İHALENİN KAPSAMI: Zeytinburnu ilçesi, Beştelsiz Mahallesi, 2326 ada, 49 parsel sayılı taşınmaz üzerinde zemin altı kapalı otopark ve zemin üstü spor tesisleri inşaatı yapılmak üzere Zeytinburnu ilçesi, Beştelsiz Mahallesi, 2326 ada, 49 parsel sayılı taşınmaz üzerinde zemin altı kapalı otopark ve zemin üstü spor tesisleri inşaatı yapılmak üzere 29 (yirmi dokuz) yıl süreyle üst hakkı tesis edilmesi ve üst hakkı bedeli karşılığı kapalı otoparkın işletilmesi işi Belediyemizce 31.12.2020 tarihinde ihale edilecektir.

İHALENİN ŞARTNAMESİ TIKLAYIN: