ZeytinburnuHaber

Zeytinburnunun En Büyük Haber Sitesi Zeytinburnu Haber

elit yapı

whatsapp hattı

metin büfe

sembol

sembol

inşaat

İLHAN HAYIRLIOĞLU
İLHAN HAYIRLIOĞLU

YARADILIŞTAKİ MUCİZE BAĞLAR  

Yüz elli yıl öncesine kadar. Maddelerin, bir daha parçalanamaz, bölünemez, küçültülemez bir temel parçacığın yığınlar...

Yazarlar 0 103

Yüz elli yıl öncesine kadar. Maddelerin, bir daha parçalanamaz, bölünemez, küçültülemez bir temel parçacığın yığınları, kümeleri olduğuna şüphesiz olarak inanılıyordu. Dışarıdan, yüzeyden görülen madde gerçeği ile tam uyumlu, anlaşılabilir, kavranılabilir  gerçek böyle olmalıydı. O zamandaki bilim adamlarının ufku buydu. Bilmedikleri, görmedikleri, öğrenmedikleri, asla inanılmaz, hayal edilemez, yaradılışın mucize bağlarını, düşünmeleri, akıllarına getirmeleri nasıl mümkün olabilirdi ki? Yaradılışın mucize bağlarını ancak, Yaradılan kitabın enfusi ufuklarına(Mikro kozmos) yazılan ayetleri, kuantum fiziği ile okuyarak, öğreneceklerdi, bileceklerdi.

Bilgide, ilimde göz kamaştıran ilerlemelerin, asla düşünülemez, hayal edilemez fantastik dünyaların kapısını ardına kadar açan büyüleyici teknolojilerin, bütün kerametlerin ana kaynağı, yaradılışın mucize zincirleri olanyaradılıştaki mucize bağlarıdır. İnsan bedeni üzerinden örnekleyerek anlatacağımız yaradılıştaki bu mucize bağların, eşya ve varlık adına var olan her şeyde aynen var olduğu asla unutulmamalıdır.   

Ey insanoğlu, dışından, yüzeyinden gördüğün maddeden kurulu bedeninin, hiçbir yere bağlı olmadığına, ayrı, bağımsız kendi başına bir beden olduğuna inanıyorsun öylemi? Dışarıdan, yüzeyden en güzel şekilde biçimlenmiş görünenbedeninin bir içinde, bedenine hiç mi hiç benzemez, sürekli, durmadan her saniyede milyonlarca işi yapan, yüz trilyon hücreler senin için varlar. Ve sen bedeninle hücrelerine her an, sürekli, kesintisiz, asla ayrılmaz, kopmaz sımsıkı bağlarla bağlısın. Bu kadar mı? Hayır. Yüz trilyon hücrelerinin içinde, sayılarının büyüklüğünü kavramayacağın, hücrelerine hiç mi hiç benzemez, katrilyonlarca sayılarda bulutumsu kürecikler gibi görülen atomlar var. Atomların yörüngelerinde, saniyede binlerce kilometre gibi inanılmaz hızlarla dönen elektronlar, atomları sıra sıra dizip organize ederek, bulutumsu küreciklerden oluşan moleküllerin muhteşem  manzarasını var ederlerken, ışık hızındaki titreşimleri ile, ayni anda uzayın her yerinde olmalarıyla seni de bedeninle uzayın her yerine bağlıyorlar. 

Moleküller, atomlar senin için varlar, her an,sürekli hiç durmadan senin için çalışıyorlar, ve senmoleküllerle, atomlarla her an, sürekli, kesintisiz asla ayrılmaz, kopmaz sımsıkı bağlarla bağlısın. Bu kadar mı? Hayır. Atomların içlerinde, ışık hızındaki titreşimleri uzayda sürekli, kalıcı olan, atomlara hiç mi hiç benzemez, sonsuz küçüklükteki, boyutsuz enerji noktacıkları olan sayısız kuantlar var. Hiçbir bağla bağlı olmadığına, ayrı, bağımsız, bulunduğu yerde olduğuna inandığın bedenin, kuantların ışık hızındaki titreşimleriyle her an, sürekli uzayın her yerinde.Kuantlar senin için varlar, her an sürekli senin için çalışıyorlar. Ve sen kuantlara her an, sürekli, kesintisiz asla ayrılmaz, kopmaz bağlarla sımsıkı bağlısın. Bu kadar mı? Hayır. Kuantların aslı, hakikati, sonsuz incelikteki tek boyutlu uzunluk olan ışık hızında titreşen süper sicimlerin, evrenin iki boyutlu tabakası, sayfası üzerindeki kesitleriydi, izdüşümleriydi.

Yani, kuantlara bağlı olman demek, bir üstekiasılları, hakikatleri olan ışık hızında titreşimlerden başka şeyler olmayan, kuantlara hiç mi hiç benzemez, sürekli ve kesintisiz, her an ışık hızındaki titreşimleriyle uzayın her yerinde olan, tek boyutlu süper sicimlere bağlı olman demekti. Süper sicimler senin için varlar. Her an, sürekli senin için çalışıyorlar. Ve sen, süper sicimlere her an, sürekli, kesintisiz asla ayrılmaz, kopmaz bağlarla sımsıkı bağlısın. Bu kadar mı?Hayır. Süper sicimlerin aslı, hakikati, iki boyutlu evrenin üstünde , on bir boyutlu süper uzayın (misal aleminin) yapısı, dokusu olan, ışık hızından yüzlerce, binlerce kere daha hızlı titreşen, tek boyutlu tünellerin titreşimlerinin ışık hızına düşmüş olan görüntüleriydi. Yani, süper sicimlere bağlı olmandemek, bir üsteki asılları, hakikatleri olan süper uzaydaki(misal alemindeki)ışıktan yüzlerce, binlerce kere daha hızlı titreşen, tek boyutlu tünellere bağlı olman demekti.Bu bağla, iki boyutlu evrenin üstündeki, on bir boyutlu bambaşka bir alem olan, süper uzaya her an, sürekli, kesintisizasla ayrılmaz, kopmaz sımsıkı bağlarla bağlısın .Işıktanyüzlerce, binlerce kere daha hızlı titreşen tek boyutlu tüneller, senin için varlar, her an sürekli senin için çalışıyorlar.

Ne inanılmaz, hayal edilemez mucize bağların bilgilerini  yazarak, size haber veriyorum anlatıyorum. Hayır çok yanlış  ifade . Bu bilgileri ben anlatmıyorum, ben haber vermiyorum. Bu bilgiler, ilimler asla benim değil. Bu bilgileri, ilimleriKuantum fizikçileri yazıyorlar, anlatıyorlar, haber veriyorlar. Ben onlardan öğreniyorum. Hayır, çok yanlış ifade, Bu bilgiler, ilimler asla kuantum fizikçilerin değil. Kuantum fizikçileri bu bilgileri, ilimleri yaradılan kitabın enfusiufuklarına yazılan ayetleri okuyarak öğreniyorlar. Onlara bu bilgileri, ilimleri öğreten bu ayetlerin yazılarıdır. Hayır çokyanlış ifade. Işık hızında titreşen, sonsuz incelikte uzunluk olan, tek boyutlu kudret kalemleriyle o ayetleri, yarattığı kitabın enfusi ufuklarına yazan, Alemlerin Rabbi bu bilgileri, ilimleri öğretiyor. İnsana bilmediği bilgileri, ilimleri öğreten yalnızca O’dur. O bildirmese, öğretmese, insanoğlu hiçbir şeyi bilemez, öğrenemez. Hiçbir bilgisi, ilmi olamaz. İşte dosdoğru ifade, hakikat budur.  

Şu soru kaçınılmazdır. Ey insanoğlu, göremediğin, sözünün, hükmünün asla geçmediği, yüz trilyon hücreyi, katrilyonlarca atomları, molekülleri, sayısız boyutsuz kuantları, tek boyutlu süper sicimleri, tünelleri her an sürekli, kesintisiz senin için var eden, sana hizmet ettiren kim? Sana bütün bunları  hizmet ettiren, senden ne istiyor? seni niçin var ediyor? niçin varsın? 

Ve Allah(c.c) sizi hiçbir şey bilmiyor halde, annelerinizin karnından çıkardı.Ve sizi işiten , gören, idrak eden yaptı, Umulur ki, böylece siz şükredersiniz. (Nahl-78) 

Ve sizin yaradılışınızda ve Allahın(c.c) yaydığı her bir canlıda, kesin bilgiye inananlar için, deliller vardır. (Casiye-4)                                                                                                                                                       

Not; Kuantum fiziğinin açtığı ufuklardan, Eşya ve varlığın sırrını oku’mak adındaki ikinci kitabımdan alıntıdır.

      

Yorum Yaz
Facebook Yorum Yaz
yukarı çık