Derneğimizin olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Şubat 2020 tarihinde saat: 13:00’da Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi, 150/2 A Zeytinburnu Adresinde yapılacaktır. Yukarıdaki belirttiğimiz tarihin ertelenmesi halinde 23 Şubat 2020 Tarihinde aynı adreste aynı saatte yeniden yapılacaktır. Bütün üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Açılış ve yoklama

2 - Kongre Başkanlık Divanının seçimi,

3-Saygı duruşu,

4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

5- Yönetim ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibra edilmesi,

6- Tahmini: bütçenin görüşülerek onaylanması,

7- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

8- Dilek ve temenniler

9- Kapanış.

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN ALİ İHSAN ÇAKIR