ZeytinburnuHaber

Zeytinburnunun En Büyük Haber Sitesi Zeytinburnu Haber

whatsapp hattımetin büfe

market

oz damla

elit yapı

sembol

sembol

inşaat
İLHAN HAYIRLIOĞLU
İLHAN HAYIRLIOĞLU

KIYAMETTEN SORUMLU KARADELİKLER

Evrenin en zayıf,en esrarlı kuvveti olan çekim,ayağımızı yere bastıran, ağırlığımızı belirliyen,elmayı ağaçtan...

Yazarlar 0 5859

Evrenin en zayıf,en esrarlı kuvveti olan çekim,ayağımızı yere bastıran, ağırlığımızı belirliyen,elmayı ağaçtan yere düşüren kuvvettir.Çekim atom içinde,hissedilmeyeçek kadar zayıf ama atomlar üst üste birikip,dev yıldızları,güneşleri ve galaksileri oluşturunca,inanılmaz bir güç olarak ortaya cıkar.Çekim yıldızların dev kütlesini,merkezlerindeki bir tek noktaya büzmek ister.Yıldızlar,buna karşı,ışımalarının,ışıklarının kaynağı olan,Hidrojeni helyuma dönüştürerek karşı koyarlar,direnirler.Bu Hidrıjen yakıtı,yıldızları yaşatan,Yıldızların var oluş gaye ve görevlerini,yerine getirten,gerçekleştiren,enerji kaynağıdır.Yıldızlar bu enerji ile yaşar ve hayat bulurlar,hayatlarını sürdürürler.Ta ki,sahip oldukları bu Hidrojen yakıtları tükenene kadar.Hidrojen yakıtını tamamen sonlayan,bitiren yıldız,Ömrünün sonuna gelerek,Süpernova adı verilen,korkunç bir patlama yapar.Bu patlama,Yıldızın ölüm çığlığıdır.Bu müthiş infilakın sonunda,Yıldız,çok az miktarda,dış yüzeyine,cevresine püskürürken,ana gövdesi ana kütlesi ışık hızı ile içe büzüşür,içe çöker. 

Yıldızın sahip olduğu kütlesinin,yani ağırlığının büyüklüğü, içe çöküşünün, içe büzülmenin, nereye kadar süreceğini belirler,tayin eder. Güneşimiz kadar kütlesi  olan bir yıldızı çökerten çekim güçünü,Evrenin ikinci büyük güçü olan,Elektromagnetik güç frenler ve durdurur.Artık Dünyamızdan bir milyon üçyüzbin kere daha büyük olan bu Yıldız, Dünyamız kadar bir haçime sığışmış,küçülmüştür. Şimdi Onun yeni adı Beyaz Çüçe dir.Ve Beyaz Çüçdeki bir bilyanın ağırlığı bin tondur.

Beyaz Çüçeler,yapılarındaki bütün elementleri demir elementine dönüştürünceye kadar, Güneşten bin kat daha parlak ve keskin ışımalarını sürdürürler. Elementlerin tümü demire dönüştüğü zaman, artık ışıyamaz, kararıp sönerler. O artık ışıma yapamıyan, karanlık bir demir yıldızıdır. Ve adı Kara Çüçe,Siyah Çüçe olmuştur.Kara çüçeler,ışıma yapmayan Kara üyelerin ilki ve en hafifidir.

Eğer,çöken Yıldızın kütlesi,Güneşimizin 1.3 ile 2.9 katı ise, kütle büyüdüğü için, çekimin güçü de büyüyeceğinden, çekimin artan, büyüyen bu güçüne, Elektromagnetik güç karşı koyamaz, direnemez. Elektromagnetik güçün oluştuduğu barikat aşılır,geçilir.Yıldızın kütlesi,merkeze doğru,merkezde bir tek nokta olmaya doğru,sıkışmasını,büzüşmesini sürdürür.Ve çekimin bu güçü,Atom cekirdeğinden yüzbin kat uzakta dönen elektronları cekirdeğe basar.Elektronlarla,cekirdek içindeki protonlar birleşerek,yüksüz Nötronlar oluşur.Böylece,iki Güneşe eşdeğer kütlesi olan Yıldızlar,demir aşamasında kalamıyarak,inanılmaz bir şıkışma ve küçülmeye uğrar.Bu çökmenin ve küçülmenin dahada sürmesini,ilerlemesini,Atomun çekirdeğindeki,Evrenin en güçlü kuvveti olan,Nükleer güç frenler,durdurur.Bu aşamada,çekime yeter,burada dur diyebilecek olan, Yalnızca ve tek Evrendeki en güçlü kuvvet olan nükleer güçdür.İki Güneşe eşdeğer kütleli Yıldız yaklaşık oniki kilometre çapında bir Nötron Küresi bir Nötron Yıldızıdır artık.Nötron Yıldızdan bir çay kaşığı madde on miyar tondur.Nötron Yıldızın çekim güçü,Dünyanın çekim güçünün,on milyar katıdır.Bu çekim öylesine güçlüdür ki,yakaladığı ışığı bırakmaz,kendi çevresinde yörüngeye oturtur.Nötron Yıldızlarıda,gözle görülebilen(optik) ışıma yapmadıklarından Evrenin karanlık üyelerindendir. 

EĞER,ÇÖKEN YILDIZ,EN AZ GÜNEŞİN ÜÇ KATI KÜTLESİNE, AĞIRLIĞINA SAHİP İSE, İŞTE O ZAMAN,TÜM ZAMANLARIN EN SARSICI,EN İNANILMAZ OLAYLARI GERCEKLEŞİR.VE YİRMİNCİ  YÜZYILA KADAR,FİZİK ADINA,MADDE VE CİSİM ADINA BİLİM İÇİN,BİRİKTİRİLMİŞ,KUTSANMIŞ, DOKUNULMAZ KILINMIŞ, KANUNLAR,İNANIŞLAR YERLE BİR OLUR,GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRİR.BİLİM ADAMLARI DEHŞETLİ BİR ŞAŞKINLIKLA,YÜZ YÜZE GELDİKLERİ BU HAKİKATI KABULLENMEK ZORUNDA KALMIŞLARDIR

Evet, eğer çöken Yıldızın kütlesi, Güneşin en az üç katı ise,Yıldızın, merkezindeki tek bir noktaya doğru ,çökmesini hiçbirşey engelleyemez, durduramaz. Evrendeki en büyük güç Nükleer Güç de, çekimin ulaştığı bu güçe karşı koyamaz, yenilir. Küçülmeyi, çökmeyi durduracak, frenleyecek hiçbir güç yoktur artık. Evrende, Madde ve Cisimler aleminde, çekime karşı duraçak, YETER BURADA DUR DİYECEK ,ÇEKİMİN ÖNÜNDE DURACAK HİÇBİR GÜÇ KALMAMIŞTIR,VE SONUNDA,BİLİM ADAMLARINI ŞOKA SOKAN,KÜÇÜK DİLLERİNİ YUTTURAN,İNANILMAZ OLAY GERÇEKLEŞİR.O KOCA DEV YILDIZIN KÜTLESİ TAMAMEN,SON ZERRESİNE ,SON KIRINTISINA KADAR BİR NOKTADA YOK OLUP,GİTMİŞDİR,SIKIŞMANIN SONU GELMİŞ DEV YILDIZ SIFIR HAÇİMLİ O NOKTADA KAYBOLMUŞ YOK OLMUŞDUR.ORASI SOYUT ALEMİN, BİLİMSEL ADI İLE SÜPER UZAYIN GİRİŞ KAPISI VE TÜNELİDİR VE O NOKTANIN ADI ARTIK NOKTASAL TEKİLLİKTİR .VE O DEV YILDIZ ARTIK BİZİM EVRENİMİZDE,MADDE VE CİSİMLER ALEMİNDE DEĞİLDİR.SOYUTLANMIŞ,HAYAL OLMUŞ VE BİZE GÖRE ÖLMÜŞDÜR.ASLINDA HAKİKATTE İSE,ÇEKİMİM GÜÇÜ O DEV YILDIZI O DEV KÜTLEYİ,MADDE VE CİSİMLER ALEMİ OLAN EVRENİMİZDEN ÇEKİP ALMIŞ,GELDİĞİ YERE, ASIL AİT OLDUĞU YERE,ÖZÜNE,ASLINA,SOYUT UZAYA,SOYUT ALEME SÜPER UZAYA,BURADAN HAYAL OLARAK ALGILADIĞIMIZ ALEME GERİ GÖNDERMİŞ İADE ETMİŞDİR.

