Tüm Rumeliler Derneğinin olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Ekim 2017 tarihinde derneğimiz idari merkezi Beştelsiz Mahallesi 114/1 Sokak No:4 Zeytinburnu Adresinde bulunan Dernek Lokalimizde saat 14.00'da aşağıda belirtilen gündeme göre yapılacaktır.

Yapılacak ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul ikinci toplantısı 29 Ekim 2017 Saat: 14:00’da yine aynı gündeme göre çoğunluğa bakılmaksızın tekrarlanacaktır. Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM

1- Açılış ve Yoklama

2- Divan Heyeti'nin seçimi

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4- Faaliyet ve Bilanço Raporlarının okunması

5- Faaliyet ve Bilanço Raporlarının ayrı ayrı görüşülmesi ve ibrası

6- Denetleme Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve ibrası

7-Yeni Yönetim Kurulu içim seçim yapılması

8- Dilek ve temenniler.

9- Kapanış

ZEYTİNBURNU TÜM RUMELİLER DERNEĞİ ADINA BAŞKAN RECEP AKAN