ZETSİAD (Zeytinburnu Tekstil Sanayici ve İş Adamları Derneği)nin Olağanüstü Genel kurul toplantısı 30.06.2019 Tarihinde, Saat 10.00’da Kazlıçeşme Mah. Asım Kazancıgil Cad. No: 38 Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.  Yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde 08.07.2019 Tarihinde saat 10.00’da nisapsız olarak aynı adreste aynı gündemle yeniden yapılacaktır.

GÜNDEM

1-Açılış ve yoklama

2 - Kongre Başkanlık Divanının seçimi

3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

4-Yönetim Kurulu Başkanın Konuşması

5- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

6- Yönetim ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibra edilmesi,

7- Tahmini: bütçenin görüşülerek onaylanması,

8- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

9-Dernek tüzüğünün 7. Maddesi ve 18. Maddesinin değiştirilmesi

10- Dilek ve temenniler

11- Kapanış

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN MUSTAFA SARTIK