Avrupa Yakası Düzceliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin olağan Genel kurulu 21..04.2019 tarihinde saat: 12:00 Pazar Günü Çırpıcı Mahallesi 2.Taşocağı Caddesi No: 75/1-A Zeytinburnu Adresinde bulunan Dernek Lokalinde yapılacaktır. Yukarıdaki belirttiğimiz tarihin çoğunluk sağlanamaması halinde 28.04.2019 tarihinde Saat: 12-00’da aynı adreste yeniden nisapsız olarak yapılacaktır. Bütün üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur. 

GÜNDEM MADDELERİ: 

1-Açılış ve yoklama
2 - Kongre Başkanlık Divanının seçimi,
3-Saygı duruşu,
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
5- Yönetim ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibra edilmesi,
6- Tahmini: bütçenin görüşülerek onaylanması,
7- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış. 

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN MUSTAFA ÖZTÜRK