Seyyid İbrahim Dede Türbe ve Cem evi Derneğimizin olağanüstü genel kurulu 3 Kasım Pazar Günü Saat:11.00’da Yankı Sokak No:7 Aydınlı Cem evi Tuzla/ İstanbul Adresinde aşağıdaki belirtilen gündeme göre yapılacaktır.  İl Toplantıda Yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde İkinci Toplantı 10 Kasım 2019 Pazar Günü aynı saatte ve aynı gündemle nisapsız olarak aynı adreste yeniden yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur. 

GÜNDEM

1-Açılış ve yoklama
2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3 - Kongre Başkanlık Divanının seçimi
4-Yönetim Kurulu Başkanın Konuşması
5- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
6- Yönetim ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibra edilmesi,
7- Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
8- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış

SEYYİD İBRAHİM DEDE TÜRBE VE CEM EVİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU