ZeytinburnuHaber

Zeytinburnunun En Büyük Haber Sitesi Zeytinburnu Haber

whatsapp hattımetin büfe

market

oz damla

elit yapı

sembol

sembol

inşaat
İLHAN HAYIRLIOĞLU
İLHAN HAYIRLIOĞLU

OKU!

Aşşağıların en aşşağısında,adına,Evren dediğimiz,Madde ve cisimler Alemine indirilen İnsanoğluna,ilahi vahyin ilk emri,oku&rsq...

Yazarlar 0 644

Aşşağıların en aşşağısında,adına,Evren dediğimiz,Madde ve cisimler Alemine indirilen İnsanoğluna,ilahi vahyin ilk emri,oku’dur. Yaradan Rabbi’nin adıyla OKU! O insanı alak’dan yarattı.OKU’ senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir.O kalem ile öğretti.O insana bilmediğini öğretti (Alak  96/1-5)        

İnsanoğlu,aşşağıların en aşağısına niçin indirilmişdir?Aşşağıların en aşşağısı ne demekdir? İnsanoğlu,bir ömür süresi,misafiri olduğu bu alemde,niçin vardır?Bu alemden nereye yolcudur? 

İnsanoğlunu,aşşağıların en aşşağısına indiren,bu soruların cevaplarını bildirmese, İnsanoğlunun kendisi,asla ve asla,bu soruların doğru cevaplarını bilemez öğrenemez. Alenlerin Rabbi İki kere tekrarladığı oku emrine karşılık,bütün sorulara dosdoğru cevapları yazan iki kitabı, İnsanoğlundan,oku’masını istemektedir.  

Birinci oku’nacak kitap,İnsanoğlunun,bütün sorularına dosdoğru cevaplar veren,ikinci kitabın ayetlerini acıklayan, aşşağıların en aşşağısına indirilen kitaba yazılan ayetlerdir.İkinci oku’nacak kitap,birinci kitap olan,indirilen kitaba yazılan ayetlerinin,Alemlerin Rabbi’nin vahyi olduğunu,İnsanoğluna apacık olarak gösteren,şüphesiz ve kesin olarak ıspatlayan, muazzam mucize delilerin yazıldığı kitap olan,yaradılan kitaba yazılan ayetlerdir. İnsanoğlu,ömrünün her anında,sürekli ve kesintisiz olarak,yaradılan kitaba yazılan ayetler ile iç içedir,yüz yüzedir.İçinden ve dışından bu ayetlerle kuşatılmışdır.İnsanoğlunun,bu ayetlerin dışında,başka bir şeyi görmesi asla mümkün değildir.Yaradılan kitaba yazılan ayetlere, İnsanoğlu,Madde ve cisimler,eşya ve varlıklar der.Yaradılan kitaba yazılan ayetleri yalnızca insanoğlu oku’yabilir.Yaradılan kitaba yazılan ayetleri oku’ma güçü yalnızca İnsanoğluna verilmişdir.Çünkü,aşşağıların en aşşağısında, emaneti yüklenmiş halife odur. 
       İnsanoğlunun,öğrenmesinin,bilmesinin,anlamasının,anlamlandırmasının,bilgisinin,ilminin ana kaynağı,bu iki kitapdır.Bu iki kitap ya yaradan Rabbi’nin adıyla oku’nacak,ki, dosdoğru oku’ma budur.Yada,tesadüfler,rastlantılar zinciri olan Evrim adına,nedensellikler adına,heva ve heveslerin adına,nefislerin adına gibi,farklı adlara göre okunacakdır.İnsan eliyle üretilen, tüm yazıların,kitapların farklı olmalarının nedeni budur.     

Madde ve Cisim,Esya ve Varlık adı verilen,yaradılan kitaba yazılan ayetler yalnızca iki ufukdan okunabilir.Birinci okunacak ufuk,en aşşağıdaki,en dışdaki,kabuktaki,yüzeydeki, görünen eşya ve varlıkların okunması,yani görünen ayetlerin okunmasıdır ki,indirilen kitap bunlara,Afak’taki ayetler der.Afak’taki ayetleri okuyan bilim,Klasik fizik(makro fizik)dir.İkinci okunacak ufuk,madde ve cisimlerin,eşya ve varlıkların,zerrelerinin zerreciklerine doğru olan, içinin içine doğru olan,asıllarına,özlerine,meydana geldikleri yerlerine doğru olan, görünmeyen ufuklara yazılan ayetlerin okunmasıdır.İndirilen kitapa göre,bu okuma Enfusi’deki ayetlerin okunmasıdır.Enfusi ufuklardaki yaradılan,görünmeyen ayetleri okuyan bilim,Kuantum fiziği(mikro fizik,zerrecik fiziği)dir.Asrımızda,inanılmaz,hayal edilemez teknolojilerin çağını açan,işte bu,yaradılan kitabın Enfusi ufuklarına yazılan ayetleri okuyan, Kuantum fiziğidir. 

Yaradılan kitaba yazılan ayetler,indirilen kitabın,apacık hakikat olduğunu gösteren, şüphesiz ve kesin olarak ıspatlayan,mucize delillerdir.Alemlerin Rabbi,bu mucize delilleri, İndirilen kitaba inanmayanlara,inkar edenlere,okutturması son derecede ibret vericidir. İndirilen kitaba inanmayanlar,bu mucize delilleri,insanoğluna,yaradan Rabbi’nin adıyla okumuyorlardı.Evrim adına,nefisleri adına okuyarak,mucize delillerin üstlerini örtüyorlardı, saklıyorlardı,gizliyorlardı.Nereye kadar?

Bir iğne ucu küçüklüğündeki bir zerre,yüzbinlerce,milyonlarca,milyarlarca,trilyonlarca kere parcalandığında,küçültüldüğünde,zerrenin içinin içine girildiğinde,aslına,özüne ,enfusi ufuklara doğru gidildiğinde, yüzeyde hareketsiz, durgun, suskun görünen, madde ve cisimlerin hakikatinden, asla durmayan, sürekli, kesintisiz, akıl almaz hızlarla, şaşmaz, değişmez yedi adet yörüngesinde dönen, hem zerrecik, hem dalgacık olabilen, son derecede gizemli elektronların hakikatine,buradan, moloküllerin, atomların hakikatlerine ulaşılır, varılır. Ve, apacık görünür, oku’nur ki, proton,nötron,elektron adı verilen, üç zerreciğimsi gibi şeyin, son derecede hassas dengelerle, ölçülerle kurdukları atom denen, eşya ve varlıkların ilk suretinin, ilk biçiminin, ilk şeklinin, ilk harfinin, yalnızca sayılarının artması ile, çok farklı birleşmeleri, dizilmeleri, organize olmaları,yani  yazılımları,, bambaşka  haller, bambaşka suretler ve şekiller olarak görünüyorlar, en yüzeyde, en dışda,en altta, birbirlerine asla benzemiyen, ama birbirleriyle mükemmel uyumlu olan, sayısız, hadsiz, eşya ve varlıklar olarak , oku’nuyorlardı.İnsanoğlu,yaradılan kitabın ayetlerinde,gördüğü oku’duğu şekillerin, suretlerin, biçimlerin dışında kalan, başka hiçbir sureti, şekli, biçimi asla düşünemez,asla hayal edemez, Çünkü insanoğlu yalnızca görebildiği örnekleri taklid edebilir.Bunun dışına asla cıkamaz. İndirilen kitaba yazılan ayetlerinin, en küçük bir benzerini yazmakdan aciz oluşu da böyledir.