GERİDE,YALNIZCA ,YILDIZIN YERİ BİLİMSEL ADI İLE OLAY UFKU KALMIŞDIR.BU GERİDE KALAN YILDIZIN YERİNDE YANİ OLAY UFKUNDA,UZAY –ZAMAN ÖYLESİNE BURULMUŞ, BÜKÜLMÜŞ,DÜRÜLMÜŞDÜR Kİ,ORASI  HUNİ BİCİMİ DİPSİZ BİR KUYU OLMUŞDUR VE ORADAN, UZAY-ZAMAN AĞI, YANİ SEMA, YANİ GÖK ÇATLAMIŞ YARILMIŞ YIRTILMIŞ VE SÜPER UZAYA SOYUT ALEME,HAYAL ALEMİNE, TÜNEL OLMUŞTUR.VE GERİDE,EVRENDE VAR OLAN HER ŞEYİ IŞIK HIZI İLE YUTAN KOZMİK BİR GİRDAP,KOZMİK BİR ANAFOR,KOZMİK BİR HORTUM KALMIŞDIR ARTIK.İŞTE ORANIN ADI KARADELİK (BLACK HOLE) DİĞER ADIYLA KARABOŞLUKDUR. 

Uzay,diğer adıyla Sema,yani yıldızlararasndaki muazzam boşluk yani Evrendeki var olan yıldızların ve gök cisimlerinin yüzdükleri ortam,aslında, örümcek ağı benzeri görmemizin imkansız olduğu,küçüklükteki çok sıkı dokulu iplikçiklerden oluşmuş bir çarşaf gibidir, buna uzay zaman ağı denir.Evrendeki her yıldız,her gök cismi,uzaydaki yörüngelerinde dönerken,ayni anda,kütlelerine yani ağırlıklarına eşdeğer oranda,bu sık iplikçiklerden dokunmuş,çarşaf benzeri uzay zaman ağını eğerler,bükerler,çukurlaştırırlar,ama asla,bu çok güçlü iplikçik ağını,bu çarşafı bu uzay zaman ağını delemezler,yırtamazlar,uzayın dışına cıkanazlar.İster,Güneşimizden milyon kerre daha büyük muazzam dev kütleli yıldızlar olsun,ister Nötron Yıldızı olsun.Hepsi,bu örümcek ağı benzeri uzay zaman ağının,yani Evrenin içinde kalırlar.Bu kurala meydan okuyan,bu kuralı çiğneyen,bu kuralı bozan tek ve yalnız karadeliklerdir,Karadeliklerin noktasal tekilliklerinde oluşan sonsuz yoğunluk,bu örümcek ağı benzeri uzay zaman ağ dokusunu,öylesine büker,öylesine dürer,öylesine,huni biçiminde çukurlaştırırki onu dipsiz kuyu yaparak, uzay zaman ağını yırtar,uzayı deler,soyut aleme,soyut uzaya tünel,paralel Evrenlere GÖK KAPILARI AÇILIR.Yıldızın geride,arkasında bıraktığı,Yıldız Yeri,Olay Ufku,huni biçimi dipsiz kuyu,kozmik hortum,kozmik anafor,kozmik girdap,Evren adına ne varsa,madde ve cisim adına ne varsa,enerji ses ışık her şeyi,her varı,çeker,emer,silip süpürür,Evrenimizin dışına götürür.Karadeliğin,çöken yıldızın kütlesi ile orantılı bir yakalama diski vardır.on Güneş kütlesine sahip bir Karadeliğin,yakalama diskinin yarıçapı otuz kilometre olur.Bu yakalama diskine yakalanan dev Yıldızlar,isterse ,güneşten milyon kerre daha büyük kütleli olsun kaderleri değişmez.önce moloküllerine,sonra atomlarına ve atomaltı parcacıklarına en sonunda kuant adı verilen noktasal ışık zerrelerine çözülür ve iplik benzeri biçiminde ışık hızında çekilerek,İĞNE DELİĞİ GİBİ OLAN KARADELİĞİN NOKTASAL TEKİLLİĞİNDEN GEÇİRİLİR.BAMBAŞKA ALEMLERE,EVRENLERE YOLCU EDİLİR.. BU AKİBETE UĞRAYAN DEV YILDIZ,BİZE GÖRE,BİZİM EVRENİMİZE GÖRE,ÖLÜP GİTMİŞDİR.HAKİKATTE İSE,ASIL KAYNAĞI,SOYUT ALEME GERİ DÖNDÜRÜLMÜŞ, İADE EDİLMİŞDİR.VE ORADA,ASIL ÖZÜ İLE VARDIR.  ARTIK GERİYE DÖNÜŞ ASLA VE ASLA SÖZ KONUSU DEĞILDİR.O YÖNE O ÖZE DOĞRU KARADELİĞİN TEK TARAFLI ÖNLENEMEZ ÇEKİMİ GERİ DÖNÜŞE ASLA İMKAN TANIMAZ MADDE VE ENERJİ BU ÇEKİP GÖTÜREN, SULTAN GÜÇ ÇEKİMİN ÖNÜNDE DURAMAZ. YALNIZCA IŞIK HIZINI AŞAN HIZLAR BU ÇEKİMDEN ETKİLENMEZLER. ZATEN IŞIK HIZINI AŞAN HERŞEY, SOYUT DEDİĞİMİZ,HAYAL DEDİĞİMİZ SÜPER UZAYA.SOYUT ALEME AİTTİR.

