ve kararlı olan, trilyonlarca sayıda, birbirlerine asla benzemez, benzerleri asla olmayan, inanılmaz mükemmel şekilde vazifelerini, görevlerini yerine getiren varlıkların, canlıların, suretleri, şekilleri, biçimleri, bedenleri var ediliyordu..SIFIR KÜÇÜKLÜĞÜNDEKİ, IŞIK HIZINA YAKIN HIZLARDA DALGALANAN, TİTREŞEN GÖREMEDİĞİMİZ NE OLDUĞUNU BİLEMEDİĞİMİZ BİR NOKTA BİRBİRLERİYLE MÜKEMMEL UYUMLU VE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLAN,GÖRDÜĞÜMÜZ,NE OLDUĞUNU BİLDİĞİMİZ SAYISIZ EŞYA VE VARLIKLARI VAR EDİYORDU .Yirmibirinci asrın başında,ENFUSİ UFUKLARDAKİ, YARADILAN AYETLERİ OKU’YAN KUANTUM FİZİĞİNİN, İnsanoğluna, söylediği,ilan ettiği, eşya ve varlığın YARADILIŞININ HAKİKATİ BUDUR, BU,ÖYLESİNE ASLA HAYALİ DAHİ EDİLEMEZ,, BU,ÖYLESİNE, MUCİZENİN, MUCİZESİ BİR YARADILIŞ HAKİKATİN İNSANOĞLUNA İLANIDIR Kİ,HAZRETİ İSA PEYGAMBERİN, BİNLERCE YILLIK ÖLÜLERİ, MEZARINDAN KALDIRARAK DİRİLTİLEREK, KONUŞTURMASI MUCİZESİ BİLE, DAİMİ OLAN,SÜREKLİ OLAN,HER AN OLAN BU,EŞYA VE VARLIĞIN YARADILIŞ MUCİZESİNİN YANINDA SIRADAN KALIR. 

Bu muazzam mucizenin daha iyi anlaşılmasına, daha iyi kavranılmasına yardım edecek,bir benzetme yapalım. Bir Kum tanesini düşünün.Bu kum tanesi,akıl almaz süratlerle,hızlarla hareket ederek,sayısını hızla artırıp çoğaltırırken,ayni anda,değişime uğruyor, başkalaşıyor, bambaşka özellikler kazanarak,uçak fabrikası oluyor.Ve bu uçak fabrikasından, harika, kusursuz,mükemmel çalışan,üstelik,kendi kendini tamir edebilen, çeşit,çeşit uçaklar üretiliyor.Bitmedi.Yine ayni kum tanesi,yine akıl almaz süratlerle, hızlarla hareket ederek,bir taraftan sayısını ,artırıp, coğaltırırken,ayni zamanda,yine değişime uğruyor, başkalaşıyor, bambaşka özellikler kazanarak ,bu sefer tekstil fabrikası oluyor. Ve harika, mükemmel, renklerde,desenlerde,yine kendi,kendini tamir edebilen,çeşit,çeşit kumaşlar üretiyor .

Bitmedi,yine o ayni bir tek kum tanesi,yine benzer şekillerde hareket ederek,tersane oluyor,mükemmel,kusursuz çalışan ,işleyen,kendi,kendini tamir edebilen, çeşit,çeşit gemiler,denizaltılar üretiyor.Ve,o ayni bir tek kum tanesi,asla durmadan,asla yorulmadan, sürekli olarak,benzer şekilde hareketerle, birbirlerine asla benzemeyen, bambaşka olan sayısız üretim fabrikalarını,tezgahlarını kurarak,mükemmel çalışan,kusursuz işleyen, kendi,kendini tamir edebilen,ürünler üretiyor. İŞTE,BİR ŞEYDEN,BİRBİRLERİNE ASLA BENZEMEYEN, AMA,BİRBİRLERİYLE HARİKA UYUMLU,KUSURSUZ, MÜKEMMEL İŞLEYEN ,HER ŞEY’İN,VAR EDİLMESİ, BÖYLE BİR ŞEYDİ.İŞTE,BİR ŞEY’DEN,HER’ŞEYİN VAR EDİLMESİ, BÖYLESİNE, MUAZZAM BİR MUCİZEYDİ. Bir kum tanesinin,böylesine,akıllara sığmaz ilme,böylesine, inanılmaz kudrete sahip olduğunu düşünmek hiç mümkün olabilirmi?

