ZETSİAD (Zeytinburnu Tekstil Sanayici İş Adamları Derneği)nin 1. Olağan Genel kurul toplantısı 15.02.2020 Tarihinde, Saat 10.00’da Kazlıçeşme Mah. Asım Kazancıgil Cad. No: 38 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır. Yeterli Çoğunluk sağlanmaması halinde 22.02.2020 Tarihinde Saat 10.00’da nisapsız olarak aynı adreste aynı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM:
1- Açılış ve yoklama,
2- Divan heyetinin seçimi,
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporunun okunması müzakere edilmesi,  Yönetim kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi,
5- Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,
6- Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek istişare kurulu Yedek üyelerin seçimi,
7- Dilek ve temenniler,
8- Kapanış.

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN MUSTAFA SARTIK