Batı Trakya Kuran Kursu Yaşatma Derneğinin 4.Olağan Genel Kurulu 14.12.2019 tarihinde saat 20.00 de Dernek Merkezinde(Telsiz Mah. Leylak Sk.No.26/1 de yapılacaktır.) Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 21.12.2019 tarihinde aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM

1.Açılış ve yoklama, 
2.Divan Heyetinin teşkili.
3. Saygı Duruşu ve istiklal marşı okunuşu
4. Divan Heyetinin teşkili,
5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
6. Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
8. 2020-2022  yılı tahmini bütçenin müzakeresi ve onaylanması,
9. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin secimi,
10. Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin secimi,
11. Dilek ve temenniler,
12. Kapanış.

DERNEK YÖNETİMİ