Karadelikler,ışığıda yuttukları için görünmezler.Yalnızca,dev Yıldızlar, karaboşluğun yakalama diskine yakalandıkları sınırda,müthiş bir X-ışıması yaptıklarından ,X- ışını astronomisi ile,dolaylı olarak,orada oldukları anlaşılır.Karadelikler,ışık hızı ile çektiklerinden,ışık hızı ile akan zamanı da dondurur hapsederler.Dönen bir Karadelik,ayni zamanda bir zaman makinası gibidir.Geleceğe ve geçmişe yolculuğun kapılarını açar.Ve parelel Evrenlere,trilyonlarca ışık yılı uzaklıklara bir anda ulaştırır.En uzakları en yakın eder.Karadelikler, uzayda önlerine cıkan her şeyi yutarak,saniyede yüz kilometre hızla gezinirler.Ve yuttukca daha da güçlenirler,yakalama disklerinin çapı büyür.İki Karadelik,karşılaşdığı zaman,müthiş bir etkileşimle,birleşirler,yine güçlerini artırarak tek Karadelik olurlar.Yapılan hassas ölçümlere göre,Evrenimiz yüzde doksanın üzerinde karadeliklerle doludur.YANİ KARADELİK KIYAMETİ, KAPIDA, YANIBAŞIMIZDADIR.EVREN YANİ MADDE VE CİSİMLER ALEMİ, BİR NOKTASAL TEKİLLİKTEN VAR EDİLDİ.VE ŞİMDİ KARADELİKLER YİNE,BİR NOKTASAL TEKİLLİKTE EVRENİ, MADDE VE CİSİMLER ALEMİNİ YOK ETMEKTEDİRLER.ASLINA,GELDİĞİ YERE, KAYNAĞINA GERİ GÖNDERMEKTE,İADE ETMEKTEDİRLER 

Karadelikler, bilimi din ile buluşturmuş,gerçek bilimin,dinin hizmetkarı olmaktan öte başka bir şey olmadığını göstermişdir.Bu konu ile ilgili KURAN AYETlerine baktığımızda,gördüğümüz şaşırtıcı benzerlik,Bindörtyüz yıl evvel vahyedilmiş KURANın günümüze bakan,sarsıcı mucizesi değilmidir..

Enbiya 104;O gün, kitapların sayfalarını dürer gibi, Semayı, göğü(uzayı) düreceğiz, bükeceğiz .Onu, ilk defa yaratmaya başladığımız gibi, eski durumuna iade edeceğiz, geri döndüreceğiz                

Vakıa75;Yıldızların yerlerine yemin ederimki,eğer bilirseniz,gerçekten bu büyük bir yemindir.       

Tekvir81;Güneşin dürüldüğü, ışığı kalmadığı zaman, Yıldızların düşüp, söndürüldüğü zaman, dağların, yürütülüp, un ufak, toz edildiği zaman

Rahman 37;Gökyüzü yarıldığı zaman 

Not; Bir önceki yazı HAKİKATE UYANMAK okunduğunda, bu yazı konusu daha iyi anlaşılacaktır,

E-mail;ilhanhay@hotmail.com

Yorum Yaz
Facebook Yorum Yaz
yukarı çık