BÖYLESİNE AHMAKLIK,BÖYLESİNE KÖRLÜK,BÖYLESİNE SAPITMA,BÖYLESİNE ALDANIŞ, BÖYLESİNE DÜŞÜNCESİZLİK, BÖYLESİNE AKILSIZLIK OLABİLİRMİ?NE ACININ ACISIDIR Kİ,NE İNANILMAZIN İNANILMAZIDIR Kİ,BÖYLESİNE AHMAKLIK,BÖYLESİNE KÖRLÜK,BÖYLESİNE SAPITMA,BÖYLESİNE ALDANIŞ, BÖYLESİNE DÜŞÜNCESİZLİK, BÖYLESİNE AKILSIZLIK OLABİLİYOR.Bu,tek kum tanesinin,bu akıllar üstü, olağanüstü, mucize becerisi,yüzlerce yıl, binlerce yıl, değişmeden,sürekli, devamlı,kesintisiz sürdüğünde, İnsanoğlu,bu,olağanüstü mucizelere alışacak,normal görmeye başlıyacak,bu akıllar üstü mucize ona sıradan gelecekti. İŞTE MUCİZELERE KÖR OLMAK BUDUR.İŞTE,GAFLET BUDUR. İŞTE ÜLFET BUDUR.İŞTE ALDANIŞ BUDUR. Ve,insanoğlunun seküler bilimcileri, fizikçileri,evrimcileri devreye girecek.

Hızın, süratin,kum tanesini çoğaltığını, çoğalan kum taneleri de,güneş ışınlarının etkisiyle, yağmurların, suyun,havaların tesiri ile,uzun zaman içinde değişime uğrayarak, bambaşkalaşarak, bu, mükemmel çalışan, işleyen sayısız fabrikaları ürettiğini ve bu üretilen  ürünlerinin,hızdan,havadan,sudan  nasıl etkilendiklerini ,uzun zaman içindeki geçirdikleri değişimlerini,evrimsel tesadüflerini, rastlantılarını bilimsel ambalaja sokarak  uzun uzun acıklamalarını yapacaklar,izah edecekler. İnsanoğlundan bunlara inanmalarını isteyecekler. İŞTE, SURETLERE, SEBEBLERE, PERDELERE, TAKILIP KALMAK BUDUR. HAKİKİ AHMAKLIK, GERCEK KÖRLÜK,AKLINI KULLANMAMAK, DÜŞÜNEMEMEK BUDUR. HAKİKATTEN,DOĞRU YOLDAN SAPMA VE YAKICI ALDATILMA BUDUR .

