Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. İlgili Yönetmelikte belirtilen genel şartlar ile unvanlara ilişkin özel şartlara haiz adayların T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010 Cevizlibağ/ Zeytinburnu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan, ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Takvimi
İLK BAŞVURU TARİHİ : 15.01.2020
SON BAŞVURU TARİHİ : 29.01.2020
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 03.02.2020
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 06.02.2020
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 10.02.2020
NOT : ilana ilişkin formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.