AK Parti tarafından hazırlanan yasa tasarısı TBMM 'ye geldi ve Meclisten geçerek kanun haline geldi.  Söz konusu kanun teklifinin kabul edilmesi ile birlikte Türkyie 'de 3 yeni vergi dha ortaya çıktı.Konaklama vergisi, Dijital Hizmet Vergisi ve Değerli Konut Vergisi adı altında vatandaşlardan 3 yeni vergi daha alınacak.Söz konusu  yasa ile birlikte vergi ödemelerini yapmayanlara indirim geldi. Vergisini ödemeyenlere kesinlen cezaların ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın  indirim yapılacak ve indirim oranı yüzde 50 olarak belirlenecek.

Vergi cezalarında uzlaşma sağlanırsa  ödenecek vergi, gecikme cezası için yüzde 25 indirimden yararlanılmasına imkan sağlanacak.İdareyle mükelleflerin vergiler ve cezalarla ilgili her aşamada anlaşabilmesi, vergi ihtilaflarının süratle çözümlenebilmesi ve yargı mercilerinin iş yüklerinin azaltılması amacıyla Vergi Usul Kanunu'nda "Kanun yolundan vazgeçme" başlığıyla yeniden düzenleme olacak.

Bu düzenleme ile yargılama aşamasında olan mükelleflerin istinaf ve temyiz yolundna vazgeçmeleri halinde verilen karara göre,  dava konusu haline gelen verginin veya cezanın bir kısmı ya da tamamından vazgeçilmesi ve idarece de ihtilafların sürdürülmemesi yönünde düzenleme yapılacak. Bu şekilde tahakkuk eden vergi ve cezaların vadesi geçirilmeksizin gecikme faizinin verilmesi durumunda ayrıca bir indirim uygulanacak.

Vergi Usul Kanunu kapsamında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair hakkında ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflerin, süresinde beyanname vermeleri durumunda kesilen yüzde 20 oranındaki vergi gecikme cezası, uzlaşma kapsamı dışında tutulacak.