Şimdi,Eşya ve Varlığı,enfusi ufuklarda oku’yan,Kuantum fiziğinin,Eşya ve Varlığın yaradılışı için,İnsanoğluna söylediği, anlattığı, ilan ettği,Hakikate bakalım.Sonsuz küçüklükte, boyutsuz,ışık hızının bir altında titreşen,ışık hızının bir altında dalgalanan,bir tek enerji noktacığı kuant,diğer kuantlarla,birleşip, iç içe geçerek organize olarak,Henüz bilimin açıklayamadığı, akıl almaz bir dönüşümle, değişimle,Kuark’lara dönüşür, Kuarkların üçlü kombinasyonları da, Nötron ve Protona dönüşerek, Atomun çekirdeğini kurarlar.Bu çekirdeğin çevresinde, yüz bin kat uzağında, asla değişmeyen yedi adet yörüngesinde, akıl almaz hızlarla, çepecevre, sürekli, kesintisiz dönen Elektronla, bir iğne ucundan, yüzmilyarlarca kere daha küçük olan, olağanüstü hassas ölçü ve düzenle işleyen, Atom sistemi var olur.Enerji noktacıkları Atoma dönüşdüğünde, mekanda yerleşik ve kararlı olurlar, eşya ve varlıkların ilk biçimleri ilk suretleri olurlar. Yalnızca, sadece Elektron,Proton,Nötron sayılarının artması,çoğalmasıyla ile de, birbirlerinden, bambaşka özellikleri,görevleri, vazifeleri olan,bilinen yüzdokuz tane, Elementler var olur, Sadece, Karbon,Hidrojen,Oksijen ve Azot element Atomlarının, olağanüstü hassas ölçü ve düzenlerle,biraraya gelmeleri ile, farklı farklı sıralanmaları ile, değişik değişik dizilmeleri ile de,bambaşka olan,Atom ve Moloküllere asla benzemeyen, HÜCRE adı verilen,mucize bir yapı ortaya cıkar.Bir iğnenin ucundan,yüz kerre daha küçük olan bu Hücrenin içinde,öylesine,akıl almaz,öylesine şaşmaz,öylesine kusursuz,çalışan,işleyen, birbirleri ile,her an haberleşen, Moloküllerden kurulu bir işbirliği,bir düzen vardır ki,Bilim adamları,hala bu mucize şekilde işleyen düzeni tam anlamış değildirler.

Bilim adamlarının, Protein adı verilen, DNA denilen, RNA olarak isimlendirilen  Moloküllerin ve diğer molokül yapıların,hücrelerdeki  inanılmaz becerilerinin OKU’nması halen sürmektedir. Nasıl sürmesin ki,Bir iğne ucundan yüz kerre daha küçük olan hücreden,binkat daha küçük olan o ,hücrenin çekirdeğindeki,DNA adı verilen moloküllerle, BİR MİLYON SAYFA DOLUSU BİLGİ YAZILMIŞ. Bir tek Hücre,yine akılar üstü,olağanüstü bir beceri ile,kendini kopyalıyarak,bölünerek hızla çoğalırken,katlana katlana sayısını hızla artırırken,ayni anda, değişmeye başlayarak. Bambaşkalaşarak, hücreye asla benzemeyen,yine akılları durduran hassas ölçü ve düzen içinde çalışan,işleyen, birbirleri ile son derece uyumlu ve ahenkli,çeşit çeşit,farlı farklı suretlerde, biçimlerde organları oluştururlar.Dokuları var eder.

