HÜDA PAR Zeytinburnu İlçe Başkanlığının 3. Olağan genel kurul toplantısı 29.03.2020 Günü Pazar Saat: 11.00’da Yeşiltepe Mah. 74. Sok. No:11/1 Kat:2 Gözde İş Hanı Zeytinburnu/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmazsa 07.04.2020 Tarihinde aynı adreste Saat:11.00’da aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın nisapsız olarak yapılacaktır. 

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama,
2- Divan heyetinin seçimi,
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporunun okunması müzakere edilmesi,  Yönetim kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi,
5- Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,
6- Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyelerin seçimi,
7- Dilek ve temenniler,
8- Kapanış.

İLÇE BAŞKANI: NAİF DAMAR