İstanbul Zeytinburnu Yaşlılar ve Kimsesizler Derneğinin olağan genel kurulu 01.12.2019 Pazar Günü Saat: 14:00’da Telsiz Mahallesi 84/2 Sokak No: 9’da bulunan Dernek Merkezimizde yapılacaktır. Yukarıdaki belirttiğimiz tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde 08.12.2019 tarihinde Saat: 14:00’da aynı adreste yeniden nisapsız olarak yapılacaktır. Bütün üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.

GÜNDEM 

1-Açılış ve yoklama

2 - Kongre Başkanlık Divanının seçimi,

3-Saygı duruşu,

4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

5- Yönetim ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibra edilmesi,

6- Tahmini: bütçenin görüşülerek onaylanması,

7- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

8- Dilek ve temenniler

9- Kapanış.

YAKİMDER DERNEK BAŞKANI KADİR ŞENGÜL