Bu Organlar,Bu Dokular da,yine inanılmaz ölçü ve düzenlerle bir araya gelerek, kendilerine asla benzemeyen. sayısız çeşitte olan,sayısız farlılıkta olan,suretler, şekiller, biçimler olarak görünürler,sayısız varlıkların bedenleri,vücudları olurlar.Bu varlıklardan olan,bitki ve ağaç denilen,sayısız fabrika ve imalathanelerden,akıl almaz çeşitlikte, görüntülerde,bambaşka ambalajlarda,bambaşka özelliklerde,bambaşka tatlarda mükemmel, harika ürünler üretilir.Yine,bu varlıklardan,karaya,denize,havaya şaşılacak derecede mükemmel uyumlu olan, ,birbirlerinden farklı,birbirlerine asla benzemez,trilyonlarca canlılar var edilir.ŞİMDİ SİZ KARAR VERİN.KUM TANESİNİN MUCİZESİ Mİ DAHA BÜYÜK, YOKSA, TİTREŞEN BİR ENERJİ NOKTACIĞININ, BİR ENERJİ ZERRESİNİN MUCİZESİ Mİ?SİZ,BİR ENERJİ ZERRECİĞİNİN, BİR ENERJİ NOKTACIĞININ,BÖYLESİNE AKILLARA SIĞMAZ İLME,BÖYLESİNE İNANILMAZ KUDRETE SAHİP OLDUĞUNU,BİR AN İÇİN BİLE DÜŞÜNEBİLİRMİSİNİZ?,BİR AN  İÇİN BİLE BUNA İHTİMAL VEREBİLİRMİSİNİZ?,BİR AN  İÇİN BİLE  BUNA İNANIRMISINIZ? O ENERJİ NOKTACIĞI,O BİR TEK ENERJİ ZERRECİĞİ ALEMLERİN RABBI OLAN ALLAHIN,VARLIĞINI, BİRLİĞİNİ,TEKLİĞİNİ, SONSUZ İLİM SAHİBİ OLDUĞUNU,SONSUZ KUDRET SAHİBİ OLDUĞUNU, İNSANOĞLUNA GÖSTERMEKLE,OKU’TMAKLA VAZİFELENDİRİLMİŞ, GÖREVLENDİRİLMİŞ BİR MEMURDAN BAŞKA NE OLABİLİRKİ?  HİÇBİR MUCİZE, ENFUSİ UFUKLARDA VE AFAKLARDA, SÜREKLİ VE DEVAMLI OLARAK YARATILAN AYETLER OLAN EŞYA VE VARLIKLARIN VAR EDİLMESİ, YARATILMASI MUCİZESİNİN YERİNİ TUTAMAZ.TESADÜF VE RASTLANTI İHTİMALLERİNİN,ASLA VE ASLA SÖZ KONUSU OLAMIYACAĞI,TESADÜF VE RASTLANTI İHTİMALİNİ İMKANSIZ KERRE İMKASIZ KILAN,MUAZZAM MUCİZEVİ BİR YARATILIŞLA,ENFUSİ UFUKLARDAN  AFAKA DOĞRU EŞYA VE VARLIKLAR YARATILIYORDU ,IŞIK HIZINDA TİTREYEN,TİTREŞEN (TESBİH EDEN))SIFIR KÜÇÜKLÜKTEKİ TEK BİR ENERJİ NOKTACIĞINDAN (KUANT’TAN)SAYISIZ, HADSİZ EŞYA VE VARLIKLARIN VAR EDİLMESİNE, YARATILMASINA KADAR,HER ADIMDA,HER SAFHADA, HER MERHALEDE,OKU’NAN, MUCİZELER ZİNCİRİ,BİR ŞEYİ HER ŞEYE BAĞLIYAN,HERŞEYİ DE BİR ŞEYE BAĞLIYAN, SONSUZ İLİM VE KUDRET SAHİBİ OLAN,ALEMLERİN RABBİ’NİN  MUAZZAM MUCİZELER OLARAK, YARATIĞI ESERLERİNDEN BAŞKA BİRŞEY ASLA DEĞİLDİR. BUNUN İÇİN,YARATILAN AYETLERİN KİTAPI OLAN, EŞYA VE VARLIĞI OKUMAK ÇOK ÖNEMLİDİR. İNDİRİLEN KİTABIN AYETLERİ İLE,ENFUSİ UFUKLARDA VE AFAKLARDA YARATILAN  AYETLER BİR BÜTÜNDÜR.HER İKİSİ DE,ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAHIN AYETLERİDİR. YARATILAN  AYETLER İNDİRİLEN KİTAPTA YAZILAN AYETLERİN DOĞRULAYICISIDIR, TASDİK EDİCİSİDİR. ISPATLAYICISIDIR.DELİLLERİDİR..BUNUN İÇİN, İNDİRİLMİŞ OLAN KİTABIN AYETLERİNİ OKU’MAK KADAR,YARATILMIŞ OLAN KAİNAT KİTABININ AYETLERİNİ OKUMAK  SON DERECEDE ÖNEMLİDİR                                                  

Yorum Yaz
Facebook Yorum Yaz
yukarı çık