AK Parti İlçe Başkanı A. Selami Delibalta, “3 Kasım 2002’de milletimizin teveccühü ile iktidara gelişimizin 17. yılı kutlu olsun. 3 Kasım bizim için çok özel bir gün. AK Partinin, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulmasını müteakip katıldığı ilk seçim olan 3 Kasım 2002’de tek başına iktidara gelişimizin 17.  Yıl dönümü.28 Şubat’ın ağır baskıları altında gerçekleşen 3 Kasım 2002 seçimleri, Türkiye için, milletimiz için yeni bir dönemin başlangıcı, bir dönüm noktası, demokratik tarihimizde adeta bir milat olmuştur.3 Kasım’da AK Partinin tek başına iktidara gelişi, Milli iradeyi yok, milleti ise egemenliğin nesnesi sayan çağdışı vesayetçi anlayışa karşı, milletimizin verdiği en güzel cevap olmuştur. Milletimiz AK Parti'yi iktidara getirirken, çözüm üretmeyen siyaset tarzına, koalisyon dönemlerine, istikrarsızlığa, güvensizliğe, belirsizliğe son vermiş, güçlü, dinamik, heyecanlı, coşkulu bir kadroyu iş başına getirmiş, 'Yeter söz de karar da milletindir' demiştir. 3 Kasım seçimleriyle milletimiz, çağın gerisinde, dünya gerçeklerinin gerisinde, Türkiye gerçeklerinin gerisinde kalan siyasetçi profilini reddetmiş, tedavülden kaldırmış, Meclisin dışında bırakmıştır. Türkiye'nin tarih, kültür ve medeniyet potansiyelini fark edemeyen, milletin arzu ve taleplerini göremeyen, dünyadaki değişimi izleyemeyen vizyonsuz, ufuksuz ve heyecansız bir siyaset anlayışının üzeri, 17 yıl önce 3 Kasım seçimlerinde, milletimiz tarafından çizilmiştir dedi.

Başkan Selami Delibalta açıklamalarına şöyle devam etti. ‘’Bu seçimler; rakamsal sonuçların ötesinde, iç politikada, dış politikada, ekonomide ve sosyal yaşamda bir zihniyet devrimini ve dönüşümü de beraberinde getirmiştir. Uzun yıllar boyunca konuşulan, tartışılan, Türkiye'ye kaynak ve vakit kaybettiren birçok sorun, AK Partinin iktidara gelişiyle birlikte çözülmüş ya da çözüm yoluna girmiştir. Konuşulmasına, tartışılmasına dahi cesaret edilemeyen adeta tabu görülen nice mesele, AK Partinin iktidar sürecinin başlamasıyla birlikte özgürce konuşulmuş, cesaretle çözüm sürecine sokulmuştur. Siyasetin, hukukun, demokrasinin önünün kapatan birçok engel ortadan kaldırılmış, Türkiye, bir gerilimler ülkesinden bir istikrar ülkesine, yasak ve baskılar ülkesinden özgürlükler ülkesine dönüşmeye başlamıştır. En önemlisi, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti, bu ülkede asırlardır hasreti çekilen “Hakimiyet Milletindir” ilkesini teoriden pratiğe aktarmış bir partidir. AK Parti’nin bu ülkede hayata geçirdiği en büyük projesi budur! Milleti siyasetin biricik öznesi sayan AK Parti, milletin dışında bir egemenlik ve meşruiyet kaynağı tanımamış, millete dayalı siyasetten zerrece taviz vermemiştir. Bunun karşılığında milletimiz de teveccühünü, daha sonraki tüm seçimlerde AK Partiyi açık ara birinci parti yapıp iktidara taşıyarak göstermiştir dedi.

AK Parti’nin geride bıraktığı 17 Yılda çok badireler atlattığının özellikle altını çizen Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta, ‘’Milletin bize teslim ettiği emaneti, milletimizin tercihlerini yok sayarak, bizden koparıp almak isteyenler oldu. Zaman geldi hukuk zorlandı. Zaman geldi kirli senaryolar uygulandı. Askeri darbeye yeltenildi. Tahriklerle, komplolarla, çeşitli hilelerle, iftira ve ithamlarla partimiz yıpratılmak istendi. Sağduyumuzu kaybetmedik. Sabrımızı yitirmedik. Ancak, milletin tevdi ettiği emanete uzanan ellere karşı da boynumuzu eğmedik, taviz vermedik, diklenmeden dik durduk. AK Parti var olduğu sürece, hiçbir hukuk dışı güç, hiçbir hukuk dışı örgütlenme, hiçbir çete, hiçbir mafyatik oluşum, milletin yetkisine, milletin emanetine el uzatamaz. Uzattığı anda karşısında hukuku bulur, uzattığı anda karşısında milleti bulur, uzattığı anda karşısında AK Parti'yi bulur, uzattığı anda karşısında milletiyle bütünleşmiş büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı bulur. Biz var olduğumuz sürece, milletimiz var olduğu sürece, hiç kimse Türkiye'yi karanlık mecralara sürükleyemez. Kirli emellerini, kirli senaryolarını uygulama fırsatını elde edemez. 17 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimizden başka güç, milletimizin duasından daha güzel hiçbir kazanç tanımıyor, milletimizin sevinçlerini yine milletimizle beraber çoğaltmanın azim ve gayreti içinde çalışıyoruz. AK Parti olarak şuna hep içtenlikle inandık; Sadece milletin bağrından çıkmak değil, milletin bağrında kalarak, milletimizin değerleriyle bütünleşerek, milletin verdiği emanete ihanet etmeden siyaset yapmak önemlidir! 3. Kasımın 17. Yıl dönümünü yine milletimizin bağrında, yine milletimizle beraber el ele gönül gönüle idrak ediyoruz. Bu vesileyle milletimize saygı ve şükranlarımızı sunuyor, 3 Kasım 2002’in 17. Yıl dönümünün Türkiye’mize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.'' Dedi.

ZEYTİNBURNU HABER GAZETESİ-ÖZEL