İETT Kooperatifi Blokları, 10 Blok ve 252 daireden oluşmaktadır. Konutların malikleri ve yönetimi uzun yıllardır konutlarının yeniden yapımı konusunda özel sektör müteahhitleri ile görüşmelerini sürdürmektedirler. Bu kapsamda; yine malikler tarafından 2017 yılında 6306 sayılı Kanun'un getirdiği avantajlardan yararlanmak için binalarına riskli yapı analizleri yaptırılmıştır. 5 blok için riskli yapı kararı kesinleşmiş, kalan 5 blok için risk analiz süreci devam etmektedir.

Yine aynı Kanun gereğince; riskli yapı kararı kesinleşen (yukarıda ifade edildiği üzere süreç kendileri tarafından başlatılmıştır) blokların 60+30 günlük süreler içerisinde bizzat malikleri tarafından yıkılması gerekmektedir. Bu süre tamamlanmış olup, sürenin sonunda yıkılmayan yapıların yıkım sorumluluğu belediyeye geçmektedir.

Yukarıda ifade edildiği üzere; bütün süreç maliklerin kendileri tarafından başlatılmış ve özel sektör müteahhitleri ile görüşmeler kendileri tarafından yürütülmektedir.

Belediye Başkanımızın desteği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın onayı ile yapım sürecini hızlandırmak için imar haklarında iyileştirmeler yapılmıştır.

Can ve mal güvenliği sebebiyle, riskli olduğu kesinleşmiş yapıların yıkılması yasal zorunluluk olup, binası yıkılan vatandaşlarımıza Bakanlık tarafından başta kira yardımı olmak üzere kanundaki bütün destek ve avantajlar sağlanacaktır.

Ayrıca söz konusu binaların arsaları da maliklerin kendilerine ait olduğindan, özel sektörden müteahhitlerle anlaşarak binalarını yenilemelerinin önünde her hangi bir engel bulunmamaktadır. Yapım sürecinde gerek Bakanlığın gerekse Belediyemizin bir müdahalesi yoktur.

Belediye olarak kanuni görevimizi yerine getirmenin ve insanlarımızın güvenliğini sağlamanın çabası içindeyiz. Bu noktada, hicbir vatandaşımızın mağdur olmaması için gerek kurumumuzun gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bütün iyi niyetiyle seferber olduğunun da bilinmesini isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.