Balıklı Seyit Nizam Yolu üzerinde Balıklı Ayazma Kilisesi karşısında bulunmakta olan Ermeni Mezarlığı’nın kapı girişinin sağ tarafında bulunan yaklaşık 6 metrekarelik dışı yeşil boyalı depo neyin nesidir? 2007 yılında yapıldığı söylenen bu depo için kim kimin için yaptırmasına göz yumdu? Burada göz yumulma olayı var ise 15. Nisan 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda uygulamalar neden yapılmıyor? KARAR NE DİYOR 15. 04. 2009 – 2872 Karar Tarih ve No’su bulunan kararnamede ( Zeytinburnu İlçesi’nde Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek kurulu’nun 16. 06. 1981 tarih ve 12 850 sayılı kararı ile tarihi sit alanı olarak belirlenen ve daha sonra alınan İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulu’nun 02. 08. 1995 tarih ve 6898 sayılı kararı ile Tarihi Yarımada Kentsel ve Tarihi Sit’i Koruma Alanı olarak tanımlanmış olan “ Sur Tecrit Bandı” olarak anılan alanda İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 26.10. 2005 tarih ve 1371 sayılı kararı ile sınır revizyonu yapılmıştır. Fatih ve Zeytinburnu ilçeleri dahilinde 5366 sayılı yasa uyarınca yenileme alanı ilan edilmiş bölgeler bulunmaktadır. VE BU KARAR UYARINCA Balıklı Ayazma Kilisesi karşısındaki yapı 2010 yılı içerisinde yenileme çalışmalarına tabi tutulmuştur. Yenileme çalışması yapılan yer tarihi bir eserdir. İyi güzel de TÜRBE RENGİ’ndeki bu depo tarihi esermidir? Birileri birisi için kimsenin dikkatini çekmez diye bir şey yaptırıyor ama bunu hiç kimse görmüyor. Hatta Balıklı Ayazma karşısındaki tarihi yerin onarımı için inceleme yapan ilgililer de görmüyorsa burayı yapan kişi de her halde PEK YABANCI biri değil. KUTSAL değerlere sahip çıkılıyor ve bu da takdir ediliyor. Zira Kültür Adası Projesı 2011 yılında hayli hız alacak. Soruyoruz bu depo KUTSAL bir depomu da dokunulmuyor? ZEYTİNBURNUHABER.ORG-ÖZEL-MEHMET ALPAY