Yavuz Sultan Selim döneminde Bağdat’tan gelerek İstanbul’a yerleşen, ulemadan ve Nakşibendiyye tarikatı şeylerinden Seyyid Nizameddin Efendi tarafından kurulan tekke, kagir, dikdörtgen planlı, kırma çatılı, saçaklı, ahşap çatılı tek katlı bir binadan oluşmakta.Seyyid Nizam 1550 yılında, 63 yaşında vefat edince, cenaze namazı Fatih Camii’nde dönemin ileri gelen sûfîlerinden Merkez Efendi tarafından kıldırılmış ve türbesine defnedilmişti.Türbede kendisi hariç oğlu ile tarikatın önde gelen şahsiyetlerin de kabirleri de yer alıyor.Cumhuriyet döneminde tekkelerin kapatılmasından sonra, cami olarak kullanılmaya başlanan yapı, çok sayıda restorasyondan geçmiş.1974 yılında bina avlu girişi ve çevre duvarları yenilenmiş, 1980 yılında avluya bir şadırvan eklenmiş.Son olarak da, Seyyid Nizam Camii ve Külliye binası, 13 bin m2 alan üzerinde inşa edilmiş ve 2016 yılı Nisan ayında hizmete açılmıştı.


SÖZCÜ