Yalnızca üç zerreciğimsiden kurulu, tek bir suretten,biçimden, şekilden, yeryüzünün bütün süsleri, ziynetleri şekilleri ,suretleri, biçimleri, İnsanoğluna sunulan bütün nimetlerin, eşya ve varlıkların var edildiğini, Kuantum fiziği, yaradılan kitabın enfusi ufuklarından  oku’yordu. Bu muazzam mucize yaradılış hakikati, İnsanoğlunu hak ettiği biçimde sarsamıyor, secdeye kapatamıyordu. Çünkü, tesadüflere,rastlantılara dayandırılan Evrim öğretisi, tam gaz, insanoğlunun zihinlerine pompalanıyordu.

Atomların bir ilerisinde, bir üstünde, ışık hızına çok yakın hızlarla dalgalanan, titreşen, biçimi olmayan, neye benzediği bilinmeyen, boyutsuz enerji noktacıkları olan, Kuant’ların hakikati okunur. Biçimi, şekli, sureti olmayan, neye benzediği bilinmeyen, ışık hızına yakın hızlarda titreşen enerji noktacıklarından, eşya ve varlığın, ilk biçimi, ilk şekli olan atomu, ve bu tek biçimden, birbirlerine benzemez, kusursuz, hatasız, mükemmel, sayısız suretlerde, şekillerde, biçimlerde olan eşya ve varlıkların var edildiğinin, yaradılan kitabın enfusi ufuklarına yazılan ayetlerden okunması, insanoğlunu,okunacak olan iki kitabı hala yaradan Rabbi’nin adıyla oku’tmasına kafi değilmidir?  

Yaradılan kitabın,Enfusi ufuklarına yazılan, muazzam delillerin okunması sürüyor. Boyutsuz enerji noktacıklarının, bir ilerisinde, bir üstünde, tam tamına, ışık hızı ile titreşen, hayal edilemez olan, Fizikomatamatiğin oku’duğu, tek boyutlu süper sicimlerin hakikati var. Bunların üstünde, ışık hızının çok üzerinde hızlarla dalgalanan, titreşen, soyut alem, hayallerin, düşüncelerin alemi, takyonların alemi olan, onbir boyutlu Süper Uzay(Misal Alemi) nin hakikati var.Nasıl muazzam bir mucize yaradılışdır bu ,en büyüğe,en küçükden gidiliyordu.İçe doğru, üste doğru, öze doğru, asıla doğru oku’nan, var oluşun bütün bu hakikatleri, ayni anda, sürekli ve kesintisiz olarak, her an iç içedirler.Birbirlerinden asla kopuk ve ayrı değildirler. Ayni anda hem birbirlerinin hakimi iken, birbirlerinin mahkumudurlar.Ve her an,süreki bu böyledir.Yani yaradılış her an kesintisiz sürüyor. Yaradılan kitabın, Enfusi ufuklarında, bundan daha apacık olan, bundan daha şüphesiz olan, bundan daha kesin olan, yaradılışı ıspat eden muazzam mucize delil, İnsanoğluna gösterilebilirmi?  Oku’tturulabilirmi? Gercek olduğuna, hakikat olduğuna, şüphesiz olarak, kesinlikle inandığımız, adına madde ve cisim, eşya ve varlık dediğimiz her şey, gercek olduğuna, hakikat olduğuna, şüphesiz ve kesinlikle inanmadığımız, adına soyut dediğimiz, hayal dediğimiz, düş dediğimiz şeylerden var edildiğini, yaradılan kitabın Enfusi ufuklarından oku’mak, Alemlerin Rabbi’nin varlığını, birliğini, sonsuz ilim sahibi olduğunu apacık olarak gösteren, şüphesiz ve kesin olarak ıspatlayan, muazzam mucize delilden başka ne olabilir? Bir iğne ucundan yüz kere daha küçük olan, bir hücreden var edildiğini unutan, asla  sahibi olmadığı, emanet bedeninin içindeki, İnsanoğlunu, yaradan rabbi’ne secde etmesini engelleyen, mani olan, nasıl bir gururdur? Nasıl bir Kibirdir? İndirilen kitabın ayeti uyarıyor. 

Yakında bileceksiniz. Çok keskin olarak göreceksiniz. Keşke daha önce bilseydiniz  Çok değil, iki yüz yıl önce, indirilen kitabın ayetlerine inanmayanlar. Büyük bir gururla, kibirle, Bilim bitmişdir.Artık bilinecek her şeyi biliyoruz diyorlardı.Madde ve cisimleri,  bir daha parcalanamaz, bir daha küçültülemez, bir daha bölünemez olan, temel bir parcacığın, zerreciğin, kümeleri, yığınları olduğuna, şüphesiz ve kesin olarak inanıyorlardı.Bu temel parçacığı bulmak için, zerreleri parçalamaya başlarlarken, akıllarının duracağı, hayallerinin alamıyacağı, muhteşem bir yolculuğa cıktıklarını asla düşünmemişlerdi.Asla sonu gelmeyecek, asla sonunu getiremiyecekleri, sonsuz bir ilmin kapısından içeri girdiklerini hiç mi hiç , akıllarının, hayallerinin ucunun ucundan dahi geçirmiyorlardı, Kuantum fiziği böyle doğmuşdur.Bu muhteşem yolculukta, zerreciklerin, Kuantum fizikcilerine, gösterdikleri, okuttukları hakikatler, onlar için, öylesine inanılmaz, öylesine hayal edilemezdi ki, en ünlü Kuantum fizikçileri, Kuantum fiziği anlaşılmaz, Kuantum fiziğini anladım diyen anlamamışdır, demek zorunda kalıyorlardı. Aslında, farkında olmadan, İndirilen kitabın ayetlerine inananlarına, İslam dünyasına, göndermede bulunuyorlardı.Sanki,İndirilen kitabın ayetlerine inananlarından, Kuantum fiziğinin, yaradılan kitabın enfusi ufuklarında, okuduğu, muazzam mucize hakikatleri, anlamlandırmalarını, manalandırmalarını, acıklamalarını istiyorlardı, bekliyorlardı. İşte, indirilen kitabın ayetlerine inananların, asrımızdaki en önemli görevleri, vazifeleri budur . Bu olacakdır.

 Kuantum fiziği, yaradılan kitabın, Enfusi ufuklarına yazılan ayetleri oku’yarak, zerrelerdeki,dalgalardaki, titreşimlerdeki inanılmaz güç ve kuvvetleri buluyor.O güç ve kuvvetleri, kontrol etmenin, hizmete almanın hüküm ve kurallarını keşfediyor ve, yeryüzünde, hiçbir çağda  eşi benzeri görülmemiş, bilgileri, teknolojileri, insanoğluna sunuyor.İletişim teknolojileri, Nano teknolojileri, Yapay zekalı cihazlar,Robotlar, Sanal gerçeklik,Üç boyutlu yazılım gibi, teknolojilerle çağımızın insanı kuşatılmışdır.Bu teknolojilerin, sarsıcı, dönüştürücü, karşı durulamaz, girdabına cekilmişlerdir.İndirilen kitaba inananların, yüzyıllar öncesi, söylem dilleri, anlatım,dilleri, yorum dilleri, çağımız insanını, bu girdaptan çekip, alamaz.

Kuantum fizikcileri, öylesine muhteşem, öylesine eşiz bilgileri, indirilen kitabın ayetlerine inananların önüne koyarak, onlara öylesine altın imkanlar,öylesine harika fırsatlar sunuyor ki,İndirilen kitapa inananlar,bu eşşiz bilgileri  artık görmezden gelemezler, Bu harika fırsata artık sırtlarını dönemezler.İndirilen kitabın ayetlerine inananların yapacakları tek şey, Bütün Kuantum fizikçilerine, canı gönülden teşekkür ederek, onlara şöyle seslenmekdir. Ey Kuantum fizikçileri, sizler, indirilen kitabın ayetlerinin, apacık hakikatler olduğunu gösteren, şüphesiz ve kesin olarak ıspatlayan, muazzam mucize delilleri, yaradılan kitabın Enfusi ufuklarından bizlere okudunuz.Arşa doğru giden, Miraca doğru uzanan yolu bizlere gösterdiniz.Bu okuduğunuz muazzam mucize delilleri, Bindört yüz yıl önce, indirilen kitap olan, Kuran’ın ayetlerine göre, sizlere anlamlandırıyoruz, manalandırıyoruz, acıklıyoruz. İşte, okuduklarınızın hakikati budur,sizleri, indirilen kitabın ayetlerine inanmaya davet ediyoruz.  

Son altı yüz yıldan beri,indirilen kitabın ayetlerini oku’yanlar,yaradan rabbinin adıyla oku’makdan gittikce uzaklaştılar.Kalpleri,gittikce, dünya sevgisi ile,tutkusu ile doldu. Kardeş olduklarını unuttular.Parça  parça oldular.Güçleri , kuvvetleri gitti.Yeryüzünde, düzen ve nizam kurma, indirilen kitabın ayetlerine inanmayanlara  geçti. 

Bugün, indirilen kitabın ayetlerine inanmayanlar, yaradılan kitabın ayetlerini okumada, çok açık ara öndedirler.Son iki yüz içinde, Kuantum fiziği ile, yaradılan kitabın Enfusi ufuklarındaki yazılan ayetleri okumada rakipsizler.Enfusi ufuklardaki okudukları, akıl almaz güç ve kuvvetleri, huküm ve kurallarına uyarak, kontrollerine aldılar. Kontrollerine aldıkları bu güç ve kuvvetleri kullanarak, yeryüzünde,seküler düzeni kuruyorlar, hiçbir çağda görülmemiş ve görülmeyecek olan, yalanı, aldatmayı, hiyleyi, bozgunculuğu, fesadı, fitneyi son doruk noktasına cıkarıyorlar. Gercekleri, hakikatleri zihinlerde ters düz ediyorlar. Öylesineki, beyazın kara olduğunu, suyun ateş  olduğunu, hainin kahraman olduğunu, cehennemin cennet olduğunu zihinlere inandırıyorlar. Ve, indirilen kitabın ayetlerine inanlarına, okumada, böylesine geride kalmalarının bedeli olarak, acılardan acılar, zulümlerden zulümler sunuyorlar.Ne zamana kadar?

İndirilen kitabın ayetlerini okuyanlar, yaradan Rabbi’nin adıyla oku’mayı tekrar öğrenene kadar. Kalplernden dünya sevgisini,tutkusunu tamamen cıkarana kadar.Kardeş olduklarının tam bilincine ulaşıp, ayrılıkları, bölünmeleri kaldırıp, birleşmeyi, bir araya gelmeyi öğrenene kadar. İşte o zaman, inancın, kardeşliğin, birliğin yenilmez olan güçü, tekrar onlarda olacak. O zaman, indirilen kitabın ayetlerine, inanmaya davet edilen, hakikati, dosdoğru yolu içten samimi arayan, Kuantum fizikcileri bu davete koşacaklar. Arkalarından akın akın, bölük bölük toplumlar gelecek. İşte o zaman, yeyüzünde, adaletin, refahın, mutluluğun, zenginliğin doruk noktasına ulaşacağı, zekat ve sadaka verecek, tek bir kişinin  bile bulunamıyacağı,İlahi düzenin kurulacağı bir çağ başlayacakdır.

Not,Bu yazı,Yaradılışın sırrını oku’mak adlı kitap çalışmasından derlenmişdir.     

Yorum Yaz
Facebook Yorum Yaz
yukarı çık